pless.pl

Reklama

Najnowsze

  • 1 lutego 2023
  • 5 lutego 2023
  • wyświetleń: 4430

Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy będzie przeniesiona do szpitala

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas" podaj

Podczas ostatniej (1 lutego) sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego podjęto uchwałę w sprawie likwidacji SP ZOZ (Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie) przy ul. Antesa 4a. Pod tym adresem działa Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy, która w czerwcu ma zostać przeniesiona do szpitala. Docelowo Zarząd Szpitala planuje przeznaczyć na poradnię pomieszczenia niewykorzystywane dotychczas na prowadzenie działalności leczniczej, z odrębnym wejściem.

Reklama

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc w Pszczynie
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc w Pszczynie · fot. BM / pless.pl


- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pszczynie prowadzi Poradnię Chorób Płuc i Gruźlicy. Jej pacjenci po styczniowej decyzji Rady Powiatu Pszczyńskiego będą kontynuować leczenie pod opieką tych samych lekarzy w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Szpitalu Joannitas w Pszczynie. Przeniesienie Poradni do szpitala nastąpi prawdopodobnie w czerwcu, a do tego czasu poradnia będzie funkcjonowała w dotychczasowej lokalizacji - przy ul. Antesa 4a - wyjaśnia rzeczniczka powiatu pszczyńskiego Marcela Grzywacz.

- W czerwcu ubiegłego roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pszczynie spłacił ostatnią część zadłużenia starego szpitala. Zobowiązania pokrywane były ze środków Powiatu Pszczyńskiego i wyniosły łącznie ok. 29 mln zł - informuje M. Grzywacz.

Jak wyjaśnia rzecznik, wobec spłacenia zobowiązań starego szpitala Zarząd Powiatu Pszczyńskiego przeprowadził analizę funkcjonowania SP ZOZ-u w zakresie kosztów utrzymania budynku, kosztów działalności medycznej i administracyjnej oraz przychodów z działalności leczniczej, zgodnie z umową zawartą z NFZ. W poprzednich latach podjęto próby uruchomienia kolejnych poradni, w tym alergologicznej, jednak ze względu na brak zainteresowania pracą ze strony lekarzy-specjalistów okazało się to niemożliwe.

Wpływy z kontraktu z NFZ przyznanego na Poradnię Chorób Płuc i Gruźlicy pozwalają jedynie w 50% pokryć koszty funkcjonowania SP ZOZ-u. Według szacunków w tym roku Powiat musiałby dopłacić 500 tys. zł do utrzymania podmiotu (ustawowo określona kadra zarządzająca, komórka księgowa, administracja, utrzymanie budynku poradni).

Stetoskop, lekarz
Zdjęcie ilustracyjne · fot. pixabay.com


Teraz Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy może być prowadzona w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej przy pszczyńskim szpitalu, co będzie działaniem bardziej ekonomicznym i korzystniejszym dla pacjentów. Na potrzeby przyszpitalnych poradni funkcjonują obecnie: rejestracja, obsługa rozliczeń, komórki kadrowo-płacowe jak również księgowość, które zapewnią rozliczanie świadczeń i umów personelu Poradni.

- W przypadku cesji kontraktu Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy na rzecz Szpitala Joannitas w Pszczynie nastąpi zasadnicze ograniczenie kosztów zatrudnienia dodatkowej administracji. Właśnie z tych powodów zapadła decyzja o rozpoczęciu procesu likwidacji niewielkiej jednostki, jaką jest SP ZOZ - tłumaczy Marcela Grzywacz.

Celem zapewnienia dostępności świadczeń udzielanych przez SP ZOZ w Pszczynie dla mieszkańców powiatu, pismem z dnia 1 grudnia zwrócono się do dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach o potwierdzenie możliwości dokonania cesji kontraktu SP ZOZ na rzecz Szpitala Joannitas w Pszczynie.

- Dyrektor nie wniósł zastrzeżeń, określił zasady i warunki, na jakich może odbyć się cesja kontraktu. Postępujemy zgodnie z instrukcją NFZ - podkreśla przedstawicielka pszczyńskiego starostwa.

Dotychczasowe świadczenia poradni i badania w jednym budynkuPacjenci poradni będą otoczeni nieprzerwaną opieką - przez tych samych lekarzy, którzy zostaną przeniesieni do poradni w szpitalu. Dla pacjentów nic się nie zmieni prócz lokalizacji przychodni. Ta zmiana również nie będzie znacząca, ponieważ budynek szpitala znajduje się niemal naprzeciwko tego obiektu. W szpitalu pacjenci otrzymają bardziej kompleksową opiekę - będą mogli na miejscu wykonać badania, bo placówka posiada własny zakład diagnostyki obrazowej (m.in. rtg, tomograf) oraz laboratorium, w tym mikrobiologiczne.

Radny Józef Pabin zabrał głos w sprawie dostępności do poradni osób niepełnosprawnych - 31.01.2023
Radny Józef Pabin zabrał głos w sprawie dostępności do poradni osób niepełnosprawnych - 31.01.2023 · fot. pless.pl


Uchwała w sprawie likwidacji SP ZOZ została przyjęta 19 głosami "za". Przeciwni byli: Aleksander Malcher, Krzysztof Spyra i Alojzy Wojciech. Podczas sesji jako jedyny głos w sprawie zabrał Józef Pabin, który podniósł kwestię zapewnienia jak najlepszej dostępności do poradni osobom niepełnosprawnym, tak by nie obniżył się dotychczasowy standard.

Podjęcie uchwały jest początkiem drogi do otwarcia likwidacji SP ZOZ-u. Jeżeli wszystkie zaplanowane w uchwale terminy zostaną dotrzymane, Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy będzie prowadzona przez SP ZOZ w dotychczasowej lokalizacji (budynek przy ul. Antesa 4a) do 31 maja br., natomiast w budynku szpitala rozpocznie działalność od czerwca.

Przed rozpoczęciem udzielania świadczeń w nowej lokalizacji zostanie przeprowadzona akcja informacyjna dla pacjentów wskazująca nową lokalizację, dostępność poradni oraz zasady rejestracji i wizyt. SP ZOZ zostanie zlikwidowany z dniem 31 sierpnia. Cesja, czyli przeniesienie, będzie dotyczyć kontraktu w takiej samej wysokości, w jakiej obecnie realizuje go SP ZOZ z możliwością rozwijania.

Warto wspomnieć, że w grudniu zwrócono się do Rady Społecznej SP ZOZ w Pszczynie o opinię co do planowanej likwidacji. Po zapoznaniu się z przedłożoną analizą funkcjonowania podmiotu oraz stosowną korespondencją z NFZ, dotyczącą cesji kontraktu, Rada Społeczna SP ZOZ w dniu 2 stycznia wyraziła pozytywną opinię w sprawie likwidacji podmiotu. Planowana likwidacja została również pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Spraw Społecznych Rady Powiatu Pszczyńskiego. W styczniu projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym. Nie wpłynęły żadne opinie i uwagi.

ar / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas" podaj