Reklama

Najpopularniejsze

 • 8 września 2023
 • 18 września 2023
 • wyświetleń: 15829

[WIZUALIZACJA] Park na styku trzech osiedli. Mieszkańcy przedstawili uwagi

Na styku trzech osiedli: Piastów, Kolonia Jasna i Siedlice powstanie Park Zielone Płuca Pszczyny. O utworzenie takiego miejsca zabiegają mieszkańcy, którzy złożyli w tym celu projekt w Pszczyńskim Budżecie Obywatelskim. W środę 13 września odbyło się spotkanie konsultacyjne z udziałem architektki, która przedstawiła wstępną koncepcję. Pszczynianie przedstawili swoje uwagi.

Park Zielone Płuca Pszczyny - wstępna wizualizacja - 09.2023 · fot. architekt Katarzyna Maciąg-Pająk


Park Zielone Płuca Pszczyny powstanie pomiędzy terenem kościołem pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Częstochowskiej, hospicjum i chodnikiem łączącym ulicę Dobrawy z przejściem podziemnym pod ulicą Bielską. Zgodnie z intencją pomysłodawców, park pozwoli na wykorzystanie wolnego terenu jako miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku, z którego skorzystają mieszkańcy osiedli Piastów, Kolonia Jasna i Siedlice oraz okolicznych dzielnic i sołectw.

Zgodnie z planem, w pierwszej kolejności przygotowana zostanie koncepcja oraz dokumentacja projektowa. Mieszkańcy mieli okazję do przedstawienia swoich sugestii w środę, 13 września w salce parafialnej przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. Podczas spotkania projektantka odpowiadała na pytania mieszkańców i spisywała uwagi i sugestie. Posłużą one do przygotowania finalnej propozycji, a później dokumentacji.

Park Zielone Płuca Pszczyny - spotkanie dla mieszkańców - 13.09.2023
Park Zielone Płuca Pszczyny - spotkanie dla mieszkańców - 13.09.2023 · fot. pless.pl


Podczas spotkania architekt Katarzyna Maciąg-Pająk przedstawiła wstępną koncepcję widoczną na powyższych wizualizacjach. Zakłada ona:

 • stworzenie strefy relaksu dla mieszkańców;
 • budowę alejek o nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej;
 • zasadzenie niewymagającej zieleni cieniolubnej, tworzącej mikroklimat, odpowiedniej do kąpieli leśnych, roślin pełniących funkcję sensoryczną - drzew, wysokich traw, krzewów - takich jak hortensje; rośliny te powinny nawiązywac do okolicznych łąk i lasów;
 • utworzenie łąki kwietnej;
 • ustawienie elementów małej architektury - ławek z betonu oraz krzeseł ze stali, zamiast elementów drewnianych, wymagających konserwacji;
 • ustawienie plenerowej biblioteczki;
 • zawieszenie budek lęgowych dla ptaków;
 • ustawienie lamp solarnych;
 • montaż całorocznych trampolin;
 • ustawienie plenerowych szachów;
 • ustawienie całorocznych leżaków i hamaków - mogą być wykonane z tworzywa innego niż drewno;
 • modernizację kącika przy kapliczce Matki Boskiej, m.in. poprzez wykonanie nowych nasadzeń
 • zachowanie przestrzeni otwartej do organizacji wydarzeń plenerowych (festynów);


Park Zielone Płuca Pszczyny powstanie pomiędzy terenem kościołem pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, hospicjum i chod
Park Zielone Płuca Pszczyny powstanie pomiędzy terenem kościołem pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, hospicjum i chodnikiem łączącym ulicę Dobrawy - 09.2023 · fot. UM Pszczyna


Uwagi mieszkańcówMieszkańcy podczas spotkania dopytywali projektantkę o koszty eksploatacji i konserwacji trampoliny. Wskazywali również na umiejscowienie i ustawienie leżaków, które według nich nie powinny być zwrócone górną częścią ("głową") do ścieżki, jak to zaznaczono na wizualizacji. Pani architekt wskazała, że można przenieść je za ścieżkę. Pojawiło się również pytanie o układ hamaków. Jedna z propozycji dotyczyła ustawiania tych "legowisk" po dwie sztuki obok siebie, tak by mogły z nich korzystać pary czy przyjaciele.

Dyrektor Miejskiego Zakładu Zieleni Jacek Lebioda, który zajmuje się m.in. pielęgnacją Parku Zamkowego wskazał, że nie trzeba bać się drewnianych ławek. Jak wyjaśnił, beton i metal nie sprawdzają się ani zimą, ani latem, ponieważ łatwo się nagrzewają i wychładzają. Nieprzytwierdzone do gruntu krzesła będą znikać z parku.

Mieszkanka zapytała czy przewidziana jest budowa sanitariatu. Pani architekt wyjaśniła, że uniemożliwia to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który ogranicza stawianie w tym miejscu obiektów kubaturowych. W przyszłości można to uregulować prawnie poprzez zmianę planu. Dopiero wówczas będzie można stworzyć projekt budowy i przeprowadzić postępowanie przetargowe. Będzie to jednak inwestycja odrębna - już poza aranżacją i wykonaniem samego parku. Mieszkańcy wskazali, że najlepiej, by samoobsługowa toaleta powstała przy placu zabaw w rejonie ul. Dobrawy.

Park Zielone Płuca Pszczyny - spotkanie dla mieszkańców - 13.09.2023 · fot. pless.pl


Radny i przewodniczący osiedla Kolonia Jasna - Arkadiusz Gardiasz zasugerował nasadzenie jeszcze większej liczby drzew i rozszerzenie sieci ścieżek oraz lepsze skomunikowanie budynku hospicjum z parkiem, tak aby mogli z niego korzystać pacjenci. Projektantka zaznaczyła, że nie można utwardzić więcej niż 20 procent terenu. Uczestnicy zebrania zasugerowali, że sieć ścieżek można rozbudować w przyszłości, według potrzeb.

Mieszkańcy wskazali także, że warto wykonać więcej nasadzeń w obszarach odsłoniętych, ponieważ teren ten jest mocno nasłoneczniony. Zasugerowali także utworzenie amfiteatru oraz górki do zjeżdżania na sankach zimą. Oprócz tego zaproponowali budowę tężni solankowej lub fontanny. Projektantka zaznaczyła jednak, że te ostatnie obiekty są drogie w utrzymaniu.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Piastów Kamil Widłok zasugerował, że fontanna lub inny obiekt nawiązujący do wody byłby bardzo atrakcyjny dla mieszkańców tego obszaru, a w mieście właściwie nie posiadamy obiektu typu fontanna z prawdziwego zdarzenia. Podkreślił też, że zależy mu na zachowaniu wolnego terenu do organizacji festynu (Pszczyńskiej Laby i nocy świętojańskiej) oraz kina plenerowego. Dodał też, że przy projektowaniu ścieżek warto zadbać o połączenie parku z istniejącym placem zabaw.

Park Zielone Płuca Pszczyny - spotkanie dla mieszkańców - 13.09.2023
Park Zielone Płuca Pszczyny - spotkanie dla mieszkańców - 13.09.2023 · fot. pless.pl


Radny A. Gardiasz zasugerował, że nie jest potrzebne utwardzanie terenu przy kapliczce. Anita Pala ze stowarzyszenia Pszczyna Miasto Zielone dodała, że modernizacja tego obiektu jest zbędna - "po co ulepszać coś, co dobrze funkcjonuje" - powiedziała.

Jeśli chodzi o temat łąki kwietnej, prawnik Maciej Tomczykiewicz zaproponował, by stworzyć obszar otoczony łąką kwietną, która odgradzałaby to miejsce od pozostałej części parku, tworząc atmosferę intymności. Dyrektor Miejskiego Zakładu Zieleni nie był przekonany czy łąka kwietna w tym miejscu to dobre rozwiązanie. Zasugerował posadzenie trwalszych roślin - bylin. Wskazał, że na tym obszarze jest żyzna gleba. Zarekomendował ponadto nasadzenia jak najbardziej różnorodnych gatunków drzew i krzewów.

Park Zielone Płuca Pszczyny - spotkanie dla mieszkańców - 13.09.2023
Park Zielone Płuca Pszczyny - spotkanie dla mieszkańców - 13.09.2023 · fot. pless.pl


Mieszkańcy zaznaczyli, że niezbędne jest ustawienie śmietników. Jacek Lebioda zasugerował, by były to kosze minimum 70-litrowe, bez podziału na frakcje, ze względu na to, że segregacja dla terenów publicznych nie jest możliwa do wykonania.

Mieszkańcy wskazali, że warto odgrodzić przestrzeń parku od zabudowy osiedla za pomocą większej liczby roślin. Zaproponowali zasadzenie krzewów, z których skorzystają ptaki. Niektórzy doszli jednak do wniosku, że zieleń można uzupełnić w przyszłości, według potrzeb.

Arkadiusz Gardiasz zaproponował ponadto ustawienie tablic edukacyjnych o tematyce przyrodniczej. Część mieszkańców nie była temu pomysłowi przychylna - argumentowała, że nie można przesadzić z nagromadzeniem obiektów na tej przestrzeni.

Projektantka zapewniła, że przy przygotowywaniu ostatecznej koncepcji nie tylko weźmie pod uwagę wnioski ze spotkania, ale także uwzględni uwagi z konsultacji, które odbyły się 5 lat temu.

ar / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.