pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Rozrywka

  • 10 lutego 2007
  • wyświetleń: 1529

Stypendia w dziedzinie kultury

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił I edycję konkursu stypendialnego w dziedzinie kultury. Wsparcie mogą pozyskać osoby zajmujące się w naszym regionie twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Przyszłym dwudziestu stypendystom tej edycji będzie wypłacane od kwietnia do sierpnia po 2000 zł miesięcznie.

Kandydaci powinni wykazać się dorobkiem artystycznym lub naukowym oraz przedstawić sposób wykorzystania stypendium. Wniosek powinien zawierać plan oraz określać cel pracy w okresie pobierania stypendium i termin jej zakończenia. Stypendyści zobowiązani zostaną do przedstawienia wyników pracy oraz sprawozdania z wykonania programu.

Wnioski o przyznanie stypendium w I edycji należy składać do Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w terminie do 7 marca b.r. Kolejna edycja będzie miała miejsce w drugim półroczu. Na najlepszych czekać będzie 20 stypendiów.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.