Motoryzacja Pszczyna Motoryzacja Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Sport

  • 8 lipca 2018
  • 10 lipca 2018
  • wyświetleń: 6544

1500 km tras rowerowych połączy wszystkie gminy Metropolii?

1500 km tras rowerowych, łączących wszystkie gminy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. To szkielet metropolitalnego systemu tras rowerowych.

- Chcemy, żeby rower w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii był jednym ze znaczących elementów w całym systemie transportowym funkcjonującym na naszym obszarze - mówi Marcin Marczak, dyrektor Departamentu Planowania Przestrzennego. - Chodzi o to, żeby rower nie był traktowany jedynie w kontekście rekreacji, jako dobre rozwiązanie na przyjemne spędzenie popołudnia, ale żeby był traktowany jako normalny środek transportu, pozwalający dojechać do pracy, szkoły czy na studia. Dlatego już teraz postanowiliśmy zaprezentować mieszkańcom GZM wstępne założenia przebiegu metropolitalnych tras rowerowych, aby mogli wyrazić swoje opinie na ich temat i zgłosić swoje propozycje zmian - dodaje.

Mowa o wstępnym projekcie studium tras rowerowych, w którym znajdą się najbardziej optymalne rozwiązania dotyczące przebiegu ponadlokalnych dróg rowerowych, łączących wszystkie miasta i gminy Metropolii.

- To taki rowerowy układ krwionośny, który ma połączyć wszystkie gminy i miasta GZM - obrazuje Marcin Dworak, oficer rowerowy. - Jego celem jest m.in. zunifikowanie już istniejących tras oraz wskazanie ich przedłużeń, aby stworzyć system rzeczywiście spajający całą Metropolię. Wiedza, która zostanie zawarta w studium, pozwoli w przyszłości lepiej skoordynować inwestycje w infrastrukturę rowerową, tak aby kolejne odcinki wpisywały się w system metropolitalny, tworząc w ten sposób spójną całość. Doświadczenie pokazuje, że czasem gdyby jeden odcinek rowerowy wybudować troszkę dalej, można byłoby go swobodnie przedłużyć w sąsiedniej gminie. Metropolia daje nam możliwość myślenia o budowaniu zintegrowanej całości - dodaje.

W zaprezentowanym dokumencie przedstawiono przebieg 85 tras rowerowych o łącznej długości ok. 1500 km. Część z nich pokrywa się z już istniejącymi drogami, część z tymi, które są już zaprojektowane lub w fazie realizacji, a część to koncepcja budowy całkiem nowych dróg, by połączyć rowerowo cały obszar Metropolii.

- Podczas prac nad budową szkieletu metropolitalnych tras rowerowych braliśmy pod uwagę m.in. gęstość zaludnienia w poszczególnych miastach i gminach Metropolii, bliskość urzędów gmin czy centrów przesiadkowych, które już funkcjonują lub dopiero powstaną. Przyjrzeliśmy się również korytarzom, gdzie znajdują się dzisiaj nieczynne linie kolejowe jak te biegnące np. pomiędzy Bytomiem, Zabrzem, powiatem gliwickim lub pomiędzy Rudą Śląską, Katowicami, Mysłowicami i Sosnowcem - mówi Piotr Trybuś, dyrektor Przedsiębiorstwa Projektowo-Usługowego "INKOM" w Katowicach, które opracowuje ten dokument.

Wstępny projekt został zaprezentowany, ale teraz wszyscy zainteresowani mieszkańcy mają możliwość nanieść swoje propozycje zmian i wskazać alternatywny przebieg tras rowerowych. Mapa poglądowa, gdzie można przyjrzeć się opracowanemu projektowi, jest dostępna na drive.google.com/open?id=1WvyHqtA8NgchF7iM3aHrYD-T8lrfFHaa&usp=sharing .

Każdy, kto chciałby wprowadzić swoje zmiany, dostęp do edycji mapy może otrzymać, wysyłając mail na adres: infogis@inkom.katowice.pl. Zmiany będzie można wprowadzać do 25 lipca.

Prezentacja: Metropolia przyjazna rowerom. Wstępny projekt studium tras rowerowych

BM / pless.pl, źródło: Komunikacyjna rewolucja w GZM

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.