Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 6 września 2011
  • 22 września 2011
  • wyświetleń: 63767

Powrócił temat budowy cmentarza

Powrócił temat budowy cmentarza w sąsiedztwie kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Pszczynie, pomiędzy ulicami Bielską i Dobrawy. We wtorek 20 września w Zespole Szkół nr 1 odbyło się specjalne spotkanie poświęcone tej sprawie.Cmentarz, parafia podwyższenia krzyża świętego
Cmentarz miałby powstać w miejscu obecnego zieleńca przy Osiedlu Piastów.


Od maja 2009 roku w Urzędzie Miejskim trwają prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna. W ich trakcie mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz instytucje zgłaszali swoje uwagi do projektu.

Kilka z nich wydaje się być niezwykle istotnych z punktu widzenia rozwoju całej gminy, dlatego burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol zdecydował się poddać je konsultacjom społecznym, aby poznać stanowisko mieszkańców w danej sprawie.

Z terenem wokół kościoła sąsiadują trzy osiedla.

kościół podwyższenia krzyża z lotu ptaka
fot. Jacek Kozyra


Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej popartą uchwałą z dnia 29 listopada 2007 r. nr XVI/149/07, tereny zielone znajdujące się wokół kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Boskiej Częstochowskiej radni postanowili przeznaczyć w przyszłości pod zieleń urządzoną - park, rekreacja. Tereny zielone stwarzają możliwość wykorzystania miejsca dla aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu.

W czerwcu oraz lipcu do burmistrza Pszczyny wpłynęły jednak wnioski radnych Jana Pęciaka i Józefa Ryguły oraz księdza proboszcza Józefa Marka w sprawie przeznaczenia terenów zielonych określonych w uchwale Rady Miejskiej pod cmentarz.

We wtorek 20 września o godz. 18.00, w Zespole Szkół nr 1 (ul. Kazimierza Wielkiego 5) w Pszczynie odbyło się spotkanie, na którym przedstawione zostały ww. wnioski złożone w formie uwag do studium oraz odbyła się dyskusja na temat propozycji ewentualnej lokalizacji cmentarza.

Mieszkańcy, firmy oraz instytucje swoje stanowisko w sprawie lokalizacji cmentarza mogą także przedstawić w formie pisemnej, składając pismo w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Pszczynie.

new / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.