pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 23 maja 2009
  • wyświetleń: 15085

Poszukiwanie pereł księżnej Daisy

23 maja w Pszczynie odbędzie się wielka nocna gra uliczna. Będziemy wspólnie szukać zaginionych pereł księżnej Daisy. Już dziś zapraszamy na wspaniałą zabawę.

Poszukiwanie pereł księżnej Daisy


Księżna Maria Teresa Cornwallis-West, zwana potocznie Daisy to z pewnością jeden z najbardziej fascynujących symboli Pszczyny. Piękna Angielka żyła na przełomie XIX i XX wieku i była żoną właściciela ziemi pszczyńskiej – Jana Henryka XV Hochberga. Łamała swą urodą serca wielu mężczyzn, ale sama nigdy nie zaznała trwałej miłości.

Winą za swe niepowodzenia Daisy obarczała czasem kilkumetrowy sznur pereł, który otrzymała od swego męża w trakcie podróży poślubnej. Losy pereł po śmierci księżnej Daisy owiane są tajemnicą; mimo upływu czasu perły nadal budzą wiele emocji i podsycają wyobraźnię poszukiwaczy skarbów, historyków i artystów.

Podsyciły także wyobraźnię organizatorów pierwszej w Pszczynie gry miejskiej, która będzie atrakcją Nocy Muzeów w sobotę 23 maja. Na zwycięzców gry prócz satysfakcji odnalezienia tytułowych pereł czeka atrakcyjna nagroda – zestaw kina domowego ufundowany przez Sponsora.

„Nocna Gra Książęca: Gdzie ukryto perły Daisy” to gra miejska, której uczestnicy w zarejestrowanych dwuosobowych zespołach będą poruszać się w okolicach pszczyńskiego rynku oraz Muzeum Zamkowego i parku. Zadania czekające na zespoły to: rozwiązywanie zagadek w oparciu o przekazane wskazówki, szukanie na terenie miasta miejsc ważnych dla gry, spotkania z tajemniczymi postaciami związanymi z księżną Daisy. Wszystko po to, by jak najszybciej znaleźć miejsce, w którym czekać będzie księżna ze swymi perłami oraz główna nagroda gry.

Udział w grze jest bezpłatny i wymaga rejestracji zespołu do gry. Zespoły mogą składać się wyłącznie z 2 osób, w tym jedna z osób musi mieć ukończone 18 lat. Rejestracji dokonuje się osobiście w dniu gry, czyli 23 maja od godz. 12.00 w Biurze Informacji Turystycznej w Bramie Wybrańców (przy wejściu do Zamku). Rejestracja zespołów zakończy się o godzinie 19.30.

Podczas uroczystego finału Gry, który zaplanowano na godz. 22.30, oprócz wręczenia nagrody zwycięskiemu zespołowi rozlosowane zostaną również atrakcyjne nagrody dodatkowe wśród wszystkich uczestników Gry.

Zapraszamy! Przyjdź z drugą osobą, nie zapomnij o latarce! Teraz i Ty masz okazję odnaleźć perły Daisy!

Dodatkowe informacje oraz regulamin Gry poniżej:
www.pszczyna.pl/xs/files/Odpowiedzi.pdf target=_blank class=dodaj>Odpowiedzi na częste pytania

Organizatorami imprezy są Urząd Miejski w Pszczynie oraz Pszczyńskie Centrum Kultury, producentem wykonawczym Silesia Events. Rolę sponsora głównego wzięły na siebie Lodziarnia „Dolce Vita” i Pensjonat „Piano Nobile”.

Portal pless.pl objął imprezę patronatem medialnym.

new / pless.pl

Źródło: UM Pszczyna

------

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ
„Gdzie ukryto perły Daisy? Nocna Gra Książęca”

I.Organizatorzy Gry

1.Organizatorami gry miejskiej „Gdzie ukryto perły Daisy?: Nocna Gra Książęca” (zwanej dalej Grą), która odbędzie się w dniu 23 maja 2009 roku od godziny 20.00 do 22.00 na terenie miasta Pszczyna są: Urząd Miejski w Pszczynie, Pszczyńskie Centrum Kultury oraz Silesia Events (zwani dalej Organizatorami)
2.Reprezentantami Organizatorów są:
a) Pan Dariusz Skrobol – Urząd Miejski w Pszczynie
b) Pani Małgorzata Tkaczyk – Pszczyńskie Centrum Kultury
c) Pani Dorota Janas – Silesia Events
3.Organizatorzy poprzez swoich reprezentantów mają za zadanie rozstrzygać wszelkie kwestie związane z przestrzeganiem Regulaminu Gry i mogą podejmować wiążące decyzje wobec Graczy dotyczące realizacji postanowień niniejszego regulaminu.
4.Decyzje reprezentantów Organizatorów są nieodwołalne.
5.Organizatorzy zobowiązują się do podjęcia wszelkich starań, by Gra przebiegała w sposób zgodny z Regulaminem.
6.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie w trakcie Gry, w przypadku wystąpienia istotnych przyczyn do takich zmian.
7.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania Gry w dowolnym jej momencie jeśli wystąpią istotne przyczyny do podjęcia takiej decyzji. Decyzja taka nie wymaga uzasadnienia ze strony Organizatorów wobec Graczy.
8.W Grze może wziąć udział nie większa liczba uczestników niż 200 osób. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany liczby Graczy podczas trwania Gry. Decyzja taka nie wymaga uzasadnienia ze strony Organizatorów wobec Graczy.

II. Rejestracja w Grze

1.Rejestracji w Grze dokonuje się osobiście w dniu Gry w Biurze Informacji Turystycznej (Brama Wybrańców) w Pszczynie od godziny 12.00 do 19.30.
2.Wypełnione formularze zgłoszeniowe (pobrane w Biurze Informacji Turystycznej) będą przyjmowane w godzinach od 12.00 do 19.30 w dniu 23 maja 2009 lub do wyczerpania łącznego limitu 200 uczestników Gry.
3.Rejestracja Gracza jest niezbędnym warunkiem udziału w Grze.
4.Elementem identyfikującym Gracza jest otrzymana po starcie Gry karta, zwana dalej Kartą Gry oraz otrzymany w trakcie rejestracji identyfikator Gry z nadanym w trakcie rejestracji numerem zespołu.
5.Zarejestrowani Gracze muszą stawić się w punkcie Startu Gry (zwanym Strefą Startu) najpóźniej o godzinie 20.00. Strefa Startu znajduje się na wyznaczonym obszarze na tyłach Zamku, między figurami Lwów.
6.Jeśli Gracz nie zgłosi się na start Gry jest to traktowane jako rezygnacja z udziału w Grze.
7.Gracz decyduje o przystąpieniu do Gry w momencie odebrania od Organizatorów Karty Gry. Tym samym Gracz zgadza się na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

III. Zasady Gry

1. Zasady Gry opisane są wyłącznie w poniższym dokumencie, zwanym dalej Regulaminem. Wszelkie inne informacje mają charakter wyłącznie informacyjny.
2. Gracz uczestniczący w Grze to osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz:
a.zaprosiła do zespołu jedną osobę fizyczną, która staje się członkiem zespołu. Osoba ta pozostaje w trakcie Gry pod opieką Gracza.,
b.podpisała w trakcie rejestracji do Gry oświadczenie akceptujące postanowienia niniejszego Regulaminu
c.nie jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
3.Członek zespołu nie jest uprawniony do odbioru Nagrody Głównej, do czego uprawniony jest tylko Gracz.
4.Przystępując do Gry Gracz bierze na siebie na cały czas trwania Gry pełną odpowiedzialność prawno-cywilną za siebie oraz członka swojego zespołu. Odpowiedzialność obejmuje szkody poniesione przez Gracza i/lub członka zespołu oraz szkody wyrządzone na Graczu i/lub jego członku zespołu.
5.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez Graczy podczas trwania Gry.
6.Gracz w trakcie Gry jest zobowiązany do tego, by przestrzegać regulaminu Gry pod groźbą wykluczenia z Gry w przypadku postępowania niezgodnego z regulaminem.
7.Niezapoznanie się z regulaminem nie zwalnia z odpowiedzialności do przestrzegania jego postanowień.
8.Organizatorzy nie rozstrzygają sporów między Graczami. Organizatorzy nie rozstrzygają też sporów między Graczami a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone przez Grę.

IV. Przebieg Gry

1.Udział w Grze jest bezpłatny.
2.Gra podzielona jest na trzy etapy, które odbywać się będą w dniu 23 maja 2009 między godziną 20.00 a 22.00 na terenie Pszczyny:
a.W etapie I biorą udział wszyscy zarejestrowani Gracze.
b.W etapie II biorą udział Ci Gracze, którzy poprawnie rozwiążą zadania etapu I opisane w Karcie Gry etapu I oraz zgłoszą się do Postaci nr 1 opisanej w Karcie Gry etapu I.
c.W etapie III biorą udział Ci Gracze, którzy poprawnie rozwiążą zadania etapu II opisane w Karcie Gry etapu II oraz zgłoszą się do Postaci nr 2 opisanej w Karcie Gry etapu II.
d.Zakończeniem III etapu Gry jest sytuacja, w której Gracz zakończy jako pierwszy Grę rozwiązując poprawnie zadanie opisane w Karcie Gry etapu III. Tak wyłoniony Gracz zostaje zwycięzcą Gry i zdobywcą Nagrody Głównej.
3.Ogłoszenie wyników Gry i wskazanie Gracza otrzymującego Nagrodę Główną odbędzie się 23 maja 2009 r. o 22.30 w Strefie Startu.
4.Na każdym z trzech etapów Gry obowiązuje Karta Gry danego etapu.
5.Nie posiadanie Karty Gry eliminuje Gracza z Gry. Na każdym etapie Gry Gracz może posiadać tylko i wyłącznie jedną Kartę Gry dla danego etapu.
6.Podczas Gry Gracze otrzymają wszelkie niezbędne informacje do udziału w Grze.
7.Zadaniem Graczy jest jak najszybsze dotarcie do III etapu Gry i zakończenie go przed innymi Graczami poprzez poprawne wykonanie zadania etapu III.
8.Warunkiem przechodzenia do kolejnych etapów Gry jest poprawne rozwiązywanie zadań przygotowanych przez Organizatorów Gry, uzyskiwanie w wyniku rozwiązywania zadań poprawnych haseł i przedstawianie ich odpowiednim, wskazanym w Karcie Gry osobom, które po zweryfikowaniu poprawności hasła przekazują Kartę Gry kolejnego etapu Gry.
9.W trakcie Gry Gracze mogą się poruszać się wyłącznie pieszo.
10.W trakcie Gry Gracze nie mogą rozdzielać się w ramach swoich dwuosobowych zespołów. W przypadku dostrzeżenia niezgodności w liczebności zespołów na którymkolwiek etapie Gry przedstawiciele Organizatora mają prawo wykluczyć Gracza z Gry bez prawa odwołania.
11.Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i Gracze są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.
12.Nagroda Główna za zwycięstwo w Grze to zestaw kina domowego o wartości 1300 złotych (słownie: tysiąc trzysta złotych) brutto.
13.Nagrody dodatkowe ufundowane przez Sponsorów przyznawane są na podstawie osobnych ustaleń Organizatorów ze Sponsorami.
14.Do otrzymania Nagrody Głównej uprawniony jest jeden Gracz, który zakończy grę jako pierwszy zgodnie z zasadami Gry. Tak wyłoniony jeden Gracz zostaje zwycięzcą Gry i zdobywcą Nagrody Głównej.
15.Do otrzymania Nagrody Głównej uprawniony jest Gracz, który posiada ważną Kartę Gry III etapu.
16.Nagroda Główna zostanie przekazane przez Jury Graczowi w dniu gry, po ukończeniu Gry i wypełnieniu przez Gracza stosownych dokumentów uprawniających do odbioru Nagrody Głównej.
17.Kwota należnego podatku zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. 10% zostanie poniesiona przez Organizatorów.

V. Postanowienia końcowe

1.Ewentualne zmiany w Regulaminie będą ogłaszane na stronie internetowej Gry www.pless.pl oraz na stronie www.pszczyna.pl.
2.Regulamin znajduje się na stronach www.pless.pl i www.pszczyna.pl oraz do wglądu w Urzędzie Miejskim w Pszczynie, w Referacie Promocji, w godzinach pracy Urzędu.
3.Gra ma charakter Konkursu, który nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004, Nr. 4, poz 27 z późniejszymi zmianami).

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.