pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 2 sierpnia 2008
  • wyświetleń: 2928

Zakończno inwestycję 15-lecia

Minęło już 15 lat od roku 1993, kiedy to decyzją Rady Gminy i ówczesnego Zarządu Gminy na czele z Panem Wójtem Kazimierzem Ingramem, Gmina Goczałkowice-Zdrój przystąpiła do budowy kanalizacji sanitarnej jako najważniejszej gminnej inwestycji. Najpierw były koncepcje, opinie, projekty by od roku 1994 przystąpić do budowy.

W celu uzyskania efektu ekologicznego najważniejszy był odbiór ścieków i wykonanie przyłączy. Dlatego w początkowym etapie bardzo ważną decyzję podjęła Rada Gminy o przystąpieniu do już budowanej Oczyszczalni Ścieków w Czechowicach-Dziedzicach.

Obecnie oczyszczalnia funkcjonuje jako spółka prawa handlowego, po przekształceniu jej w Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. której Gmina Goczałkowice-Zdrój jest pełnoprawnym udziałowcem, z wysokością wkładu taką, jaki gmina poniosła w okresie budowy (2 236 000zł). W okresie tym zmieniał się skład rady, zarządu, zmieniali się wójtowie, a priorytet wykonania tego zadania pozostał.

Gminę podzielono na zadania i stopniowo, krok po kroku, w miarę możliwości finansowych następowała poprawa w ilości odprowadzanych ścieków na oczyszczalnię. Poprzez zadania nr I, II, III, IV i V do ostatniego Bór I i Bór II, oddanego do użytkowania w lipcu br. Na wykonanie wykorzystano najnowsze technologie, które pozwolą zmniejszyć awaryjność systemu oraz obniżyły koszty inwestycyjne, a w następstwie eksploatacyjne.

O wielkości i rozmiarach wykonanego przedsięwzięcia niech świadczą liczby. Wykonano 69,5 km sieci głównej, bocznej, rozdzielczej z 10 przepompowniami, zlokalizowanymi w różnych miejscach i to co najważniejsze 1 486szt przyłączy domów, o długości 29,8 km. Razem, to odległość jak z Goczałkowic-Zdroju do Krakowa. Tą drogą na Oczyszczalnię Ścieków trafia średnio 1 126,5 m3/dobę ścieków. Przyłącza były wykonywane wspólnie z mieszkańcami. Ich wkład, w postaci wykonanych prac ziemnych i odtworzeniowych wyceniony został na 6,6% całych poniesionych kosztów.

Administratorem całego zadania jest powołana w tym celu jednostka administracyjna gminy pn. Administracja Zasobów Komunalnych. Wykonana inwestycja posiada monitoring, dla kontroli stanu pracy sieci i pomp w przepompowniach.

Zakończenie tak ważnej inwestycji należy traktować jako wielki sukces gminy, którym może pochwalić się niewiele polskich gmin. O determinacji i konsekwencji w realizacji inwestycji świadczą nagrody i wyróżnienia, które gmina otrzymała.

Źródła finansowania inwestycji
Budżet Gminy wraz z Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska 13 680 253,00
Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – pożyczki preferencyjne 10 806 137,00
Dotacje bezzwrotne z Unii Europejskiej, umorzenia pożyczek 9 749 505,00
Nagrody dla Gminy za działania związane z ochroną środowiska 700 000,00
Wkład mieszkańców w postaci robocizny 2 470 425,00
Razem kanalizacja: 37 406 320,00

UG Goczałkowice-Zdrój

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.