pless.pl

Reklama

Sport

  • 1 stycznia 2021
  • 26 stycznia 2021
  • wyświetleń: 5818

Nagrody Starosty Pszczyńskiego w dziedzinie sportu. Nabór wniosków

Za nami:

Zawodnicy, trenerzy oraz działacze sportowi z powiatu pszczyńskiego jeszcze do 31 stycznia mogą starać się o nagrody za szczególny wkład w rozwój sportu. Nagrody Starosty Pszczyńskiego zostaną przyznane po raz drugi.

nagrody w dziedzinie sportu
Nagrody Starosty Pszczyńskiego w dziedzinie sportu · fot. Powiat


Nagrody przyznawane są zawodnikom i trenerom osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz działaczom sportowym za szczególny wkład w rozwój sportu w minionym roku kalendarzowym.

W powiecie pszczyńskim nie brakuje wyróżniających się sportowców. Potwierdziły to przyznane w 2020 roku po raz pierwszy Nagrody Starosty Pszczyńskiego, które trafiły do 36 osób. - Nagrody pieniężne dla sportowców to nie tylko podziękowanie za godne reprezentowanie naszego powiatu na arenach sportowych, ale też docenienie ciężkiej pracy, jaką sportowcy, trenerzy i działacze wkładają w przygotowanie do zawodów - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

Do wyróżnienia można zgłaszać zawodników, trenerów oraz działaczy sportowych reprezentujących klub sportowy lub stowarzyszenia sportowe z siedzibą na terenie powiatu pszczyńskiego lub będących jego mieszkańcami. Wystarczy wypełnić załączony poniżej wniosek wraz z uzasadnieniem zawierającym dokładny opis osiągnięć kandydata do nagrody.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę lub właściwy organ kopię dokumentu stwierdzającego osiągnięcie danego wyniku sportowego w przypadku, gdy typowanym do nagrody jest zawodnik lub trener.

Gotowy wniosek wraz z oświadczeniem kandydata ze zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych należy składać do Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna do 31 stycznia 2021 roku. Decyduje data wpływu do urzędu.

Wyłonienie laureatów nagród nastąpi najpóźniej do 31 marca.

Do pobrania:

BM / pless.pl
źródło: Powiat

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.