pless.pl

Nekrologi

PODZIĘKOWANIE

za wyrażone współczucie, złożone wieńce oraz udział w pogrzebie

Ś.p.

RAFAŁA JOHN

Serdeczne podziękowania składają
Rodzice,Siostra i Rodzina

Dnia 13 lipca 2022 r. przeżywszy lat 35 zmarł

Ś.p.

RAFAŁ JOHN

Msza Żałobna

odprawiona zostanie w Kościele Podwyższenia Krzyża Św. w Pszczynie
w dniu 16 lipca 2022 r. o godz. 10:15
Urna z prochami zmarłego zostanie złożona
na cmentarzu Świętej Jadwigi
o czym zawiadamiają pogrążeni w smutku
Rodzice,Siostra i Rodzina

USŁUGI POGRZEBOWE Stanisław Tatar

43-200 Pszczyna
ul. Bielska 13

tel. 32 210 46 01
tel. 601 45 18 75
fax 32 210 46 01