Sport

  • 11 maja 2024
  • 12 maja 2024
  • wyświetleń: 2741

Polskie Drużyny Strzeleckie w Pszczynie - można dołączyć!

Za nami długi weekend majowy. Wiele się działo - m.in. kolejny już raz w dniu 3 maja obchodziliśmy uroczystość 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na pszczyńskim rynku o godz. 11.30 - po mszy w intencji Ojczyzny - rozpoczął się wraz z Orkiestrą Diverto uroczysty przemarsz. Uczestniczyło w nim - oprócz wielu znamienitych gości - dwóch tajemniczych mundurowych. Wielu obserwujących zastanawiało się, cóż to za niespodziewani goście. Otóż spieszymy z wyjaśnieniami...

Polskie Drużyny Strzeleckie
Polskie Drużyny Strzeleckie · fot. materiały prasowe


Ci mundurowi to podporucznik Polskich Drużyn Strzeleckich (PDS) Adam Lisik i podporucznik Polskich Drużyn Strzeleckich (PDS) Janusz Nowak - entuzjaści wojskowości, którzy w latach 90. XX w. odbyli zasadniczą służbę wojskową, zaś 1 września 2023 roku dołączyli do ponad 4,5 tysięcy członków Stowarzyszenia Polskich Drużyn Strzeleckich.

Poniżej ppor. PDS Janusz Nowak wyjaśnia, czym są Polskie Drużyny Strzeleckie i zaprasza do wstąpienia w ich szeregi.

O stowarzyszeniu Polskich Drużyn Strzeleckich - zaproszenie ppor. PDS Janusza NowakaStowarzyszenie PDS zarejestrowane zostało 19 lipca 2001 r., zaś jej Naczelnym Komendantem w randze Generała PDS został Płk w stanie spoczynku Jan G. Grudniewski. Z dniem 12 lutego 2024 r. powołana została Śląska Brygada PDS z siedzibą w Katowicach na czele, której stanął Gen. PDS Włodzimierz Czechowski.

Organizacja ta jest kontynuatorem Polskich Drużyn Strzeleckich (skrót: PDS) tj. polskiej organizacji niepodległościowej powstałej w 1911 we Lwowie w Galicji (ówczesnym zaborze austriackim), powołana przez Organizację Młodzieży Niepodległościowej "Zarzewie".

W latach 1911-1912 dzięki zalegalizowaniu działalności Polskich Drużyn Strzeleckich organizacja liczyła 650 członków. Organizacja szybko się rozwijała osiągając w lipcu 1914 r. około 6 tys. członków w 127 Drużynach Strzeleckich. Jeszcze wcześniej, bo w 1911 r. doszło do wspólnego spotkania członków Komendy Naczelnej Drużyn Strzeleckich z Komendą Główną Związku Walki Czynnej, na którym utworzono wspólne komisje: regulaminową i wyszkoleniową oraz rozpoczęto prace nad regulaminami służby polowej i piechoty. Mimo że nie doszło oficjalnie do całkowitego połączenia organizacji, to współpraca zbliżyła obie organizacje do siebie, umożliwiając w chwili wybuchu I wojny światowej podporządkowanie Polskich Drużyn Strzeleckich Józefowi Piłsudskiemu.

Polskie Drużyny Strzeleckie
Polskie Drużyny Strzeleckie podczas obchodów - pierwsi z prawej - ppor. Janusz Nowak i ppor. Adam Lisik · fot. materiały prasowe


Broń stanowiły rewolwery, karabiny typu Mannlicher oraz przestarzałe jednostrzałowe karabiny Werndla. Dzięki współpracy obu organizacji podobny był też system szkolenia i organizacji. Najmniejszą komórką organizacyjna była sekcja licząca 8 strzelców, sekcje tworzyły plutony, a te z kolei kompanie. Szkolenie odbywało się w szkołach żołnierskich, podoficerskich i oficerskich. Powoli wprowadzane były odznaki stopni: podoficerowie nosili zielone sznurki do gwizdków, a oficerowie czerwone. Oficerowie dodatkowo na kołnierzach nosili odznaki w formie pasków o różnych kolorach. Podchorążowie i chorążowie białe, podporucznicy i porucznicy niebieskie a kapitanowie czerwone. Największym problemem było jednak wyposażenie i uzbrojenie tak licznych organizacji. Przed wybuchem wojny pełne umundurowanie miało zaledwie 30% członków, a karabinów było tylko nieco ponad 400. W sumie według różnych źródeł "ruch strzelecki" przed wybuchem I wojny światowej liczył od 13 tys. do 19 tys. członków. Z chwilą wybuchu I wojny światowej została zarządzona mobilizacja połączonych Związków i Drużyn Strzeleckich, już pod wspólną komendą Józefa Piłsudskiego i scalenie ich w I Brygadę Legionów Polskich

Ideą Stowarzyszenia Polskich Drużyn Strzeleckich (PDS) jest pielęgnowanie tradycji patriotyzmu, rozwijanie właściwej społecznie postawy - co ważne - w wierze katolickiej. Przedstawiciele PDS uczestniczą w rocznicowych uroczystościach patriotycznych, połączonych - często - z odprawianymi polowymi mszami świętymi.

"... dajemy piękną mundurową i artystyczną oprawę podczas uroczystości państwowo-kościelnych, utrzymujemy ciągłość historyczną tychże uroczystości i szacunku do poprzednich pokoleń...".

Jest to o tyle ważne, że młode pokolenie nie ma obecnie styczności z szeroko pojętą wojskowością. W szkołach brak jest zajęć z przysposobienie obronnego, w jednostkach samorządu terytorialnego praktycznie nie istnieją struktury Obrony Cywilnej, a czasy są niespokojne.

Wg słów gen. PDS Jana G. Grudniewskiego "... Wzorując się na J. Piłsudskim... awansujemy w kręgu PDS na wyższe stopnie (ponad podziałami) ludzi zasługujących na uznanie za swą działalność dla Ojczyzny, budujmy struktury strzeleckie ze starszej młodzieży, kombatantów i żołnierzy w rezerwie, którzy mają poczucie potrzeby podtrzymywanie narodowych tradycji i patriotycznego wychowania...".

Kapitalną sprawą byłoby, abym za rok po obchodach Święta Konstytucji 3 Maja A.D. 2025 mógł przeczytać w lokalnych mediach, m/in. że w przemarszu uczestniczyła drużyna lub pluton PDS, a nie..... dwóch tajemniczych mundurowych.

Jeśli to, o czym przeczytałaś/przeczytałeś obudziło w Tobie ciekawość i chęć do działania - zapraszam do kontaktu: djnovpless@wp.pl.

Więcej: https://pdskomendanaczelna.pl/

Zaprasza ppor. PDS Janusz Nowak.

ar / pless.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.