pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 21 grudnia 2011
  • wyświetleń: 16772

Szpital: Zarząd Powiatu odpowiada

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie" podaj

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego wystosował oświadczenie, będące odpowiedzią na list posłanki Izabeli Kloc z Prawa i Sprawiedliwości.

Sytuacja szpitala jest coraz gorsza
Szpital Powiatowy w Pszczynie · fot. pless.pl


Izabela Kloc
Poseł na Sejm RP Izabela Kloc · fot. izabelakloc.pl


Treść oświadczenia Zarządu Powiatu Pszczyńskiego:

W związku z listem Posła na Sejm RP Pani Izabeli Kloc, publikowanym przez portal pless.pl Zarząd Powiatu Pszczyńskiego wyjaśnia:

1. Podstawą zawarcia przez Powiat Pszczyński umowy dzierżawy szpitala w Pszczynie z Centrum Dializa Spółka z o.o. w Sosnowcu była uchwała Rady Powiatu Pszczyńskiego Nr XLIV/325/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Uchwała ta nie została w żaden sposób zaskarżona i nadal obowiązuje. W tym stanie rzeczy błędne jest twierdzenie, że wyroki sądów administracyjnych wykluczają dalszą dzierżawę szpitala.

2. Przekazanie szpitala Spółce "Centrum Dializa" Spółka z o.o. spowodowane było realną groźbą likwidacji szpitala z powodu jego tragicznej sytuacji finansowej oraz braku środków na niezbędne inwestycje. W wyniku podjętych przez Powiat Pszczyński działań Szpital nadal służy mieszkańcom Powiatu Pszczyńskiego, świadcząc bezpłatne usługi w zakresie, jaki finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

3. Dzierżawca szpitala wykonuje swoje obowiązki umowne, zaś płacony przez niego czynsz pozwala systematycznie spłacać zadłużenie pozostałe po działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie. Ponadto "Centrum Dializa" Spółka z o.o. remontuje szpital i planuje dalsze inwestycje w celu jego rozwoju oraz poszerzenia zakresu usług medycznych.

4. Wątpliwości dotyczące prawidłowości prowadzenia szpitala były przedmiotem licznych kontroli, w szczególności Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaś stawiane zarzuty nie zostały potwierdzone.

5. Informacje o zwolnieniu przez "Centrum Dializa" Spółka z o.o. połowy personelu szpitala nie są prawdziwe, choć w istocie dokonano poważnej redukcji zatrudnienia oraz zmian organizacyjnych w pracy personelu zakładu. Dzierżawca zapewnia, że spełnione są wymagania stawiane przez Narodowy Fundusz Zdrowia dotyczące liczby i kwalifikacji osób zatrudnionych w szpitalu.

6. Kwestionowanie podejmowanych przez Powiat Pszczyński w latach 2010 -2011 decyzji, które pozwoliły zapewnić ciągłość działalności szpitala w Pszczynie nosi znamiona demagogii. Przykład z sąsiedniej miejscowości wskazuje, że brak zdecydowanych działań skutkuje ograniczaniem działalności medycznej placówki służby zdrowia, narastającym zadłużeniem, brakiem środków na wynagrodzenia dla pracowników, co stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów.

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego

---

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Izabela Kloc przesłała do redakcji oświadczenie w sprawie Szpitala Powiatowego w Pszczynie i wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie dzierżawy. Poniżej publikujemy list.

Treść listu:

Co dalej ze Szpitalem w Pszczynie?

22 września 2010 roku Starostwo Powiatowe w Pszczynie podjęło decyzję o wydzierżawieniu Szpitala. 01 marca 2011 roku na mocy umowy dzierżawnej szpital został przejęty przez "Centrum Dializa" na 20 lat .

30 maja 2011 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach unieważnił w całości decyzję Starostwa dotyczącą dzierżawy szpitala

14 grudnia 2011 roku Naczelny Sąd Administracyjny w całości podtrzymał decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Wyrok NSA jest ostateczny.


Decyzja sądu wskazująca na to, że uchwała rady powiatu o oddaniu szpitala w dzierżawę jest nieważna, oznacza w praktyce konieczność powrotu do stanu sprzed roku, kiedy szpital działał jeszcze jako publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Przypomnieć wypada, że już sama decyzja o oddaniu szpitala w Pszczynie w dzierżawę podjęta została w sposób budzący wątpliwości. Informowałam o tym na konferencji prasowej w dniu 14 czerwca 2011 roku. Radni powiatowi głosowali za uchwałą, nie znając treści umowy dzierżawnej - potocznie mówiąc głosowali "w ciemno". Starostwo chciało się pozbyć problemu, Spółka "Centrum Dializa" chciała zarobić - takie są fakty.

Spółka "Centrum Dializa" pozyskała w dzierżawę szpital w Pszczynie, chociaż nie miała doświadczenia w prowadzeniu szpitala wieloprofilowego. Dla uzdrowienia sytuacji zaproponowała przede wszystkim zwolnienia pracowników, wykonywanie usług dobrze wycenionych, zmianę profilu szpitala i wykup sprzętu.

Przyjrzyjmy się jak wygląda "życie codzienne szpitala" - czy za rządów "Centrum Dializa" szpital w Pszczynie ma się lepiej, czy zmiana okazała się korzystna dla pacjentów?

- Szpital "zeszczuplał osobowo", gdyż zwolniono połowę personelu szpitalnego - no, ale teraz lansuje się modę na odchudzanie - tylko czy w tym wymiarze?

- Mali pacjenci mogą dzięki decyzjom "Centrum Dializa" zwiedzić Śląsk - ambulatorium Szpitala w Pszczynie nie przyjmuje w ogóle dzieci, które za czasów, gdy szpital miał status publicznego były przyjmowane, teraz rodzice muszą jeździć ze swoimi pociechami do Bielska, Tychów, Oświęcimia lub Jastrzębia Zdroju.

- Zamknięto poradnię rehabilitacyjną - to dobra wiadomość - najwyraźniej mieszkańcy powiatu pszczyńskiego nie potrzebują rehabilitacji.

- Uruchomiono 2 stół operacyjny - to też dobra wiadomość, bo przez wiele miesięcy był tylko jeden dla chirurgii, urazówki z ortopedią i ginekologii - gwoli informacji: 2 lata temu w Szpitalu w Pszczynie funkcjonowało 5 sal operacyjnych, a 3 przed przejęciem przez "Centrum Dializa".

- Zasadą "Centrum Dializa" jest dobro pacjenta - dlatego też do dnia dzisiejszego spółka nie przekazała szpitalowi środków, które otrzymała z NFZ za leczenie pacjentów - tu małe wyjaśnienie: NFZ płaci za pacjenta po zakończeniu jego leczenia. Część pacjentów została przyjęta do szpitala jeszcze, gdy miał on status publicznego, a wypisani zostali w okresie, gdy szpitalem zarządzać zaczęło "Centrum Dializa" - NFZ zapłaciło za całość leczenia, w tym za okres, gdy Dializy jeszcze w szpitalu pszczyńskim nie było spółce- spółka nie chce jednak oddać kwoty należnej szpitalowi - proponuje oddanie połowy - dlaczego? - z dbałości o pacjenta...? (sprawa zapewne zakończy się w sądzie)

- "Centrum Dializa" uważa, że lekarze są wielospecjalistyczni - dlatego też nie ma lekarza w ambulatorium chirurgiczno-urazowo-ortopedycznym - gdyby zaistniała sytuacja, że chirurg i ortopeda operują, a miałby miejsce wypadek - do wypadku zostaliby wezwani anestezjolog z OIOM i internista.

Oczywiście "Centrum Dializa" nie zakłada takiego nagromadzenia zdarzeń, takiego a nie innego wyroku sądu nie zakładało też najwyraźniej Starostwo Powiatowe.

Można oczywiście ironizować, ale to śmiech przez łzy - Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, aż się zepsujesz... pisał dawno temu Kochanowski - zdrowia życzymy sobie przy wszystkich jubileuszach, okazjach, uroczystościach jako dobra najwyższego - i tego zdrowia wypada życzyć przede wszystkim mieszkańcom powiatu pszczyńskiego - bo jeśli go zabraknie, gdzie znajdą opiekę?

Powiat, który z mocy ustawy jest zobligowany i odpowiedzialny za zabezpieczenie opieki zdrowotnej dla swoich mieszkańców zdaje się umywać ręce - zerwanie umowy na dzierżawę naraziłoby powiat na wypłatę wielomilionowego odszkodowania. - Mogłoby to nam zagrozić niewypłacalnością - przekonuje Starosta.

Najwyraźniej zasadą istnienia Starostwa w Pszczynie jest to, że po prostu istnieje, a nie sprawne, czy jakiekolwiek zarządzanie zasobami materialnymi, bytowymi dla dobra mieszkańców powiatu pszczyńskiego.

Dzisiejszy stan rzeczy jest wynikiem braku odpowiedzialności Starostwa Powiatowego w Pszczynie, uprawiania praktycznej spychologii - pozbywania się problemu - nawet wbrew prawu! Zrobiono błędy i liczono, że ten stan zostanie prawnie zaakceptowany - bo jak nie, to narazi to starostwo na poważne koszty. Dlaczego o takiej alternatywie nie pomyślał zarząd przed całą sytuacją, dlaczego nie słuchano tych, którzy proponowali metody ratunkowe dla szpitala, dlaczego starostwo "brnęło" w nieprawną - jak się okazało umowę dzierżawną?

Izabela Kloc
Poseł na Sejm RP
Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Szpital w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie" podaj