pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 27 sierpnia 2008
  • wyświetleń: 3853

Kolejność przy budowie przyłączy

Poniżej publikujemy apel burmistrza Pszczyny dotyczący obowiązującej kolejności czynności przy budowie przyłączy kanalizacyjnych do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta, sołectwa Poręba i części sołectwa Łąka.

Urząd Miejski w Pszczynie informuje o obowiązującej kolejności czynności przy budowie przyłączy kanalizacyjnych do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta, sołectwa Poręba i części sołectwa Łąka.

- Urząd Miejski, jako inwestor realizowanego obecnie zadania, sukcesywnie "odbierał" będzie od Wykonawcy poszczególne odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i przekazywał je w eksploatację Przedsiębiorstwu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Pszczynie.

- Po przekazaniu sieci przystąpimy niezwłocznie do pisemnego zawiadomienia właścicieli (zarządców) nieruchomości podając termin, do którego należy wykonać przyłącze,

Wraz z "Zawiadomieniem" przesłać będziemy dokumentację przyłącza zawierająca: opis rozwiązania projektowego, uwagi do wykonawstwa oraz plan zagospodarowania działki z naniesioną trasą przyłącza.

- Realizacja przyłącza dokonana zostaje na koszt właściciela (zarządcy) nieruchomości zgodnie z ustawą z 13.09.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 ze zm.)

- Wykonanie przyłącza może być realizowane systemem gospodarczym lub zlecone firmie instalatorskiej.

- Do kanalizacji nie mogą być włączane wody opadowe lub drenażowe.

- Nie należy wykorzystywać istniejących szamb jako studzienek rewizyjnych.

- Warunkiem podania ścieków do sieci jest dokonanie przez PIK Sp. z o.o. w Pszczynie nieodpłatnego odbioru technicznego przyłącza (jak wskazano w "Zawiadomieniu") oraz zawarcie dwustronnej umowy (dostawca ścieków - PIK Sp. z o.o. w Pszczynie) o odbiorze ścieków komunalnych.

Mieszkańcom, którzy w chwili obecnej są w posiadaniu umowy o odbiorze ścieków, Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Pszczynie prześle stosowny aneks do umowy.

Apelujemy do Państwa o zaplanowanie prac związanych z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego na własnej posesji.

Burmistrz Pszczyny
Krystian Szostak

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.