pless.pl

Reklama

Rozrywka

  • 21 stycznia 2005
  • wyświetleń: 13446

Wierność korzeniom - wczoraj i dziś gminy Suszec

www.multi.pless.pl/pless/nowa/orlik_promocja class=dodaj target=_blank>(więcej zdjęć)

Ukazała się nowa monografia gminy Suszec. Publikację przygotował Zygmunt Orlik. Spotkanie z autorem i promocja książki odbyła się 18 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu.

Każdy człowiek podobnie jak każda miejscowość ma swój życiorys. Osoba nie znająca swojego życiorysu jest jak bezduszna maszyna – powiedział podczas spotkania autor publikacji. Pragnieniem Autora i Wydawcy jest, by wydana monografia znalazła się na półce bibliotecznej każdej suszeckiej rodziny. Szczególnie książka dedykowana jest młodzieży, aby zaglądała na jej strony i czerpała z niej wiedzę o wczorajszym i dzisiejszym dniu swych rodzinnych stron. „Wszak łatwiej związać się serdecznymi nićmi z ojczystą ziemią, jeśli w młodych latach poznało się całe piękno jej przyrody, kultury i dzieje.” – pisze we wstępie Zygmunt Orlik.

Książka powstała z inicjatywy wójta gminy Jacka Pastuszki. Przy jej pisaniu oparto się na wydanym w 1994 r. opracowaniu „Gmina Suszec – szkice z dziejów”. W porównaniu z tamtą publikacją jej treść jest poszerzona i zaktualizowana o wydarzenia minionego dziesięciolecia. Tytuł książki jest cytatą zaczerpniętą z homilii Jana Pawła II na temat związków człowieka z przeszłością. Przy opracowaniu monografii autor korzystał przede wszystkim z materiałów archiwalnym księcia pszczyńskiego, a także z archiwum praskiego, statystyk pruskich i relacji mieszkańców, m.in. Franciszka Błażycy.

Poszczególnym miejscowościom gminy poświęcono w książce odrębne rozdziały. W każdym z nich przedstawiono w skrócie środowisko geograficzne, pochodzenie nazwy miejscowości oraz herbu, po czym następuje szkic dotyczący przeszłości, a następnie wiadomości obrazujące aktualną sytuację w danym sołectwie. Fotografie lotnicze, którymi przepleciono tekst książki, przedstawiają stan terenu w dniu 3 października 2003 r. Nowością, w porównaniu do poprzedniej publikacji, są aktualne mapy topograficzne, a prawdziwym hitem – mapy historyczne z XVIII i XIX wieku (są to kopie map wykonanych w jednym egzemplarzu dla króla pruskiego).

Maszynopis opracowania był na przełomie 2003 i 2004 r. wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy. Do jego fragmentów, szczególnie dotyczących aktualnego wizerunku wiosek, ustosunkowali się m.in. sołtysi.

Wydana monografia to kompendium wiedzy na temat gminy, które będzie służyć wielu pokoleniom. Doceniono starania autora i podczas spotkania wręczono mu „Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego”. Wręczenia dokonał wnioskodawca, radny Sejmiku Województwa Śląskiego Alojzy Lysko.

Spotkanie uświetnił występ chóru „Pogodna Jesień”, natomiast po występie chóru ustawiła się długa kolejka mieszkańców gminy chcących uzyskać dedykację lub porozmawiać z autorem. Książkę można zakupić w Gminnej Bibliotece Publicznej w Suszcu oraz we wszystkich filiach biblioteki na terenie Gminy Suszec, a także w Biurze Informacji Turystycznej w Pszczynie.

Sabina Bartecka

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.