Sport

 • 5 sierpnia 2022
 • 27 sierpnia 2022
 • wyświetleń: 1967

Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej - Memoriał im. Czesława Rozmusa

Za nami:

W sobotę, 27 sierpnia na stadionie LKS "Sokół" w Woli, odbędzie się Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej - II Memoriał im. Czesława Rozmusa. Początek o godz. 9.00!

Czesław Rozmus
Przed nami memoriał im. Czesława Rozmusa · fot. Sokół Wola


Przypomnijmy: Czesław Rozmus zmarł w maju 2020 roku. Był wieloletnim sołtysem Woli, pedagogiem i społecznikiem oraz działaczem klubu "Sokół Wola". Pod koniec sierpnia już po raz drugi odbędzie się turniej piłkarski jego pamięci.

Organizatorzy zawodów:

 • Ludowy Klub Sportowy "Sokół" w Woli,
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli.


Cel:

 • popularyzacja gry w piłkę nożną,
 • upowszechnianie aktywnego wypoczynku w czasie wakacji.


Termin i miejsce:

Turniej zostanie rozegrany 27 sierpnia 2022r. (sobota) na stadionie LKS "Sokół" w Woli, początek turnieju o godz. 9.00.

Warunki uczestnictwa

W turnieju mogą brać udział zawodnicy w następujących kategoriach wiekowych:

 • kategoria I - rocznik 2011 i młodsi,
 • kategoria II - rocznik 2008 i młodsi,
 • kategoria III - rocznik 2005 i młodsi.


Drużyny zgłaszamy mailem: sokolwola1954@gmail.com lub tel. 519 347 291 od 10 do 23 sierpnia 2022r. (włącznie).

Każda drużyna musi posiadać pełnoletniego opiekuna. Opiekun winien posiadać listę z nazwiskami zawodników oraz zgody ich rodziców/prawnych opiekunów na udział w turnieju, drużyny występują pod obranymi przez siebie nazwami; drużyna może składać się z dziewcząt i chłopców.

Zasady gry:

 • w turnieju biorą udział drużyny 6-osobowe plus 3 zawodników rezerwowych,
 • wszystkich uczestników turnieju obowiązują stroje sportowe i obuwie piłkarskie,
 • turniej rozgrywany będzie w/g obowiązujących przepisów PZPN,
 • system rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn.


Nagrody:

Pamiątkowe medale/statuetki dla zawodników z trzech najlepszych drużyn, statuetki dla najlepszego zawodnika, najlepszego bramkarza i króla strzelców, nagrody rzeczowe. W trakcie zawodów zapewniamy poczęstunek dla zawodników.

Regulamin:

Drużyny biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizatorzy turnieju nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne urazy, kontuzje i szkody powstałe w wyniku turnieju. Potwierdzenie udziału w turnieju świadczy o dobrym stanie zdrowia uczestnika.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie. Wszelkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzygają organizatorzy.

Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby LKS ‘Sokół" w Woli i GOSiR w Miedźnej z/s w Woli zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L NR 119, str. 1), zwanego dalej "RODO".

Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej na stadionie LKS „Sokół” Wola II Memoriał im. Czesława Rozmusa

ar / pless.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.