pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 10 marca 2011
  • wyświetleń: 1562

Życie po śmieciach

Debata współorganizowana Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Najlepsze efekty rodzą się wtedy, kiedy działamy w partnerstwie społecznym. Nasz region, otoczenie wokół nas to dobra niezbywalne. Stąd idea kampanii społecznej „Życie po śmieciach” – mówiła Gabriela Lenartowicz, prezes WFOŚiGW, otwierając debatę 

23 lutego w sosnowieckim Media Centrum po raz pierwszy na jednej sali spotkali się parlamentarzyści – twórcy  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z samorządowcami gmin w województwie śląskim. W debacie wziął udział marszałek województwa, posłowie i senatorowie,  eksperci, psycholodzy społeczni oraz  praktycy. – ludzie, którzy do tej pory zajmowali się gospodarką odpadami. Spotkanie w Sosnowcu zgromadziło ponad 150 osób i zamieniło się w pierwszą w kraju tak dużą społeczną konsultację przygotowywanej ustawy. - Jeszcze w tym roku gminy czeka prawdziwa rewolucja śmieciowa związana z  przyznaniem samorządom tzw. władztwa nad śmieciami i dostosowaniem tym samym naszej gospodarki odpadami do wymogów Unii Europejskiej – zauważa Piotr Biernat, rzecznik WFOŚiGW. Ruszyła finansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach proekologiczna kampania społeczna pn. „Życie po śmieciach”. Jej celem jest wsparcie projektu nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ,która poprzez przyznanie samorządom tzw. władztwa nad odpadami zakłada zasadnicze zmiany w zagospodarowywaniu odpadów komunalnych na wzór większości krajów Unii Europejskiej.

Dzięki ustawie gospodarka odpadami będzie należeć do zadań gmin. Samorządy wyznaczą stawkę za wywóz śmieci, która zastąpi płacone dzisiaj kwoty na rzecz firm odbierających śmieci. Pozwoli to na stworzenie nowoczesnego, spójnego systemu utylizacji odpadów i zmniejszenie dotychczasowych opłat. Jak pokazał na przykładzie liczb Jerzy Ziora, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego to co się dzieje z odpadami nazwał paradoksem. W Żywcu, gdzie funkcjonuje stary system gospodarki odpadami wytworzono ich w ciągu roku 34 tysiące ton, a zebrano raptem 12 tysięcy ton. W Pszczynie, gdzie za gospodarkę odpadami odpowiada gmina, w tym okresie wytworzono 14 tysięcy ton, zebrano 19 tysięcy ton. U jednych śmieci się ulatniają, u drugich spadają z góry. Nowa ustawa, kiedy wejdzie w życie takie sytuacje zlikwiduje. O determinacji i zdecydowaniu na zmiany w naszej gospodarce odpadami przekonywali parlamentarzyści - senator Andrzej Misiołek i posłanka Danuta Pietraszewska pracująca w sejmowej podkomisji powołanej do przygotowania nowej ustawy. Podczas dyskusji plenarnej mówiła, że w sytuacji, gdy grożą nam poważne kary unijne, które przełożą się na każdego mieszkańca, mamy nóż na gardle i nie mamy odwrotu .i musimy stworzyć spójny system gospodarki odpadami również dlatego, żeby któregoś dnia nie utonąć w śmieciach. Prace nad nowym prawem regulującym te kwestie są już na ukończeniu.

Zainaugurowana akcji pn. Życie po śmieciach” przewiduje organizację wielu wydarzeń, happeningów, akcji i konkursów społecznych popularyzujących tę tematykę oraz publikacje na ten temat w mediach regionalnych oraz w Internecie. Zaplanowano reportaże prezentujące przykłady innych krajów europejskich i ich sposoby poradzenia sobie ze śmieciami uruchomiono w Internecie specjalną interaktywną mapę dzikich wysypisk tworzoną przez mieszkańców województwa. Działają specjalne portale zajmujące się dokumentacja zdarzeń dziejących się w ramach kampanii oraz wymianą i prezentacją opinii i poglądów mieszkańców regionu na ten temat (www.zycieposmieciach.pl oraz www.slask.naszemiasto.pl), a także profil na Facebooku.

A.K.

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.