pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Rozrywka

  • 17 października 2021
  • wyświetleń: 2561

Mieszkańcy pszczyńskiego wolnego państwa stanowego - nowa książka

Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej wydało opracowany na podstawie katastru karolińskiego imienny spis mieszkańców oraz ich dochodów ze 119 miejscowości wchodzących na początku XVIII wieku w skład pszczyńskiego wolnego państwa stanowego. Autorem jest pszczynianin Rafał Obetkon. Książkę można nabyć w Muzeum Prasy Śląskie w Pszczynie.

Publikacja podzielona jest na dwie części. W pierwszej przedstawiono 481 podatników z czterech miast: Bierunia, Mikołowa, Mysłowic i Pszczyny, a w drugiej 2775 mieszkańców wsi, osad i przysiółków. W opracowaniu pozostawiono oryginalną pisownię nazwisk. Wykazywane w katastrze dochody pochodziły z czynszów, wykonywanego rzemiosła, urbarza piwnego, użytkowanych lasów, ogrodów, stawów i młynów, hodowanych zwierząt i uprawianej ziemi.

Dr Rafał Obetkon - ur. w 1976 r. w Pszczynie. W 2016 uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na Wydziale Historycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zainteresowania badawcze autora skupiają się na historii Śląska ze szczególnym uwzględnieniem ziemi pszczyńskiej, spraw majątkowych rycerstwa, mieszczan i chłopów górnośląskich od XVI do I połowy XX wieku oraz genealogii. Swoje publikacje, referaty i wykłady opiera na wiedzy uzyskanej z odczytywanych samodzielnie ze sporządzanych pismem neogotycki w języku niemieckim oraz czeskim dokumentów archiwalnych. Należą do nich między innymi zachowane od XVI wieku: księgi ziemskie, księgi kontraktów, księgi przywilejów, księgi i akta gruntowe, testamenty, umowy małżeńskie, urbarze oraz inna dokumentacja majątkowa, uwłaszczeniowa, podatkowa i dotycząca obciążeń pańszczyźnianych.

mieszkańcy pszczyńskiego wolnego miasta stanowego

ar / pless.pl
źródło: UM Pszczyna

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.