pless.pl

Reklama

Najnowsze

  • 4 sierpnia 2022
  • 5 sierpnia 2022
  • wyświetleń: 3679

Radnemu wygasł mandat. Złożył skargę

29 czerwca Rada Gminy Miedźna przyjęła uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Łukasza Banasia. Powodem było złożenie przez niego po terminie oświadczenia majątkowego. Teraz zaskarżył uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Podczas sesji Rady Gminy Miedźna w dniu 4 sierpnia Ł. Banaś uczestniczył w posiedzeniu wciąż jako członek Rady.

Radny Łukasz Banaś uczestniczył w sesji Rady Gminy Miedźna 4 sierpnia
Radny Łukasz Banaś uczestniczył w sesji Rady Gminy Miedźna w dniu 4 sierpnia - 04.08.2022 · fot. esesja


Przypomnijmy: Łukasz Banaś złożył oświadczenie majątkowe, ale już po upłynięciu wyznaczonego dodatkowego terminu. Na czerwcowej sesji, w drodze głosowania, rada przyjęła stosowną uchwałę o treści:

"Stwierdza się wygaśniecie mandatu radnego Rady Gminy Miedźna Łukasza Banasia (...) z powodu niezłożenia w terminie oświadczenia majątkowego uwzględniającego stan majątkowy, który istnieje w dniu przypadającym na dzień 31 grudnia 2021 roku, co stanowi bezwzględną podstawę do wygaśnięcia mandatu radnego".

Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Oświadczenie majątkowe po terminie. Radny stracił mandat

Teraz do rady gminy Miedźna wpłynęła skarga. 22 lipca Łukasz Banaś wystosował pismo do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie zaskarżenia uchwały Rady Gminy Miedźna z dnia 29 czerwca.

W treści domaga się stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały w całości, jako podjętej z naruszeniem przepisów prawa, poprzez ich błędną wykładnię. Radny nie zgadza się, że uznanie, iż złożenie oświadczenia majątkowego przez radnego z uchybieniem ustawowego terminu do jego złożenia w każdym przypadku skutkuje wygaśnięciem mandatu.

Przewodniczący Rady przekazał skargę do zaopiniowania. Bezpośrednio po sesji w dniu 4 sierpnia, na posiedzeniu komisji skarg wniosków i petycji, samorządowcy pochylą się nad skargą Łukasza Banasia.

Podczas sierpniowej sesji, radny aktywnie uczestniczył w posiedzeniu jako członek rady i przystępował do głosowania.

ar / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.