pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA

Rozrywka

  • 29 czerwca 2011
  • 15 lipca 2011
  • wyświetleń: 19803

Wideo: Kulturalnie w Pszczynie

9 i 10 lipca w Pszczynie pod hasłem "Pszczyń się do kultury!" odbyła się trzecia edycja Festiwalu Ceramiki, czyli niecodziennego pokazu sztuki i rzemiosła. Organizator, Stowarzyszenie Plessart, tradycyjnie przygotowało mnóstwo atrakcji - warsztaty, wystawy i koncerty.

Zapraszamy do wideo relacji z tego wydarzenia:---------------

Zanim jeszcze oficjalnie ruszył festiwal, 7 lipca, na pszczyńskim rynku rozpoczęły się prace nad specjalnym piecem ze szkła. Widowiskowy "Wrak wygasłego słońca", bo taką nazwę nosił, został przygotowany przez Mateusza Grobelnego i kilkunastu wolontariuszy. Przygotowanie pieca zakończyło się w sobotę. Tego dnia o godzinie 6.00 został rozpalony i podgrzewał atmosferę festiwalu do niedzieli.

- To rzeźba, która żeby powstać musi spłonąć, a proces ten jest bardzo widowiskowy i to właśnie on będzie podgrzewał atmosferę festiwalu. Mateusz Grobelny uzyskał dyplom na Wydziale Ceramiki i Szkła ASP we Wrocławiu. Otrzymał liczne wyróżnienia za swoją artystyczną działalność, między innymi Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2007 i 2008. Jego prace są znane i cenione nie tylko w Polsce - zapowiadało jeszcze przed budową pieca stowarzyszenie Plessart.

O godzinie 10.00 w sobotę na rynku w Pszczynie został otwarty jarmark. Było można zakupić wiele ciekawych i różnorodnych przedmiotów, które ozdobią każde wnętrze. Na zakupy organizatorzy zaprosili nas 9 i 10 lipca w godzinach od 10.00 do 20.00. W tym roku na festiwalu pojawi się i zaprezentuje swoje prace ponad 20 pracowni. Każda z zaproszonych przedstawi rzeczy niepowtarzalne.

Pierwszego dnia festiwalu w samo południe Plessart zaprosił wszystkich na wernisaż wystawy "Mali Ceramicy". Prace, autorstwa dzieci i młodzieży, grup działających na terenie Pszczyny i powiatu pszczyńskiego, można było oglądać w Galerii "13" przy ulicy Bednarskiej. Dzieła wystawiły pracownie: Dom Kultury Pawłowice Osiedle, Gminny Ośrodek Kultury Pawłowice, Gminny Ośrodek Kultury Goczałkowice-Zdrój, Gminny Ośrodek Kultury Suszec, Zespół Szkół przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój, Caritas Ośrodek Matka Boża Różańcowa i Pszczyńskie Centrum Kultury.

W tym samym czasie na schodach pszczyńskiego ratusza wystawiona została rzeźba ceramiczna "Głowy z cegielni". - Od wieków maszkarony zdobią miejsca zamieszkałe przez człowieka. Tajemnicze ludzkie twarze o groteskowych rysach i fantazyjnej fryzurze, czasem postacie fantazyjnych zwierząt, stanowią nieodzowny element architektury. Chronią przed demonami, odstraszają złe moce. Głowy wykonane przez pracowników Cegielni to także dobre duchy, mające chronić rodzinę przed złem. Rzeźby są pełne w środku, jak cegły. Część z nich ulega zniszczeniu podczas wypału, te które przetrwają wypał wzbogacają kolekcję prezentując swoje wdzięki na terenie cegielni lub w prywatnych domach i ogrodach osób, które zapragną je mieć - tłumaczą organizatorzy.

- Rodzinna tradycja od 1933 roku. Wyroby cegielni w Łące od pra­wie wie­ku cie­szą się mar­ką i uzna­niem. Już w dwu­dzie­sto­le­ciu mię­dzywo­jen­nym ce­gły z Łą­ki zna­ne by­ły z wy­so­kiej wy­trzy­ma­ło­ści, pomimo iż sto­so­wa­ne wte­dy tech­no­lo­gie by­ły pro­ste: ma­szy­ny o napędzie pa­ro­wym i ręcz­nym. Z uwa­gi na świet­ny su­ro­wiec ja­kim jest ił mio­ceń­ski, ce­gły z Ce­giel­ni Łą­ka ma­ją pięk­ną, wiśnio­wą bar­wę - dodają. - Z każ­dym ro­kiem do­kła­da­ się wszel­kich sta­rań, aby po­pra­wiać ja­kość pro­duko­wa­nych ce­gieł za­cho­wu­jąc jed­no­cze­śnie wa­lo­ry pro­duk­tu eko­lo­gicz­ne­go. Do­star­cza­ny jest wy­so­kiej kla­sy pro­dukt - ce­gły po­sia­da­ją wy­ma­ga­ne ate­sty. Pro­du­kcja łą­czy ele­men­ty tra­dy­cji i no­wo­cze­sno­ści, tak aby budować ze zdrowych materiałów. Ten na­tu­ral­ny i efek­tow­ny ma­te­riał bu­dow­la­ny, wy­trzy­ma­ły na wie­le po­ko­leń, stwo­rzy pięk­ną kom­po­zy­cję wraz z wraz z polskim krajobrazem.

O 12.30 na rynku odbyły się warsztaty otwarte. W planie imprezy znalazły się zajęcia: ceramiczne, garncarskie, szczudlarskie, bębniarskie, perkusyjne i puszczania baniek. Warsztaty prowadziliprofesjonaliści: artyści ceramicy na co dzień prowadzący własne pracownie, aktorzy teatru Fundacji Form Art, cenieni muzycy.

Sobotnią część Festiwalu Ceramiki zwieńczyła część muzyczno-teatralna. O godzinie 18.30 na rynku wystąpiła grupa Fem Fatal, a o 20.00 koncert rozpoczął zespół Me, Myself & I.O 21.30 Teatr Form Artystycznych z Łodzi przedstawi spektakl "Pieśń ognia". Godzinę później pierwszy raz na Śląsku odbył się konceptualny projekt "Diho na Cicho". Zagrają: J Sayon, The Butterfly Circus Project oraz Tomasz Manderla. Warto było wziąć ze sobą tego wieczoru na rynek radioodbiornik, a także zadbać o leżak, a nawet śpiwór.

Na niedzielę o godzinie 14.00 organizatorzy zaplanowali Paradę Glinoludów. Symboliczne postacie - wykreowane przez artystę mima Bogdana Nowaka z Bolesławca, wieloletniego asystenta Marcela Marceaux - przeszły przez starówkę i park.Glinoludy w Pszczynie · fot. pless.pl


O godzinie 17.00 otwarty został piec, w którym przygotowywane były symboliczne dzwoneczki ceramiczne. Był to ostatni punkt bogatego programu przygotowanego na lipcowy weekend przez Plessart.

---

W imieniu Stowarzyszenia Artystycznego Plessart, pragnę serdecznie jeszcze raz podziękować wszystkim osobom, firmom i instytucjom, które "pszczyniły się do kultury" wspierając 3 Pszczyński Festiwal Ceramiki, a są to w kolejności alfabetycznej:

Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol
Członkowie Stowarzyszenia i Wolontariusze
Pracownicy Miejskiego Zakładu Zieleni
Pszczyńskie Centrum Kultury
Starostwo Powiatowe w Pszczynie
Urząd Miasta w Pszczynie
Wiceburmistrz Pszczyny Grażyna Goszcz
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich

Dziennik Zachodni
Gazeta Pszczyńska
Głos Pszczyński
Polskie Radio Katowice
Redakcja infopres.pl
Redakcja pless.pl
Redakcja www.bb365.info
Telewizja Katowice

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
Bugsy's Jazz Club
Caritas Ośrodek Matka Boża Różańcowa
Cegielnia Łąka
Club Grant
Damian Stania - Piano Nobile
Firma Kobielanka
Gorke electronic
Grzegorz Gaża
Jagof s.j. Magdalena Paw
Jak szkło
Komet
Łukasz Dopieralski
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
P.U.H. Stalmach
Paks'D Sp. z o.o.
Piwiarnia Warecka
Planeta Smaku
Policja
Pracownia witraży Damian Szyszka
Romanko i Synowie S.C.
Sklep Marica
Stadnina Standura
Straż miejska
Tartak Marek Spyra
Zamel Cet
Zespół Szkół Ekonomicznych
Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice

Małgorzata Adamus

new / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.