pless.pl

Reklama

Rozrywka

  • 6 stycznia 2021
  • 28 stycznia 2021
  • wyświetleń: 5506

Nagrody starosty w dziedzinie kultury. Czas na zgłoszenia

Za nami:

Do końca stycznia można zgłaszać kandydatów do Nagrody Starosty Pszczyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Mogą ją otrzymać osoby fizyczne będące mieszkańcami powiatu pszczyńskiego, osoby prawne oraz inne podmioty.

Wręczenie Nagród Starosty Pszczyńskiego w dziedzinie kultury - 11.09.2020 r.
Wręczenie Nagród Starosty Pszczyńskiego w dziedzinie kultury - 11.09.2020 r. · fot. Andrzej Grynpeter / pless.pl


Po raz drugi w historii powiatu pszczyńskiego zostaną przyznane Nagrody Starosty Pszczyńskiego w dziedzinie kultury. Wyróżnienie mogą otrzymać osoby lub podmioty, które w minionym roku kalendarzowym wykazały się znaczącymi dokonaniami w zakresie upowszechniania kultury, twórczości artystycznej, edukacji kulturalnej oraz innej działalności służącej upowszechnianiu kultury i sztuki w powiecie pszczyńskim.

Nagrody w dziedzinie kultury mogą dostać także osoby lub podmioty zaangażowane w rozwój i umacnianie środowiska artystycznego w powiecie pszczyńskim, bądź które zdobyły nagrody lub wyróżnienia w konkursach lub imprezach rangi co najmniej wojewódzkiej.

- Ostanie miesiące wywróciły niejeden kalendarz imprez, a twórców kultury zmusiły do działania w specyficznych okolicznościach. Chcemy wyróżnić i uhonorować ludzi kultury, którzy działają i przyczyniają się do rozwoju i promocji kultury w miejscu, w którym mieszkamy - mówi starosta pszczyński Barbara Bandoła.

Kandydatów do wyróżnienia mogą zgłaszać: instytucje lub organizacje pozarządowe, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej działające na rzecz kultury, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i placówki oświatowe oraz Komisja Spraw Społecznych Rady Powiatu Pszczyńskiego.

Wystarczy wypełnić załączony poniżej wniosek o przyznanie nagrody, dołączyć oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz uwierzytelnione dyplomy, dokumenty lub zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia kandydata.

Wnioski należy składać do Starostwa Powiatowego w Pszczynie (ul. 3 Maja 10, 43-200 ) do 31 stycznia 2021 roku. Decyduje data wpływu do urzędu. Szczegóły w dołączonym regulaminie.

Wręczenie Nagród Starosty Pszczyńskiego w dziedzinie kultury nastąpi do 31 marca.

Do pobrania:

BM / pless.pl
źródło: Powiat

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.