Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 28 lutego 2011
  • wyświetleń: 17340

Firma chce od Pszczyny 20 mln zł

Jeden z pszczyńskich przedsiębiorców chce uzyskać od gminy kwotę ponad 20 milionów złotych za straty związane z budową kanalizacji. Najbliższa rozprawa odbędzie się 20 kwietnia w Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Temat sięga jeszcze sierpnia 2003 roku. Wówczas Zakład Przetwórstwa Mięsnego Kania w Pszczynie wniósł pozew, domagając się zapłaty kwoty 35.000 zł z odsetkami od daty wniesienia pozwu tytułem odszkodowania za szkody powstałe w hali produkcyjnej przy ul. Korczaka 5 w Pszczynie, związane z realizacją gminnej inwestycji – budowy kolektora zbiorczego „Pszczynka”. Powódka wskazała w szczególności, że szkody powstały wskutek prac związanych z odwadnianiem wykopów pod budowę kolektora w 2002 roku.

W maju 2005 roku przedsiębiorstwo rozszerzyło powództwo o dodatkowe 3.538.366,42 zł. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, w szczególności wydaniu szeregu specjalistycznych opinii przez biegłych sądowych, Sąd uznał, iż powódka przyczyniła się do powstania szkody i nie wykazała zasadności całości roszczenia, dlatego wyrok obejmuje niecałe 10% wartości roszczenia głównego. Jak poinformował burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol, Gmina Pszczyna w ustawowym terminie złoży wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i najprawdopodobniej złoży też apelację od wyroku.

28 grudnia ubiegłego roku Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Pszczynie rozszerzył powództwo o dalsze 20.037.970 zł, jednak sprawa o tę kwotę została przekazana do odrębnego rozpoznania i będzie się toczyć przed Sądem Okręgowym w Katowicach. Pierwsza rozprawa została wyznaczona na 20 kwietnia.

new / pless.pl, źródło: UM Pszczyna

---

Poniżej publikujemy informację burmistrza Pszczyny, dotyczącą sprawy z powództwa Zakładów Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania SA w Pszczynie przeciwko pozwanym Gminie Pszczyna i Hydrobudowie 9 SA w Poznaniu.

Informuję, iż w sprawie z powództwa Zakładów Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. w Pszczynie przeciwko pozwanym Gminie Pszczyna i Hydrobudowie 9 S.A. w Poznaniu przy udziale interwenienta ubocznego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych S.A. Holding w Katowicach o zapłatę kwoty łącznej 3.573.366,42 zł (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści dwa grosze), Sąd Okręgowy Katowicach Wydział II Cywilny wyrokiem z dnia 24 lutego 2011 r. sygn. akt. II C 686/03:

1) zasądził na rzecz powódki od pozwanych kwotę 340.970,04 zł (trzysta czterdzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych i cztery grosze) wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 35.000 zł od dnia 25.08.2003 r. do dnia zapłaty;
2) oddalił pozew w pozostałym zakresie;
3) rozpoznanie wniosku o zasądzenie kosztów postępowania przekazał do referendarza sądowego (proporcja zasądzonych kosztów: ok. 90% na rzecz pozwanych, ok. 10% na rzecz powódki).

Pozew przeciwko pozwanym został złożony w Sądzie w sierpniu 2003 r. Powódka domagała się początkowo zapłaty kwoty 35.000 zł z odsetkami od daty wniesienia pozwu tytułem odszkodowania za szkody powstałe w hali produkcyjnej powódki przy ul. Korczaka 5 w Pszczynie, związane z realizacją gminnej inwestycji – budowy kolektora zbiorczego „Pszczynka”. Powódka wskazała w szczególności, że szkody powstały wskutek prac związanych z odwadnianiem wykopów pod budowę kolektora w 2002 r. Inwestorem była Gmina Pszczyna, inwestorem zastępczym i wykonawcą projektu technicznego – Firma Inżynierska „ALL – CON” Sp. z o.o. w Bielsku – Białej (wykreślona z KRS od kwietnia 2007 r., po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku), wykonawcą budowy – wyłoniona w drodze przetargu firma Hydrobudowa 9 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane Sp. z o.o. w Poznaniu (obecnie Hydrobudowa 9 S.A.), natomiast podwykonawcą Hydrobudowy 9 S.A. był PrInż Holding S.A. w Katowicach. Pismem procesowym z dnia 31.05.2005 r. powódka rozszerzyła powództwo o dodatkowe 3.538.366,42 zł. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, w szczególności wydaniu szeregu specjalistycznych opinii przez biegłych sądowych, Sąd uznał, iż powódka przyczyniła się do powstania szkody i nie wykazała zasadności całości roszczenia, dlatego wyrok obejmuje niecałe 10% wartości roszczenia głównego. Uzasadnienie wyroku zostanie podane na piśmie. Gmina Pszczyna w ustawowym terminie złoży wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i najprawdopodobniej złoży apelację od wyroku.

Informuję, iż pismem procesowym z dnia 28.12.2010 r. powódka rozszerzyła powództwo o dalsze 20.037.970 zł, jednak sprawa o tę kwotę została przekazana do odrębnego rozpoznania i będzie się toczyć przed Sądem Okręgowym w Katowicach pod sygn. akt. II C 5/11/5. Pierwsza rozprawa została wyznaczona na 20.04.2011 r.

Burmistrz Pszczyny
Dariusz Skrobol

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.