Najnowsze

  • 9 lipca 2024
  • wyświetleń: 4299

Omawiano plan inwestycyjny na drogach powiatowych na terenie gminy Pszczyna

We wtorek, 9 lipca w pszczyńskim ratuszu burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol spotkał się ze starostą pszczyńskim Grzegorzem Wanotem, członkiem zarządu powiatu Grzegorzem Nogłym oraz Grzegorzem Górką, dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie. Głównym tematem spotkania było omówienie planu inwestycyjnego dotyczącego dróg powiatowych na terenie gminy Pszczyna na lata 2024 - 2029.

Omawiano plan inwestycyjny na drogach powiatowych na terenie gminy Pszczyna
Omawiano plan inwestycyjny na drogach powiatowych na terenie gminy Pszczyna - 09.07.2024 · fot. powiat


W spotkaniu udział wzięli także skarbnik gminy Artur Krawczyk oraz naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Katarzyna Huptys.

- Jestem świadomy, że mimo konsekwentnych inwestycji prowadzonych od lat, na terenie naszej gminy wciąż znajdują się drogi wymagające pilnych remontów lub nawet przebudowy. Planując prace drogowe, dążymy do tego, aby mieszkańcy Pszczyny - zarówno miasta, jak i sołectw - mieli dostęp do tras spełniających najwyższe standardy, niezależnie od tego, która instytucja nimi zarządza - powiedział burmistrz Dariusz Skrobol.

Podczas poprzedniej kadencji, w latach 2019 - 2023, współpraca gminy Pszczyna i Powiatu Pszczyńskiego układała się dobrze i przyniosła wymierne oraz widoczne efekty.

- Przebudowano ulice: Pawią w Wiśle Małej, Jedności w Studzionce oraz Szkolną w Porębie. Powstał także chodnik wzdłuż ulicy Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudołtowicach. Z budżetu gminy na realizację zadań powiatowych w zakresie rozbudowy infrastruktury drogowej Urząd Miejski w tym okresie ponad 5,5 mln zł - dodaje burmistrz Skrobol.

Urząd Miejski wspólnie z Powiatem Pszczyńskim zamierzają kontynuować sprawdzony model finansowania, w którym połowę kosztów inwestycji pokrywają środki zewnętrzne, a pozostała część jest dzielona między gminę Pszczyna i Powiat Pszczyński.

Priorytetem będzie pozyskanie dodatkowych funduszy zewnętrznych, które umożliwią realizację inwestycji w kolejnych rejonach naszej gminy.

ar / pless.pl

źródło: UM Pszczyna

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.