pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 22 maja 2009
  • wyświetleń: 7516

Foto-temat: Słoneczny tydzień

Za nami Słoneczny Tydzień, który odbywał się w Pszczynie w dniach od 8 do 15 maja. Poniżej przedstawiamy relację z imprezy oraz zdjęcia.

8 maja nastąpiła inauguracja "Słonecznego Tygodnia" – jest to cykl zawodów sportowych, imprez kulturalnych, zajęć plenerowych organizowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Po uroczystym przemarszu parkiem za górniczą orkiestrą dętą uczestnicy pojawili się na stadionie MORiS gdzie miała się odbyć X Pszczyńska Spartakiada Osób Niepełnosprawnych.

W zawodach startowało 260 zawodników z 10 ośrodków, oraz 12 gości z Czeskiej Karviny. Spartakiadę otworzył Starosta pszczyński Józef Tetla, wśród zaproszonych gości uczestnicy zawodów powitali: Dyrektora MORiS Dariusz Zubera, Dyrektora Zarządu Edukacji Mariana Grygiera, Przewodniczącego Rady Powiatu Eugeniusz Pająka, przedstawicieli bielskiej delegatury wizytatora Aleksandrę Halską, Dyrektora Ogniska Pracy Poza szkolnej Barbarę Zembok, Dyrektor Pszczyńskiego Centrum Pomocy Rodzinie Joanna Czakańska, Dyrektorów pszczyńskich szkół oraz placówek uczestniczących w spartakiadzie. Organizatorzy wręczyli pamiątkowe grawer tony dla Panów Dariusz Zubera, Damiana Cieszewskiego i Adama Zubera za 10 letnią pomoc w organizacji zawodów osób niepełnosprawnych, oraz „kosze słodkości” dla pracowników Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie. Najmłodszymi uczestnikami Spartakiady było 9 przedszkolaków w koszulkach z patronem przedszkola nr 21 Misiem Puchatkiem.

Zawodnicy startowali w 9 konkurencjach, demonstrując publiczności swoje umiejętności, dopingowani przez wychowawców, rodziców i gości dzielnie walczyli o medale. Rozdano 155 kompletów medali , każdy uczestnik otrzymał pamiątkowego pluszaka. W przeprowadzeniu zawodów pomagało 55 wolontariuszy z Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie oraz z Gimnazjum nr 4. Pragniemy podziękować Pszczyńskiemu Centrum Pomocy Rodzinie za pomoc finansową dotacja z PFRON – dzięki dotacji mogliśmy zapewnić wszystkim zawodnikom nagrody.
Beata Cieszewska

Foto-temat: Słoneczny tydzień · fot. Wojciech Czernik


----------------------

XI Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej dla Ośrodków Kształcenia Specjalnego

Już za nami XI edycja Powiatowego Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej dla Ośrodków Kształcenia Specjalnego, który od 9 lat organizowany jest w ramach cyklu imprez Powiatowego Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Słoneczny Tydzień”. Inicjatorami i koordynatorami przeglądu są nauczyciele Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie: Romana Baron i Zbigniew Lejawka. Przegląd stanowi coroczną prezentację dorobku artystycznego wychowanków placówek specjalnych i domów pomocy społecznej i ma charakter konkursowy. Jego celem jest integracja dzieci i młodzieży poprzez muzykę i śpiew, ukazanie wrażliwości estetycznej dzieci oraz umiejętności wyrażania emocji poprzez ekspresję sceniczną.

W bieżącym roku zmagania uczestników konkursu można było oglądać 12 maja w Pszczyńskim Centrum Kultury. Na scenie wystąpiło ogółem 140 artystów (11 solistów i 11 zespołów), w tym zagraniczna grupa, która przyjechała do nas z czeskiej Karviny. Uczestnicy występowali przed publicznością oraz przed jury, w którego skład weszli: Barbara Sopot – Zembok – Dyrektor Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej, Joanna Wiktorko – pedagog muzyki i Danuta Abramowicz - Heczko – pedagog. Przegląd rozpoczął się od powitania przybyłych gości i uroczystego otwarcia przeglądu przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie – Grzegorza Kuczerę. Następnie widzowie mogli obejrzeć gościnny występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszczynie, po którym nastąpiły prezentacje konkursowe. Publika podziwiała występy wokalne, instrumentalne a nawet taneczne zgłoszonych grup. Wszyscy uczestnicy przeglądu obdarowani zostali smacznym poczęstunkiem.

Dziś znane są już wyniki konkursu, które ogłoszone zostały 15 maja b.r. w Sali Lustrzanej Zamku Pszczyńskiego podczas uroczystych obchodów finału „Słonecznego Tygodnia”.

Grand Prix XI Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej dla Ośrodków Kształcenia Specjalnego zdobył zespół „BAJ” ze Specjalnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego „Szkoła Życia” w Rybniku za prezentację teatralno-muzyczną „Dawno temu na Dzikim Zachodzie”. Ponadto I miejsce w kategorii „szkoły podstawowe” i „gimnazja” zdobyły zespoły „Karczochy” i „Radośni” z Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie, a w kategorii „dorośli” I miejsce przyznano zespołowi „Rozśpiewani entuzjaści” z Ośrodka Matka Boża Różańcowa – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pszczynie. Wśród solistów laureatami I nagrody zostali: Artur Wątroba z Ośrodka Matka Boża Różańcowa – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pszczynie, i Kamil Jakubowski ze „Szkoły Życia” w Rybniku.

Pamiątkowe puchary, dyplomy i nagrody w postaci sprzętu RTV w obecności jurorów wręczali: Starosta Powiatowy Józef Tetla, v-ce Starosta Zygmunt Jeleń, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku – Białej Jan Dzida, Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Pająk i Dyrektor Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej Barbara Sopot – Zembok.
Tegoroczny "XI Przegląd", którego honorowym patronatem jest Starostwo Powiatowe w Pszczynie został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

Organizatorzy przeglądu serdecznie dziękują Dyrektorowi Pszczyńskiego Centrum Kultury Michałowi Czernkowi, Dyrektorowi Muzeum Zamkowego w Pszczynie Maciejowi Klussowi, Państwu Iwonie i Markowi Sikorskim – sklep „Messa”, pracownikom współpracujących instytucji, wolontariuszom z I Liceum Ogólnokształcącego im Bolesława Chrobrego w Pszczynie
oraz wszystkim osobom i nauczycielom którzy nam pomogli i przyczynili się do sprawnego i udanego przebiegu imprezy.

Organizatorzy
Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie


----------------------

III Regionalne Artystyczne Spotkania Dzieci i Młodzieży

W czwartek 14 maja w ramach imprez Powiatowego Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Słoneczny Tydzień” miały miejsce Regionalne Spotkania Artystyczne Dzieci i Młodzieży zorganizowane przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im Janusza Korczaka w Pszczynie -Urszulę Kuczerę, Romanę Baron, Zbigniew Lejawkę.

Spotkania odbyły się już po raz III w przepięknym, uroczym skansenie Zagroda Wsi Pszczyńskiej. Celem spotkania były prezentacje artystyczne zespołów folklorystycznych oraz poznanie kultury ludowej ziemi pszczyńskiej. Zespoły, które mieliśmy okazję zobaczyć na scenie w skansenie to:
- Zespół Regionalny „Jedynka” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie, ze śląskimi wyliczankami, dawnymi zabawami dziecięcymi, wiązanką tańców i piosenek śląskich.
- Zespół Regionalny ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach Zdroju, z wiosennymi tradycjami ludowymi
- Zespół „Entuzjaści” z Ośrodka Matka Boża Różańcowa – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pszczynie, z przedstawieniem pt. „Jo Ci pszaja, Ty mi pszajesz, czyli Romeo i Julia po śląsku”
- Zespół Regionalny „Folkowianie” ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczynie i w Woli z wiązanką pieśni regionalnych z terenów ziemi pszczyńskiej
- Zespół Regionalny „Karczochy” z Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie z przedstawianiem słowno-muzycznym „Łonaczenie w mieście Pszczynie”

Gościnnie wystąpił zespół muzyczny z Katowic. Muzyka wykonana na instrumentach smyczkowych szarpanych przez artystów muzyków przeniosła publiczność w krainę gorących rytmów chętnie słuchanych w naszym regionie. Mieliśmy okazję również gościć po raz pierwszy w skansenie Zagroda Wsi Pszczyńskiej reprezentantów Zăkladni Škola w Karvinie.

Wszyscy uczestnicy biorący udział w spotkaniu otrzymali dyplom oraz nagrody. Dziękujemy wszystkim grupom oraz osobom i instytucjom współpracującym podczas organizowania imprezy a w szczególności: Prezesowi Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Jackowi Patykowi, Dyrektorowi Skansenu Zagroda Wsi Pszczyńskiej Katarzynie Badura, Dyrektorowi SP nr 1 w Pszczynie Witoldowi Wiktorczykowi, wolontariuszom z I Liceum Ogólnokształcącego im Bolesława Chrobrego w Pszczynie oraz uczniom z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pszczynie.

Organizator Spotkania:
Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie

----------------------

Oprócz zwykłych codziennych zajęć bywają i dni odświętne, wyjątkowe, takie, które na zawsze pozostają w naszej pamięci. Jest ich niewiele i może dlatego są nam tak bliskie.
Takim ważnym dniem w historii naszej szkoły stał się dzień 15 maja 2009 roku. Przygotowania do tego dnia trwały już dłuższy czas.

W roku szkolnym 2007/2008 w naszej szkole odbyła się kampania wyborcza mająca na celu wybór patrona. Spośród różnych kandydatów uczniowie, rodzice i nauczyciele wybrali postać Janusza Korczaka.

Od września rozpoczęliśmy realizację przyjętego Programu Symboliki Szkoły. Uczniowie przygotowywali plakaty promujące sylwetkę patrona szkoły, pisali opowiadania „ Dlaczego Korczak”, tworzyli projekt logo szkoły, ilustrowali cytaty korczakowskie. Uczniowski projekt logo szkoły, po komputerowej obróbce przez firmę reklamową- został zatwierdzony jako oficjalne logo naszej placówki. Wśród grona pedagogicznego przeprowadzono ankiety dotyczące wyboru cytatu, który miał być zamieszczony na sztandarze szkoły.

W zespole do spraw symboliki szkoły prowadzono konsultacje dotyczące projektu sztandaru i wreszcie powstała jego wersja ostateczna. Sztandar został ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie.

Wprowadzano pedagogikę korczakowską w klasach oraz funkcjonowaniu samorządu szkolnego, opracowano regulamin Sądów Koleżeńskich, wprowadzono jawną ocenę postaw uczniowskich na tablicach, system nagród i kar. Dokonano wyboru uczniów do pocztu sztandarowego. Przygotowano przedstawienie teatralne ukazujące postać wielkiego człowieka, patrona naszej szkoły. Spośród kilku propozycji dokonano wyboru hymnu szkoły, którym została piosenka pt. „ Przepis na świat” słowa: Beata Kozidrak, muzyka: Antoni Kopff.

Wreszcie nadszedł długo oczekiwany dzień- 15 maja 2009 roku – uroczystość nadania Zespołowi Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie imienia patrona Janusza Korczaka. Uroczystość swoją obecnością uświetnili dostojni goście: przedstawiciele duchowieństwa, władz samorządowych regionu, delegacje i poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych szkół i placówek. Wśród gości honorowych byli: Przewodniczący Rady Powiatu- Eugeniusz Pająk, Starosta Pszczyński- Józef Tetla, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku Białej- Jan Dzida, V-ce Starosta Pszczyński – Zygmunt Jeleń, V-ce Burmistrz Pszczyny- Tomasz Drąszkowski, Sekretarz Gminy – Celina Biel, Ksiądz Dziekan Krystian Janko, Wizytator Kuratorium Oświaty w Bielsku – Białej- Aleksandra Halska, Przewodniczący Społecznej Powiatowej Rady Sportu- Witold Wiktorczyk, Dyrektor Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej – Barbara Sopot- Zębok, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Joanna Czakańska oraz poprzednio piastujący stanowisko Starosty pszczyńskiego – Henryk Kowalczyk, były Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku Białej- Józef Szczepańczyk, poprzedni Dyrektor naszej szkoły w latach 1994 – 1999 – Alicja Zuber, przedstawiciel Związków Nauczycielstwa Polskiego – Beata Zieleźnik.

Uroczystość rozpoczęła się pod płytą pamiątkową poświęconą Januszowi Korczakowi na Placu Wyzwolenia i Wolności w Pszczynie.

Podniosłą oprawę pod płytą poświęconą Januszowi Korczakowi zapewniła Orkiestra Górnicza oraz Pszczyńskie Bractwo Kurkowe. Ceremonię poprowadził Pan Szymon Sekta – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pszczynie, przedstawiając delegacje składające wiązanki kwiatów i zapalające znicze. W zamyśle organizatorów była to forma upamiętnienia 30 rocznicy ufundowania przez harcerzy Hufca Pszczyna pamiątkowej płyty poświęconej Januszowi Korczakowi.

Następnie pochodem prowadzonym przez poczty sztandarowe przeszliśmy ulicami miasta do Kościoła Wszystkich Świętych. Podczas Mszy Świętej koncelebrowanej przez Proboszcza Parafii Wszystkich Świętych - księdza Dziekana Krystiana Janko i Proboszcza Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego- księdza Józefa Marka odbyło się przekazanie sztandaru przez Starostę Pszczyńskiego – Pana Józefa Tetlę Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie – Grzegorzowi Kuczerze. Od tej chwili sztandar stał się prawną własnością szkoły oraz symbolem patriotyzmu, honoru i jedności. Po prezentacji sztandar został przekazany przez Dyrektora szkoły społeczności uczniowskiej, reprezentowanej przez poczet sztandarowy w składzie : chorąży- Sławomir Olejarczyk, asysta- Magdalena Warkocz i Małgorzata Szmak.

Następnie ksiądz Dziekan Krystian Janko dokonał poświęcenia sztandaru. Delegacja uczniów złożyła dary w postaci chleba, hostii i wina. Po błogosławieństwie wszyscy przeszli z kościoła do Pałacu Pszczyńskiego. Tam, w przepięknej scenerii Sali Lustrzanej rozpoczęła się następna część uroczystości. Po wspólnie odśpiewanym Hymnie Państwowym dyrektor szkoły powitał wszystkich gości.

Przewodniczący Rady Powiatu- Pan Eugeniusz Pająk odczytał uchwałę Rady Powiatu o nadaniu szkole imienia Janusza Korczaka. Przedstawiciele społeczności szkolnej ślubowali na sztandar Zespołu Szkół być wierni tradycji naszego kraju, szanować jego język i kulturę ojczystą, dbać o dobre imię szkoły, szanować się nawzajem solidnie wypełniać obowiązki ucznia i godnie reprezentować szkołę. Następnie, zgodnie z poczynionymi staraniami naszej placówki V-ce Burmistrz Pszczyny- Tomasz Drąszkowski przekazał na ręce Dyrektora szkoły akt sprawowania opieki nad płytą poświęconą Januszowi Korczakowi na Placu Zwycięstwa i Wolności w Pszczynie.

Zaproszeni goście gratulowali dyrekcji, nauczycielom oraz uczniom wyboru patrona – Janusza Korczaka przywołując jego słowa: „ Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.
Prowadząca uroczystość Pani Aleksandra Wiera odczytała list gratulacyjny od senatora Sławomira Kowalskiego.

Po życzeniach i gratulacjach uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka przedstawili program artystyczny prezentujący postać naszego patrona. Siła przekazu była tak sugestywna, że na twarzach wielu widzów pojawiły się łzy wzruszenia. Taki odbiór tym bardziej utwierdza nas w przekonaniu, że Janusz Korczak jest dla nas wszystkich kimś wielkim.

W imieniu Dyrekcji, grona pedagogicznego, uczniów i rodziców, pracowników szkoły pragniemy podziękować za wszystkie ciepłe słowa, kwiaty , upominki, za obecność w tak ważnej i doniosłej dla nas chwili.

Jesteśmy dumni z naszych wychowanków, którzy swoją postawą pokazują społeczeństwu, że : „nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało”. Z takim właśnie przejęciem i oddaniem nasi uczniowie angażowali się w przygotowanie do nadania szkole imienia i sztandaru.

Kolejne roczniki uczniów naszej szkoły z dumą będą prezentować sztandar podczas ważnych uroczystości szkolnych i środowiskowych oraz poznawać sylwetkę patrona. Dla nauczycieli tej szkoły praca wychowawcza nabierze nowego wymiaru, a jej podbudową będzie współpraca z szkołami, którym patronuje wielki człowiek – Janusz Korczak. W naszej pracy pedagogicznej będziemy kierować się słowami patrona : „Daj dzieciom dobrą wolę, daj wysiłkom ich pomoc, ich trudom błogosławieństwo. Nie najłatwiejszą prowadź ich drogą, ale najpiękniejszą”.

Romana Baron i Izabela Wojtylak
nauczycielki Zespołu Szkół nr 3 imienia Janusza Korczaka

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.