pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 30 czerwca 2011
  • 2 lipca 2011
  • wyświetleń: 20761

Józef Tetla doradcą burmistrza

Były Starosta Pszczyński, obecnie radny powiatowy, Józef Tetla został doradcą Burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola.

Józef Tetla
Józef Tetla został doradcą burmistrza


Stanowisko doradcy burmistrza zostało utworzone 14 czerwca. Do jego kompetencji będzie należało opiniowanie i doradzanie w obszarze planowania zagospodarowania przestrzennego, dokonywanie analiz i oceny sytuacji gminy oraz współuczestniczenie w opracowywaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w szczególności dokonywanie analiz uwag zgłoszonych do studium uwarunkowań.

Józef Tetla będzie również opiniował projekty o charakterze strategicznym i kierunkowym w obszarze rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy.

Do zadań byłego starosty będzie należało bieżące śledzenie inicjatyw ustawodawczych oraz analiza projektów ustaw i innych aktów prawnych, w szczególności po kątem wpływu na zakres zadań gminy. Józef Tetla będzie także opiniował i doradzał w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym.

- Powierzyłem Panu Józefowi Tetli stanowisko doradcy burmistrza ds. zagospodarowania przestrzennego i gospodarowania mieniem komunalnym, ponieważ zakończyliśmy właśnie konsultacje społeczne dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna - informuje Dariusz Skrobol. - Na tym etapie planowałem zatrudnienie doradcy, aby móc sprawnie wykonać analizę blisko 530 wniosków i uwag do nowo planowanego studium oraz dobrze ukierunkować rozwój gminy w zakresie mieszkalnictwa, rolnictwa oraz usług w nowym studium.

- Wcześniej nie było takiej potrzeby. Były Starosta posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Polityka kadrowa zawsze budzi sporo emocji. Dotychczas nie obsadziłem stanowiska drugiego zastępcy, co daje spore oszczędności. Powołałem natomiast doradcę i asystenta - tłumaczy burmistrz Pszczyny.

Dariusz Skrobol uprzedza ewentualne pytania dotyczące dodatkowych wydatków administracyjnych na nowo utworzone stanowisko pracy: - Prowadzę bardzo restrykcyjną politykę kadrową, która w analizie I kwartału 2010 w porównaniu z I kwartałem 2011 (mojej kadencji) dała oszczędności na płacach na poziomie 22 tys. zł. Składa się na to - likwidacja Wydziału Przedsięwzięć Publicznych poprzez połączenie z Wydziałem Zamówień Publicznych, wewnętrzny awans na stanowisko naczelnika Referatu Rozwoju Funduszy Europejskich, przesunięcie pracowników miedzy wydziałami oraz niepowołanie II Zastępy Burmistrza.

- Prowadzenie polityki kadrowej opartej na współpracy z zespołem doradców pozwala wygenerować oszczędności, dla mnie to jest najważniejsze, płaca doradcy waha się na poziomie naczelnika wydziału - dodaje burmistrz.

new / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.