Reklama

Najpopularniejsze

  • 2 lipca 2023
  • 24 września 2023
  • wyświetleń: 22033

[FOTO] Absolwenci Liceum Pedagogicznego wspominali swoją szkołę

Choć ostatni absolwenci opuścili mury Liceum Pedagogicznego w Pszczynie w 1970 roku, pamięć o szkole jest ciągle żywa. 21 września w sali gimnastycznej popularnej "ćwiczeniówki" przy ul. Batorego zebrało się ponad 200 absolwentów, by świętować 100-lecie swojej szkoły.

Spotkanie Absolwentów dawnego Liceum Pedagogicznego w Pszczynie - 21.09.2023 · fot. Powiat


Najpierw, w 1923 roku, było to męskie Seminarium Nauczycielskie, a tuż przed wojną jego zadania przejęło nowo utworzone Liceum Pedagogiczne.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Wszystkich Świętych w intencji zmarłych uczniów, profesorów i wychowawców, nauczycieli i pracowników obu szkół. Następnie wicestarosta Damian Cieszewski, zastępca burmistrza Magdalena Czarnecka oraz przedstawicielka absolwentów złożyli kwiaty pod tablicą poświęconą poległym i umęczonym za wolność Ojczyzny w latach 1939‐45, ufundowaną we wrześniu 1958 r. przez absolwentów Seminarium Nauczycielskiego i Liceum Pedagogicznego.

Część oficjalna uroczystości odbyła się w murach dawnej "ćwiczeniówki" przy Batorego, a na czele komitetu organizacyjnego stanęły Łucja Prządka i Maria Zając, wpierane przez Powiat Pszczyński i Gminę Pszczyna. Wśród uczestników uroczystości nie zabrakło szanownych profesorów: Kazimierza Budy i Alojzego Kajstury.

Budynek przy ul. Batorego 24 w Pszczynie
Budynek dawnej szkoły przy ul. Batorego, gdzie odbyło się Spotkanie Absolwentów · fot. pless.pl


Maria Zając w wystąpieniu "Liceum Pedagogiczne w Pszczynie. Czy to już tylko fakt historyczny?" podkreśliła, że trwa świętowanie 100-lecia szkoły, która faktycznie istniała tylko 41 lat. - Dzieje szkoły można ująć w ramy - przedwojenne 16-lecie, przerwane dramatem wojny, reaktywacja w 1945 i wygaśnięcie w 1970. Liceum Pedagogiczne już wtedy nazwane imieniem Powstańców Śląskich było jedną z ostatnich tego typu szkół, która podlegała likwidacji i przejściu na nowy system kształcenia nauczycieli. Upamiętnienie liceów pedagogicznych jest potrzebą dziejów - mówiła Maria Zając, zaznaczając, że do szkoły uczęszczały dzieci i wnukowie powstańców śląskich, pokolenie niezwykle patriotyczne.

Łucja Prządka dodała, że Liceum było kolebką pszczyńskiego harcerstwa.

- Podczas uroczystości spotkałam wiele osób, którym bliskie były losy Liceum. To świadectwo tego, że ta placówka to coś więcej niż sam budynek. To cenna wiedza, szanowani profesorowie, wychowawcy, pedagodzy, to także wieloletnie przyjaźnie, przez wielu utrzymywane do dzisiaj - powiedziała zastępca burmistrza Magdalena Czarnecka.

- Szkoła była kuźnią pedagogicznych talentów w powiecie pszczyńskim. Przygotowała ważnych ludzi dla społeczności, którzy pełnili istotną misję, kształcąc kolejne pokolenia dzieci i młodzieży. Z wielkim szacunkiem odnosimy się do państwa pracy. Życzę, by był to czas radości i pięknych wspomnień w gronie koleżanek i kolegów ze szkolnej ławy. Przyjemnego dalszego świętowania podczas klasowych spotkań - mówiła starosta Barbara Bandoła, która wspólnie z wicestarostą Damianem Cieszewskim oraz zastępcą burmistrza Magdaleną Czarnecką podziękowali inicjatorkom uroczystości.

Absolwenci otrzymali ufundowane przez Powiat Pszczyński pamiątkowe widokówki z archiwalnymi zdjęciami szkół przy Bogedaina i Batorego oraz spisanymi dziejami Seminarium Nauczycielskiego oraz Liceum Pedagogicznego w Pszczynie.

Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Pszczynie
Seminarium Nauczycielskie mieściło się w budynku przy ul. Bogedaina · fot. fotopolska.eu


Uroczystość uświetnili nauczyciele oraz uczniowie Ogniska Muzycznego w Pszczynie. Akademię szkolną na podstawie wspomnień jednego z ostatnich roczników Liceum zaprezentowała grupa teatralna Stowarzyszenia "take tam..." im. Artystów Międzywojnia. Wspomnienia spisała Jadwiga Adamczyk, która zaledwie kilka dni wcześniej zmarła. Przedstawienie było upamiętnieniem jej osoby.

Po części oficjalnej odbyły się organizowane już we własnym zakresie spotkania klasowe absolwentów w pszczyńskich restauracjach.

Wspólnota powojennego pokolenia Absolwentów Liceum Pedagogicznego w Pszczynie (im. Powstańców Pszczyńskich od 1960 r.), której doświadczyliśmy w dniu 21.IX. br., serdecznie dziękuje: 

1. Starostwu Powiatowemu w Pszczynie w osobach: starosty Pani Barbary Bandoły,  wicestarosty Pana Damiana Cieszewskiego, naczelnik  Wydziału Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Pani Kingi Pławeckiej-Bratek i Jej Współpracowniczek oraz Urzędowi Miejskiemu w Pszczynie, reprezentowanemu przez zastępcę burmistrza Panią Magdalenę Czarnecką, za nieocenioną pomoc, inspiracje
i zorganizowanie Spotkania w gmachu naszej dawnej Szkoły Ćwiczeń.

Odpowiadając na inicjatywy powołanego oddolnie Komitetu Organizacyjnego Spotkania  z okazji 100-lecia założenia szkoły (1923-2023), pszczyńskie struktury samorządowe wpisują się w tradycje budowy społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki temu mogliśmy poczuć się znowu jako specjaliści od edukacji  i umocnić swoje poczucie tożsamości zawodowej, nabywanej i kształtowanej w przebiegu naszej nauki
w tej wyjątkowej Szkole, w czasie powojennego dwudziestopięcioletniego jej trwania (1945-1970).

2. Panu Kubie Pieczce (Wnukowi naszej nieodżałowanej Koleżanki śp. Gieni Tetli) oraz Jego zespołowi - grupie "Take tam" im. Artystów Międzywojnia , wyrażając swoje wielkie uznanie za przygotowanie występu artystycznego według scenariusza "Z życia szkoły",  napisanego przez zmarłą naszą Koleżankę śp. Jadwigę Adamczyk ("scenki rodzajowe"  lekcji prowadzonych przez niektórych naszych profesorów).

3. Dyrektor Społecznego Ogniska Muzycznego w Pszczynie  Pani Joannie Wiktorko za uświetnienie naszej uroczystości i występy artystyczne znakomitych nauczycieli  Ogniska: Pani Małgorzaty Kuś-Pytlik (fortepian), Pani Flawiany Kani (flet) i  Pana Krzysztofa Misiurka (skrzypce). Przypomniały nam one niegdysiejszą edukację muzyczną przyszłych nauczycieli, którą zawdzięczaliśmy w szkole naszym Profesorom w osobach: P. Antoniego Jarczoka,  P. Alojzego Kajstury i innych.

4. Powiatowemu Zespołowi Szkół Nr 2 im. Karola Miarki (dawny Zespół Szkół Rolniczych) w Pszczynie w osobie Dyrektora Pana Piotra Cygana za logistyczne wsparcie przebiegu uroczystości naszego Spotkania i oddelegowanie grupy młodzieży szkolnej do pomocy w przebiegu uroczystości w sali  gimnastycznej dawnej Szkoły Ćwiczeń. Dziękujemy młodzieży.

5. Czcigodnemu Proboszczowi parafii Wszystkich Świętych Księdzu Damianowi Gatnarowi za przewodniczenie uroczystej liturgii eucharystycznej (Msza św.), odprawionej w dniu św. Mateusza (21.IX. ) w intencji zmarłych  profesorów, pracowników i uczniów. Naszą wdzięczność wyrażamy też znanemu z ponadwiekowej tradycji Chórowi Lutnia (1907), który pod dyrekcją Pani Lilianny Czajkowskiej dostarczył uczestnikom eucharystii głębokich wzruszeń i przeżyć duchowych.


Maria Z.
Łucja P.

BM / pless.pl

źródło: Powiat

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.