pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 9 lipca 2010
  • wyświetleń: 2747

Miliony na odbudowę po powodzi

Pod koniec czerwca gmina Goczałkowice-Zdrój otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę na kwotę 2,3 mln zł. Pieniądze te mogą być wykorzystane na remont lub odbudowę obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych w wyniku tegorocznej powodzi.

Umowa dotacji zostanie podpisana dopiero po przekazaniu przez gminę odpowiednich dokumentów (m.in. wniosek, zestawienie rzeczowo-finansowe zadania, kosztorys, zgłoszenie lub pozwolenie na budowę - zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym oraz tzw. specustawą). Nieprzekraczalny termin przekazania dokumentów upływa z dniem 30 lipca br. Bardzo ważne jest również to, że roboty należy wykonać w bieżącym roku, a kwota dofinansowania musi być wykorzystana i rozliczona do końca grudnia 2010r.

Podstawą przyznania środków były protokoły szacowania szkód powodziowych w infrastrukturze komunalnej sporządzone w połowie czerwca. Protokoły te były w ubiegłym tygodniu weryfikowane przez Komisję Wojewódzką powołaną Zarządzeniem Nr 347/10 Wojewody Śląskiego z dnia 30.06.2010r. W dniu 2 lipca, w/w Komisja przeprowadziła wizję z terenie i potwierdziła podane wcześniej szkody na drogach gminnych, w sieci kanalizacyjnej oraz w budynkach komunalnych.

Na sesji w dniu 06 lipca br. rozdysponowano przyznane środki w następujący sposób:
1. drogi gminne - 1.724.600 zł, w tym 2 przepusty w ul. Stawowej
2. gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.150.400 zł, w tym urządzenia melioracyjne - 95.400 zł.

W ramach usuwania szkód powodziowych planuje się również remont sali gimnastycznej w SP nr 1. O środki na ten cel gmina zamierza wystąpić do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Razem na usuwanie skutków powodzi przeznaczono kwotę 2.875.000 zł, z czego 80% czyli 2,3 mln zł stanowi dotacja, natomiast 20 % czyli 575.000 zł udział własny gminy.

Udział własny zagwarantowano dokonując korekt tegorocznego budżetu.

new / pless.pl, źródło: UG Goczałkowice-Zdrój

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.