pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA

Rozrywka

 • 19 września 2019
 • 26 września 2019
 • wyświetleń: 2241

Rusza projekt "E-aktywni mieszkańcy Gminy Pszczyna". Zapisz się na kurs

Gmina Pszczyna w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie uzyskała wsparcie w wysokości 84 000 zł na realizację szkoleń z zakresu podniesienia poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie: 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych: E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego.

W ramach projektu zaprasza się osoby, które ukończyły 25. rok życia (w dniu poprzedzającym datę uczestnictwa w szkoleniu), zamieszkałe na terenie województwa śląskiego w gminie Pszczyna, do udziału w bezpłatnych szkoleniach, w jednym z wybranych modułów tematycznych:
 • Rodzic w internecie
 • Mój biznes w sieci
 • Moje finanse i transakcje w sieci
 • Działam w sieciach społecznościowych
 • Tworzę własną stronę internetową (blog)
 • Rolnik w sieci
 • Kultura w sieci


Szkolenia w ramach każdego bloku tematycznego odbywać się będą w wymiarze 12 godz. zegarowych, w godzinach: 15.00-19.00 lub 16.00-20.00. Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie dookreślony z grupą zakwalifikowanych uczestników. Szkolenia będą realizowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Fitelberga 1 w Łące oraz w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Batorego 24 w Pszczynie.

Rekrutacja do projektu odbywa się w trybie ciągłym, do wyczerpania limitu 150 miejsc. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie na adres mailowy: eaktywni.pszczyna@gmail.com skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Dokumentację można dostarczyć także pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Pszczynie (ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna), z dopiskiem "Zgłoszenie do udziału w projekcie E-aktywni mieszkańcy Gminy Pszczyna" lub złożyć osobiście w pokoju nr 204 Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach dostarczają najpóźniej do dnia rozpoczęcia szkoleń oryginał formularza zgłoszeniowego wraz z niezbędnymi załącznikami:
 • do biura projektu w Urzędzie Miejskim w Pszczynie, ul. Rynek 2, II p. s. 202 (mała sala obrad) - najbliższy termin dyżuru w biurze projektu to 2 października br.
 • w godz. 16.30-17.30 (o dalszych terminach odbywania dyżurów będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej Urzędu Miejskiego);
 • do Referatu Rozwoju i Funduszy Europejskich w Urzędzie Miejskim w Pszczynie, ul. Rynek 2 - pokój nr 204 II p.;
 • na pierwsze zajęcia w ramach szkolenia.


Szczegóły dotyczące projektu i rekrutacji uczestników można znaleźć w regulaminie. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. (32) 449-39-48 lub drogą mailową: eaktywni.pszczyna@gmail.com.

Do pobrania:

BM / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.