pless.pl

Reklama

Rozrywka

  • 4 stycznia 2022
  • 21 stycznia 2022
  • wyświetleń: 2164

Nagrody dla ludzi kultury. Można składać wnioski

Do 31 stycznia można zgłaszać kandydatów do Nagrody Starosty Pszczyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Zespół Studzieńczanie, Nagroda starosty
Nagroda dla przedstawicielki Regionalnego Zespołu Śpiewaczego Studzieńczanie · fot. powiat


- Tradycyjnie już początkiem roku ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Pszczyńskiego w dziedzinie kultury. Chcemy nagrodzić i uhonorować ludzi, którzy z wielkim zapałem i oddaniem angażują się w rozwój życia kulturalnego i artystycznego w miejscu, w którym mieszkamy - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyńska.

Wyróżnienie mogą otrzymać osoby lub podmioty, które w 2021 roku wykazały się znaczącymi dokonaniami w zakresie upowszechniania kultury, twórczości artystycznej, edukacji kulturalnej oraz innej działalności służącej upowszechnianiu kultury i sztuki w powiecie pszczyńskim. Nagrody Starosty Pszczyńskiego mogą dostać także osoby lub podmioty zaangażowane w rozwój i umacnianie środowiska artystycznego w powiecie pszczyńskim, bądź które zdobyły nagrody lub wyróżnienia w konkursach lub imprezach rangi co najmniej wojewódzkiej.

Kandydatów do wyróżnienia mogą zgłaszać: instytucje lub organizacje pozarządowe, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej działające na rzecz kultury, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i placówki oświatowe oraz Komisja Spraw Społecznych Rady Powiatu Pszczyńskiego.

Szczegółowe zasady przyznawania nagród określa regulamin uchwalony przez Radę Powiatu Pszczyńskiego, z którym warto zapoznać się przed złożeniem wniosku.

Wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Pszczyńskiego, do którego należy dołączyć oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, uwierzytelnione dyplomy, dokumenty lub zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia kandydata trzeba złożyć do Starostwa Powiatowego w Pszczynie (ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna) do 31 stycznia 2022 roku. Decyduje data wpływu do urzędu.

Wszystkie potrzebne dokumenty można pobrać ze strony Starostwa Powiatowego:
www.powiat.pszczyna.pl/aktualnosci/8075-nagrody-starosty-dla-ludzi-kultury-mozna-skladac-wnioski

ar / pless.pl
źródło: Powiat

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.