pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 21 lutego 2011
  • wyświetleń: 2378

Regularnie korzystamy z internetu

Ponad połowa mieszkańców województwa śląskiego regularnie korzysta z Internetu, a co piąty w tej grupie spotkał się „w realu" z osobą poznaną w sieci - to najlepszy wynik w Polsce. Blisko co trzecia firma z regionu zrezygnowała już w relacjach z urzędami z korespondencji papierowej na rzecz elektronicznej. To dane z pierwszego raportu na temat rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie.

Raport przygotowało Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, instytucja, której głównym celem jest stworzenie strategii mającej pomóc wpisać województwo w światowe trendy związane z rozwojem komunikacji elektronicznej.

W Katowickim Euro-Centrum odbyła się konferencja organizowana przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego. Eksperci SCSI, instytucji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jako jedni z pierwszych w kraju spróbowali scharakteryzować poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego w skali regionu.

- Celem Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego jest jeszcze silniejsze wpisanie regionu w światowe trendy związane z rozwojem komunikacji elektronicznej, a wraz z nią m.in. e-usług, e-learningu, e-administracji, e-zdrowia, ze stałym zwiększaniem dostępu do Internetu oraz uzyskaniem przez lokalne społeczności korzyści wynikających z dostępu do informacji i wiedzy - mówiła Aleksandra Gajewska-Przydryga, wicemarszałek Województwa Śląskiego, otwierając spotkanie.

Przeprowadzone analizy posłużyły do przygotowania „Raportu Ewaluacyjno-Monitoringowego Strategii Rozwoju Społeczeństwa", którego autorem jest dr Rafał Żelazny, Główny Konsultant Strategii. Źródłem wielu danych był unikatowy na skalę kraju grant zrealizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w latach 2008-2010 pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. C.M. Olszak.

Zebrane dane wskazują, że mieszkańcy regionu niewiele odbiegają od średniej krajowej. Podobna jest liczba internautów, jak i sposoby wykorzystania sieci. W jednej kategorii mieszkańcy regionu wyraźnie przekraczają średnią - jest to skłonność do spotykania się z osobami poznanymi w Internecie. Co piąty śląski internauta spotkał się w swoim życiu z osobą poznaną przez Internet. Średnio w Polsce ten wynik jest o jedną czwartą gorszy.

W zakresie gospodarki warty uwagi jest fakt, że 50,6% przedsiębiorstw na Śląsku posiada podpis elektroniczny. To jeden z najlepszych wyników w kraju. Blisko jedna trzecia firm w całości komunikuje się w sprawach urzędowych wyłącznie przy pomocy dokumentów elektronicznych. Województwo śląskie zajmuje ponadto piątą lokatę pod względem wielkości przychodów ze sprzedaży zanotowanych przez firmy informatyczne w 2009 r.

Obraz, który wypływa z zebranych danych, nie jest jednorodny, a oprócz województwa mazowieckiego, trudno jest wskazać wyraźnych liderów w zakresie społeczeństwa informacyjnego.

- Relatywnie niewielka ilość danych, którymi dysponujemy, nie pozwala jeszcze wystawić generalnych ocen. Uwagę można przywiązywać do konkretnych aspektów tego zagadnienia. Kilka lat temu plastikowa karta Śląskiej Kasy Chorych spowodowała, że staliśmy się ówczesnym liderem w zakresie e-zdrowia - mówi Eugeniusz Romański, dyrektor SCSI. - Unikalny na skalę kraju System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej powoduje, że przecieramy szlak dla podobnych projektów w innych częściach kraju - dodaje.

Przygotowany Raport to pierwsza próba monitorowania zmian w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Śląsku, a zebrane dane będą stanowiły punkt odniesienia do przyszłych analiz.

- W społeczeństwie informacyjnym informacja staje się towarem i traktowana jest jako dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze nawet od dóbr materialnych - wyjaśnia dyrektor Romański - Próba scharakteryzowania mieszkańców regionu była o tyle trudna, że ciągle niewiele jest danych skutecznie opisujących tę dziedzinę życia.

new / pless.pl, źródło: Urząd Marszałkowski

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.