pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 26 marca 2011
  • wyświetleń: 2512

Powstaje system dla turystów

W województwie śląskim powstaje pierwszy w Polsce zintegrowany system informacji turystycznej.

Realizacja projektu, którego liderem jest Śląska Organizacja Turystyczna, rozpoczęła się w styczniu 2011 roku. W jej wyniku w ciągu trzech lat powstanie sprawna sieć informacji turystycznej w skali regionu, obejmująca strukturę punktów IT, platformy informatyczne i bazy danych, kompleksowe oznakowanie atrakcji turystycznych oraz publikację i dystrybucję materiałów promocyjnych. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do informacji turystycznej i podniesienie jakości obsługi turysty.

Projekt "Śląski System Informacji Turystycznej" to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce, mające swoim zasięgiem objąć całe województwo śląskie - od terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej, poprzez miasta i gminy środkowej części województwa aż po Beskidy, Śląsk Cieszyński oraz Subregion Zachodni Województwa.

Celem ŚSIT jest dostarczenie kompleksowej i rzetelnej informacji turystycznej o regionie jako elementu aktywnej polityki marketingowej i promocyjnej. Możliwe będzie to dzięki stworzeniu systemu wymiany informacji i współpracy między punktami informacji turystycznej. Przyczyni się to do podniesienia jakości i stopnia satysfakcji turystów oraz wzrostu liczby osób korzystających z oferty turystycznej regionu.

Realizacja projektu obejmie:
* wyposażenie i oznakowanie 67 punktów informacji turystycznej,
* instalację i uruchomienie 101 infokiosków - interaktywnych punktów informacyjnych,
* oznakowanie 193 atrakcji turystycznych na terenie województwa śląskiego,
* publikację i dystrybucję 847 tys. egzemplarzy materiałów informacyjno-promocyjnych (przewodników i map),
* kompleksową rozbudowę portalu www.slaskie.travel ,
* wdrożenie nowych technologii internetowych (stworzenie platformy społecznościowej, systemu komunikacji SMS, forum, galerii, badania opinii, geolokalizacji GPS obiektów i tras wraz z dodatkowymi formami prezentacji, wizualizacje obiektów i tras).

Konferencja otwierająca projekt odbyła się dzisiaj w Katowicach. Spotkanie miało charakter informacyjny, mający przybliżyć uczestnikom założenia oraz zakres projektu, którego realizację zaplanowano na lata 2011-2013.

Oprócz przedstawicieli Śląskiej Organizacji Turystycznej i partnerów projektu w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele miast i gmin uczestniczących w projekcie oraz Polskiej Organizacji Turystycznej: dr Mirosław Nalazek - Dyrektor Departamentu Systemów Informacyjnych oraz Cezary Molski - Dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej.

Rolą sprawnej informacji turystycznej jest nie tylko gromadzenie i aktualizacja danych na temat atrakcji turystycznych i możliwości spędzenia wolnego czasu, ale także funkcja promocyjna.

Środki na realizację projektu Śląska Organizacja Turystyczna pozyskała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013) w kwocie ponad 12 milionów złotych.

Projekt ma charakter partnerski. Śląska Organizacja Turystyczna jako lider projektu w ramach jego wdrażania współpracuje z pięcioma partnerami: Stowarzyszeniem "Region Beskidy", Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym, Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza", Związkiem Gmin Jurajskich oraz Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

new / pless.pl
źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.