pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 30 marca 2011
  • 1 kwietnia 2011
  • wyświetleń: 7987

Kobiór: śmieci po nowemu

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj

Za nami:

W najbliższym czasie zmienią się zasady selektywnej zbiórki odpadów w Kobiórze - informuje serwis kobiórskiej społeczności lokalnej spolkom.pl.

Powstają nowe dzikie wysypiska śmieci


Już od początku kwietnia za worki do zbiórki odpadów selektywnie zbieranych (plastik, szkło, papier) trzeba będzie zapłacić - po 1,60 zł za sztukę. Drugim novum będzie zmiana profilu zbiornicy odpadów - przestanie ona gromadzić odpady wtórne, natomiast będzie przyjmować odpady niebezpieczne.

Co przyniosą te zmiany dla stanu środowiska naturalnego w Kobiórze? Czy plastiki wylądują w piecu, a szkło i inne odpady na "dzikich wysypiskach"?

Poniżej - za spolkom.pl - publikujemy komentarz Janusza Mazura z kobiórskiego Urzędu Gminy:

Od razu uspakajam, że na pewno nie nastąpi zamknięcie zbiornicy w Kobiórze, a raczej będzie to rozłożony proces jej przekształcania w zbiornicę odpadów niebezpiecznych i "innych", których nie obejmie system odbioru odpadów u źródła (tj. worki odbierane w domach).

Problem zasadniczy to fakt, iż za worki do segregacji (z nadrukiem) dostępne w zbiornicy, jak i w niektórych punktach handlowych, trzeba będzie płacić - ta decyzja w Kobiórze była odkładana od kilku lat.
Nie będzie za to ich reglamentacji ilościowej, co było u nas do tej pory również krytykowane. Zmiany ogólnie polegają na wdrażaniu zasady "każdy płaci za swoje" odpady (transport i utylizację). Ważna jest informacja , iż segregacja odpadów jest działalnością deficytową, a prowadzona była w ostatniej dekadzie jako forma edukacji ekologicznej społeczeństwa z wsparciem z budżetu gminy i starostwa powiatowego.

Nie ma rozwiązań idealnych, lecz obecny system jest fatalny, nieefektywny i niesprawiedliwy! Mimo ogromnego wysiłku około 40% kobiórzan, którzy opłacają wywóz odpadów zmieszanych ze swoich domów oraz świetnie prowadzą segregację, wyjście gminy na spacer na obrzeża wprowadza we frustrację. W ostatnich dniach gminna brygada komunalna UG wywiozła około 7,0 ton śmieci podrzuconych przez tych, którzy "nie mają odpadów". Zapłaciliśmy za to z naszego wspólnego budżetu, co na pewno nie jest "sprawiedliwe".
Co do spalania tworzyw sztucznych w paleniskach domowych (ale i innych "pseudopaliw", a w tym gazet kolorowych), to Ci, którzy czynią to obecnie, zapewne nie zaniechają tego procederu. Tylko 40-50% mieszkańców Kobióra korzystało dotychczas z możliwości zdeponowania plastiku i folii w rejonowej zbiornicy. Potrzebne są inne instrumenty wspomagające zaniechanie traktowania domowych kotłów, jako spalarni śmieci. Niestety niektóre dobre rozwiązania przyjęte w Kobiórze na początku lat 90. ubiegłego wieku, zostały w kolejnych aktualizacjach planu zagospodarowania przestrzennego "rozmyte". Nastąpił w tej dziedzinie krok wstecz (wycofanie z obligatoryjnego ogrzewanie nowych budynków paliwami "czystymi" - gaz ziemny i płynny, olej opałowy, gaz ziemny, drewno, pelet).

Posiadanie paleniska na węgiel kamienny daje nieograniczone i nie dające się poddać kontroli możliwości spalania wszystkiego, co ma wartość energetyczną; sam węgiel kamienny (za wyjątkiem flotu i miału), przy dysponowaniu dobrym kotłem, nie tworzy istotnego zagrożenia dla atmosfery.

new / pless.pl
źródło: spolkom.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Śmieci, odpady

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj