pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 1 czerwca 2012
  • wyświetleń: 6423

Gilowice: chcą dotrzeć do metanu

Na terenie Gilowic kontynuowane będą prace związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem metanu z pokładów węgla na cele eksploatacyjne, które prowadzi Spółka Dart Energy. Poinformował o tym wójt gminy Bogdan Taranowski.

metan, gilowice, węgiel, gaz
Program wierceń w Gilowicach · fot. UG Miedźna


metan, gilowice, węgiel, gaz
Pobieranie prób rdzeni w czasie wiercenia otworu Gilowce-1 · fot. UG Miedźna


metan, gilowice, węgiel, gaz
Ogrodzony odwiert Gilowice-1 · fot. UG Miedźna


Na terenie sołectwa planowano wykonanie dwóch otworów wiertniczych: Gilowice-1 i Gilowice-2. Celem działań jest udostępnienie złóż metanu.

Prace wiertnicze przy pierwszym z otworów zostały już zakończone. Wstępne wyniki dały podstawę do dalszych prac poszukiwawczych w szczególności ze względu na zawartość metanu oraz grubość pokładów węgla.

W otworze Gilowice-1 odwiercono otwór do głębokości końcowej 1080m; przewiercono nadkład karbonu na głębokości 80m, a następnie prowadzone było wiercenie w karbońskich utworach węglonośnych, w których od głębokości 616m do 988m prowadzono ciągły pobór rdzeni wiertniczych.

W dalszej kolejności pobrano próby węgla celem oznaczenia zawartości metanu oraz wykonano badania geofizyczne i badanie przepuszczalności wybranych pokładów węgla.

Otwór został zarurowany i przygotowany do testów produkcyjnych. Po zakończeniu wiercenia wykonano analizy środowiska wodno-gruntowego, które potwierdziły brak szkodliwego oddziaływania wiercenia na środowisko. Wylot zabezpieczono odpowiednią głowicą, a teren ogrodzono.

W związku z powodzeniem pierwszych prac w najbliższym czasie rozpoczęte zostaną prace wiertnicze na otworze Gilowice-2 polegające na wykonaniu precyzyjnego wiercenia kierunkowego z odcinkiem poziomym w pokładzie węgla. Po zakończeniu otworu wykonany zostanie test produkcyjny, czyli pomiar wydajności wydobywanego metanu. Prace potrwają około 3 miesięcy.

new / pless.pl

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.