pless.pl

Reklama

Najnowsze

 • 19 sierpnia 2022
 • 30 września 2022
 • wyświetleń: 1876

Pokaż na zdjęciach, jak piękna jest Polska!

Za nami:

Profesjonaliści, jak i amatorzy są zaproszeni do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "Polska jest piękna", którego podstawowym celem jest popularyzowanie piękna Polski w fotografii artystycznej.

Reklama

fotograf
Pokaż na zdjęciach, jak piękna jest Polska! · fot. pixabay


Temat można interpretować szeroko: pejzaż wiejski i miejski, atrakcje przyrodnicze i zabytki, ludzie oraz interesujące wydarzenia. Każdy autor może przesłać pocztą elektroniczną maksymalnie 5 prac: konkursojczysta@gmail.com Zdjęcia można nadsyłać do 30 września do północy.

Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie Fotograficzne "Przeciw Nicości" im. Mieczysława Wielomskiego, goczałkowickie uzdrowisko oraz Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym starosty pszczyńskiej Barbary Bandoły i patronatem artystycznym Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunki uczestnictwaKonkurs jest otwarty dla wszystkich, zarówno amatorów jak i profesjonalistów. Każdy autor może przesłać wyłącznie pocztą elektroniczną maksymalnie 5 prac (może być 1 cykl) na adres mailowy: konkursojczysta@gmail.com.

Zdjęcia muszą spełniać następujące wymogi:

 • zapisane jako.jpeg,
 • rozdzielczość 300dpi,
 • dłuższy bok - 42 cm.


Każdy wysłany plik zdjęciowy winien być opisany w następującym formacie: nazwisko i imię autora _numer kolejny zdjęcia_miejscowość wykonania zdjęcia. W tym samym e-mailu należy przesłać dowód wpłaty za uczestnictwo w konkursie.

W treści maila powinny znaleźć się dane kontaktowe autora: imię i nazwisko, adres e-mail i telefon kontaktowy.

Udział w konkursie jest płatny, opłata wynosi 40 zł.

Opłatę należy przesłać na konto: "Przeciw Nicości" Stowarzyszenie Fotograficzne im. Mieczysława Wielomskiego - PKO BP Oddział I w Czechowicach-Dziedzicach - 45 1020 1390 0000 6902 0545 6811. Opłata za udział w Konkursie nie podlega zwrotowi.

Przesłanie zdjęcia bez wniesienia opłaty skutkuje wykluczeniem uczestnika z Konkursu. Wniesienie opłaty za udział w Konkursie bez wysłania zdjęć, skutkuje wykluczeniem uczestnika z Konkursu. Organizatorzy nie zwracają wniesionej opłaty.

Zdjęcia nadesłane po terminie oznaczonym w Terminarzu nie będą brane pod uwagę przez Jury. Wniesiona opłata nie będzie podlegała zwrotowi. Decyduje data i godzina z nagłówka e-maila. Uczestnik konkursu, wysyłając fotografie, potwierdza jednocześnie, że jest ich autorem.

Udział w konkursie jest równoznaczny z udzieleniem przez autorów fotografii prawa do ich nieodpłatnego, niekomercyjnego wykorzystania przez Organizatora w celach reklamowych w publikacjach związanych z konkursem (media drukowane i elektroniczne) oraz na publikację nazwiska autora fotografii.

Prace należy przesłać mailowo na adres: konkursojczysta@gmail.com.

Zwycięzców wybierze jury w składzie:

 • Kazimierz Jastrzembski AFRP - przewodniczący,
 • Jerzy Niedziela AFRP,
 • Lucyna Romańska AFRP.


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji zdjęć w katalogu wystawy oraz w środkach masowego przekazu w celu informacji o konkursie. Mają także prawo do wyłączenia spod obrad Jury prac nie spełniających warunków regulaminu. Jury może dokonać innego podziału nagród. Decyzje Jury są ostateczne.

Terminarz • Nadsyłanie prac mailowo do piątku 30 września 2022 r. do godz. 24.00,
 • Rozstrzygnięcie konkursu i powiadomienie uczestników o jego wynikach - do 9 października,
 • Informacje o wynikach zostaną umieszczone na stronie stowarzyszenia "Przeciw Nicości".
 • Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w sobotę 5 listopada 2022 w holu uzdrowiska w Goczałkowicach-Zdroju. Jeśli nastąpią nadzwyczajne okoliczności takie, jak zaostrzenie sytuacji epidemiologicznej, nagrody zostaną przesłane pocztą do końca listopada 2022.
 • Nagrodzone prace będą prezentowane na stronie internetowej stowarzyszenia "Przeciw Nicości" oraz na facebooku.


Kontakt: • Kazimierz Jastrzembski, tel. 510 723 716, mail: macro18@wp.pl
 • Lucyna Romańska, tel. 602 654 560, mail: missluta@gmail.com.


Nagrody:I miejsce: złoty medal Fotoklubu RP oraz 1000 zł - nagroda ufundowana przez Stowarzyszenie Fotograficzne "Przeciw Nicości" (+ album konkursowy) - łączna wartość 1100 zł,
II miejsce: srebrny medal Fotoklubu RP oraz bon o wartości 500 zł do wykorzystanie na noclegi w Krakowie ufundowany przez Square Apartments + kupony o wartości 100 zł do Filthy Fried Food w Krakowie (+ album konkursowy) - łączna wartość 700 zł,
III miejsce: brązowy medal Fotoklubu RP oraz pobyt w apartamencie Arthouse w Łodzi (dwa noclegi dla dwóch osób - 400zł (+ album konkursowy) - łączna wartość 500 zł.

Wyróżnienia: • nagroda FOTONET-u - usługa fotograficzna - wartość nagrody - 500 zł,
 • akwarele Romualda Romańczyka - ufundowana przez autora - wartość nagrody - 400 zł,
 • nagroda dyrektora GOK w Goczałkowicach-Zdroju - bon o wartości 300 zł,
 • nagroda firmy "Grunt" - palarnia kawy - wartość nagrody - 300 zł,
 • pobyt w "Willi Zamek" w Lanckoronie - dwa noclegi dla dwóch osób - wartość nagrody - 240 zł,
 • nagroda firmy Halisek - sklep ze zdrową żywnością - wartość nagrody - 200 zł,
 • Foto-S Gliwice - usługa fotograficzna - 150 zł,
 • nagroda firmy Spox Sox - bon prezentowy o wartości 100 zł,
 • 5 nagród rzeczowych - zestawy kosmetyków, każdy o wartości 75 zł, ufundowane przez Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój.


Każdy wyróżniony autor otrzyma dyplom i album z nagrodzonymi pracami o wartości 100 zł. Część autorów zostanie uhonorowana umieszczeniem ich zdjęć w albumie konkursowym (album w wersji drukowanej nie będzie im dostarczony).

Wyróżnieni w ten sposób autorzy otrzymają dyplomy podczas uroczystego rozdania nagród lub pocztą elektroniczną. Album także będzie udostępniony na stronie internetowej stowarzyszenia "Przeciw Nicości": przeciwnicosci.pl/

przeciw nicości

ar / pless.pl

źródło: Powiat

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.