pless.pl

Reklama

Najpopularniejsze

  • 1 marca 2023
  • 6 marca 2023
  • wyświetleń: 29618

Masz szambo? Zapłacisz więcej za odbiór ścieków w oczyszczalni

O 65,9% wzrosła cena odbioru nieczystości płynnych na stacji zlewczej. Tymczasem zarówno mieszkańcy, jak i radni zwracają uwagę, że cena ścieków od odbiorców sieciowych nie zmieniła się. Poprosiliśmy Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. o wyjaśnienia.

Reklama

Od lutego opłata za przyjęcie nieczystości płynnych na stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków wzrosła do 15,00 zł/m3 brutto (wcześniej wynosiła 9,04 zł). Tymczasem cena za ścieki od odbiorców sieciowych nie zmieniła się i wynosi 9,04 zł/m3 brutto.

- Jestem przekonany, że koszt oczyszczenia 1m3 ścieków jest taki sam, niezależnie jak te ścieki zostają dostarczone. Szczególnie, że nieczystości dostarczone przez szambiarki nie generują kosztów utrzymania sieci kanalizacyjnej, ponieważ koszt transportu jest pokrywany przy płatności za wywóz. Ponadto jako mieszkańcy jesteśmy karmieni od lat fałszywą nadzieją na podłączenie do sieci kanalizacyjnej, a teraz obciąża się nas dodatkowymi kosztami - napisał w liście do redakcji pan Tomasz.

Uwagę na dysproporcje w cenach zwrócił podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radny Michał Ziebura.

Zwracam się z prośbą, aby rozważyć możliwość obniżenia opłaty za zrzut nieczystości płynnych na oczyszczalni z 15 zł do niższej kwoty. Opłata za odbiór ścieków wynosi 9 zł dla mieszkańców posiadających kanalizację. Uważam, że ta dysproporcja jest zdecydowanie za duża. Szczególnie, jeśli chcemy mieszkańców zachęcić do rzetelnego odbioru nieczystości płynnych.

Michał ZieburaRadny miejski


Warto dodać, że 14 lutego radny złożył taki wniosek podczas posiedzenia komisji gospodarki.

Michała Zieburę poparł radny Andrzej Mańka.

Cena dla części gminy, która jest skanalizowana to 9 zł, a cena dodatkowa (oprócz tego, co trzeba zapłacić osobie wywożącej) to 15 zł za zrzut ścieków. Tutaj przedsiębiorstwo (Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. - przyp. red.) ma monopol. Co ciekawe, PIK również świadczy usługi wywozowe, natomiast oni nie pobierają opłaty za zrzut ścieków. Czyli szczęśliwy mieszkaniec gminy, który wynajmie beczkę w PIK-u, bo wtedy tej opłaty miał nie będzie - tam jest jednorazowa opłata. Wszyscy pozostali przewoźnicy są w tym momencie zepchnięci do narożnika, bo przedsiębiorstwo stawia się w roli monopolisty i w mojej ocenie zaczyna się stosowanie nieuczciwych praktyk biznesowych. Panie burmistrzu proszę zwrócić na to uwagę.

Andrzej MańkaRadny miejski


Zwróciliśmy się z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji do Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. Poniżej prezentujemy stanowisko Zarządu.

Stanowisko Zarządu PIK Spółka z o.o.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 21 lutego br. w sprawie zmiany ceny za przyjęcie nieczystości ciekłych na stacjach zlewnych PIK Spółka z o.o., dostarczanych przez firmy z branży asenizacyjnej wyjaśniamy, że podwyżka opłat wynika wprost ze znacząco wyższych kosztów oczyszczenia dowożonych nieczystości w porównaniu do ścieków surowych pochodzących z kanalizacji sanitarnej.

Ścieki dowożone posiadają znacznie wyższy ładunek zanieczyszczeń (są zagniłe lub częściowo zagniłe), w związku z czym proces i koszty ich oczyszczenia są zdecydowanie wyższe od ścieków surowych. Główną przyczyną zwiększenia kosztów jest zwielokrotnione w stosunku do ścieków sieciowych zapotrzebowanie na tlen. Tlen dostarczany jest do układu na oczyszczalni przy pomocy elektrycznych dmuchaw o łącznej mocy: 149 kW. Wzrost cen energii elektrycznej jak i coraz większy udział ilościowy ścieków dowożonych bezpośrednio przekłada się na wzrost kosztów oczyszczania. Oczyszczenie 1 m3 ścieków dowożonych generuje średnio koszty na poziomie oczyszczenia ok. 6 m3 ścieków surowych, dostarczanych przez sieć kanalizacyjną. Aktualna cena na poziomie 15,00 zł brutto, która w porównaniu z cenami obowiązującymi w rejonie kształtuje się na najniższym poziomie, i tak nie rekompensuje ponoszonych przez Spółkę kosztów oczyszczania ścieków dowożonych.

Dla porównania ceny za przyjęcie 1m3 ścieków dowożonych, obowiązujące w sąsiednich gminach w 2023 roku przedstawiają się następująco:
  • Strumień: 19,58 zł brutto;
  • Ustroń: 15,12 zł brutto;
  • Chybie: 18,48 zł brutto;
  • Czechowice Dziedzice: 15,12 zł brutto.


Z kolei ceny i stawki opłat za odprowadzane i oczyszczane ścieki dla "odbiorców sieciowych", pomimo wzrostu kosztów prowadzenia działalności w tym zakresie, zatwierdzane są w trybie postępowania administracyjnego przez tzw. Organ regulujący tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Stosowny wniosek został złożony przez Spółkę i jest w trakcie procedowania.

W uzupełnieniu informujemy, że opłata za wykonanie usługi wozem asenizacyjnym - pompowanie osadnika - zawiera opłatę za przyjęcie ścieków.

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.