pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 1 kwietnia 2012
  • wyświetleń: 3252

Sukcesy uczniów Gimnazjum nr 3

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Pszczynie" podaj

Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Pszczynie może poszczycić się listą dwudziestu dwóch laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

Dni otwarte w Gimnazjum nr 3
Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Pszczynie


Oto nazwiska laureatów:
Michelle Herok - matematyka, język niemiecki
Kamil Barczyński - język polski, matematyka, fizyka, chemia,
Wiktor Kawa - matematyka,
Michał Gałuszka - matematyka, fizyka, chemia,
Marlena Kasperczyk - matematyka,
Anna Machnik - biologia, chemia,
Nadia Kubis - biologia,
Jacynta Kubis - biologia,
Małgorzata Koczuba - geografia,
Anna Klima - geografia,
Joanna Spyra - geografia,
Krzysztof Dobosiewicz - geografia,
Aleksandra Warzecha - geografia,
Weronika Szłapa - geografia,
Zuzanna Kalinowska - chemia.

Żeby odnieść sukces w olimpiadach przedmiotowych, trzeba połączyć pasję z pracowitością oraz ogromnym zaangażowaniem uczniów, nauczycieli, jak również rodziców. Młodzi olimpijczycy mają bardzo bogatą osobowość, odznaczają się wszechstronną wiedzą humanistyczną, a także talentem z zakresu przedmiotów ścisłych.

W tych konkursach każdy uczeń może wziąć udział, jednakże do ścisłego finału kwalifikują się najlepsi z najlepszych. Zgodnie z obowiązującymi aktami prawa oświatowego finaliści i laureaci konkursów uzyskują na koniec roku szkolnego ocenę celującą z przedmiotu, a laureaci dodatkowo są zwolnieni z części egzaminu gimnazjalnego. Dzięki takiemu sukcesowi uczeń może wybrać wymarzoną szkołę ponadgimnazjalną zgodnie z własnymi zamiłowaniami.

Na takie osiągnięcia edukacyjne młodzieży ogromny wpływ mieli nauczyciele, którzy z pasją przekazywali młodym i ambitnym swoją wiedzę , umiejętności i doświadczenia zawodowe.

Nie byłoby takich osiągnięć szkoły, gdyby nie atmosfera wzajemnego szacunku, otwartość interpersonalna oraz siła charakteru pedagogów i wychowanków. Należałoby wspomnieć, iż dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów do konkursów odbywały się od wczesnych godzin rannych do późnego popołudnia; również w czasie ferii zimowych młodzież aktywnie udzielała się w kołach zainteresowań w celu dogłębnego opanowania materiału do III etapu.

Trudno jest wymienić wszystkie działania szkoły w zakresie kształcenia , wychowania oraz rozwoju intelektualnego młodzieży. Nasze gimnazjum wciąż się rozwija. Patrząc na lata ubiegłe, ilość finalistów i laureatów ciągle wzrasta. W zeszłym roku mogliśmy się poszczycić liczbą 31 finalistów i 8 laureatów.

Obecnie liczba laureatów wzrosła trzykrotnie. Świadczy to o wielkim postępie edukacyjnym. Lista 22 laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych stawia naszą szkołę na bardzo wysokiej pozycji w rankingach szkół w regionie śląskim.

Poprzez swoje osiągnięcia młodzież naszego gimnazjum promuje placówkę w środowisku lokalnym - toteż dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie oraz społeczność lokalna jest dumna z sukcesów tak inteligentnej młodzieży. Gratulujemy rodzicom ambitnych i utalentowanych dzieci, na które oprócz przygotowywania się do konkursów , czekały również obowiązki w szkole i w domu.

Atutem szkoły są bardzo dobre wyniki absolwentów podejmujących naukę w szkołach średnich, a następnie kształcących się na wyższych uczelniach.

Z rozrzewnieniem wracają do nas po latach, aby potwierdzić, że ta szkoła stała się fundamentem ich dalszej przyszłości.

Zauważa się silne więzi emocjonalne w korelacji uczeń - nauczyciel. Nasi olimpijczycy poza bogactwem wiedzy potrafią dostrzec hierarchię wartości człowieczeństwa w świecie materializmu. Mimo sukcesów są pokorni wobec życia; odznaczają się wrażliwością i życzliwością wobec innych.

Drodzy Rodzice - dzięki Waszemu zaangażowaniu wysiłek Waszych pociech nie pójdzie w zapomnienie i ze zdwojoną siłą zaowocuje w przyszłości.

Anita Kristof

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Pszczynie" podaj