pless.pl

Reklama

Najpopularniejsze

  • 4 sierpnia 2022
  • 21 listopada 2022
  • wyświetleń: 6347

Radnemu wygasł mandat. Sąd administracyjny oddalił skargę

29 czerwca Rada Gminy Miedźna przyjęła uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Łukasza Banasia. Powodem było złożenie przez niego po terminie oświadczenia majątkowego. Samorządowiec zaskarżył uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 8 listopada zapadł wyrok WSA o oddaleniu skargi. Nie jest on jeszcze prawomocny.

Reklama

Radny Łukasz Banaś uczestniczył w sesji Rady Gminy Miedźna 4 sierpnia
Radny Łukasz Banaś uczestniczył w sesji Rady Gminy Miedźna w dniu 4 sierpnia - 04.08.2022 · fot. esesja


Przypomnijmy: Łukasz Banaś złożył oświadczenie majątkowe, ale już po upłynięciu wyznaczonego dodatkowego terminu. Na czerwcowej sesji, w drodze głosowania, rada przyjęła stosowną uchwałę o treści:

"Stwierdza się wygaśniecie mandatu radnego Rady Gminy Miedźna Łukasza Banasia (...) z powodu niezłożenia w terminie oświadczenia majątkowego uwzględniającego stan majątkowy, który istnieje w dniu przypadającym na dzień 31 grudnia 2021 roku, co stanowi bezwzględną podstawę do wygaśnięcia mandatu radnego".

Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Oświadczenie majątkowe po terminie. Radny stracił mandat

W sierpniu do rady gminy Miedźna wpłynęła skarga. 22 lipca Łukasz Banaś wystosował pismo do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie zaskarżenia uchwały Rady Gminy Miedźna.

W treści domagał się stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały w całości, jako podjętej z naruszeniem przepisów prawa, poprzez ich błędną wykładnię. Radny nie zgadzał się, że uznanie, iż złożenie oświadczenia majątkowego przez radnego z uchybieniem ustawowego terminu do jego złożenia w każdym przypadku skutkuje wygaśnięciem mandatu.

- Zgodnie z art. 384 Kodeksu Wyborczego, radnemu przysługuje skarga do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego. W związku z tym, że radny Łukasz Banaś zaskarżył uchwałę rady, wygaśnięcie jego mandatu nastąpi z dniem uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego, oddalającego skargę - wyjaśnia Renata Łuniewska, zastępca wójta gminy Miedźna.

8 listopada zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o oddaleniu skargi radnego. Łukasz Banaś złożył pismo z prośbą o sporządzenie uzasadnienia. Do czasu uprawomocnienia wyroku wciąż może brać udział w sesjach Rady Gminy Miedźna.

ar / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.