pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 22 sierpnia 2008
  • wyświetleń: 1811

Pomoc materialna dla uczniów

Gmina Pawłowice w nowym roku szkolnym będzie realizowała kilka programów wspierających materialnie uczniów.

Pomoc materialna dla uczniów


Należą do nich:

* Program stypendialny Szansa - przeznaczony dla studentów studiów dziennych
- do 15 września. Kryterium dochodowe - 844,50 netto na osobę (za okres od I-VI 2008)

* Program stypendialny Motywacja - przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimanzjalnych, do 15 września. Brak kryterium dochodowego, zwycięstwo w konkursach na szczeblu co najmniej wojewódzkim

* Stypendia socjalne - przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do 15 września. Wnioski do odbioru w szkole. Kryterium dochodowe - 351 zł netto

* Wyprawka szkolna - przeznaczona dla uczniów klas 0, Klas I-III szkół podstawowych, do 5 września. Wnioski do odbioru w szkole lub przedszkolu. Kryterium dochodowe - 351 zł netto. Wnioski o wyprawkę szkolną składa się w szkole do której dziecko uczęszcza.

* Uczeń na wsi - przeznaczony dla uczniów niepełnosprawnych do 30 września. Kryterium dochodowe - 1 123,20 zł brutto. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Podstawą przyznania pomocy jest spełnianie warunków określonych w regulaminach. Wszelkie wątpliwości związane z poszczególnymi programami czy wymaganą dokumentacją można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Gminnym Zespole Oświaty w Pawłowicach ul. Zjednoczenia 65 (tel. 032 472 27 57) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.,00 do 15.30 oraz na stronie www.pawlowice.pl w dziale GZO.

Wnioski o pomoc finansową - stypendia socjalne, wyprawka szkolna i "uczeń na wsi" będą przyjmowane od 1 września. Miejsce składania wniosków: Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach ul. Zjednoczenia 65, w godzinach od 8.00 do 15.30

UG Pawłowice

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.