Motoryzacja Pszczyna Motoryzacja Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Sport

  • 1 września 2010
  • wyświetleń: 2723

Kurs instruktora piłki nożnej

Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie wraz z Uczniowskim Klubem Sportowym Centrum Pszczyna pragnie zorganizować kurs Instruktora Sportu z Piłki Nożnej.

Kurs instruktora piłki nożnej przygotowuje kursantów do pracy w klubach sportowych i rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające:
1. co najmniej średnie wykształcenie
2. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
3. brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim
4. wysoką sprawność fizyczną
5. znajomość i doświadczenie z piłki nożnej.

Koszt – uzależniony od ilości uczestników kursu oraz posiadanych kwalifikacji (osoby posiadające kwalifikacje instruktora sportu z innej dyscypliny, nauczyciele wychowania fizycznego)

Osoby chętne do uczestnictwa w kursie proszeni są o wysłanie wstępnego zgłoszenia na adres ukscentrumpszczyna@interia.pl z dopiskiem „Kurs na instruktora”

Zgłoszenie powinno zawierć
1. Imię i Nazwisko kandydata
2. Telefon kontaktowy
3. Doświadczenie piłkarskie (kluby i stopień rozgrywkowy)
4. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą

Na dzień 01.09.2010 zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Zachęcamy serdecznie do zgłaszania swoich kandydatur do uczestnictwa kursie. Przypominamy, że zajęcia będą się odbywały w Pszczynie, a planowany początek przewidziany jest na połowę października.
O szczegółach zainteresowani będą poinformowani mailowo.


UKS Centrum Pszczyna

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.