pless.pl

Reklama

Najnowsze

  • 5 lipca 2022
  • 12 lipca 2022
  • wyświetleń: 14535

Nie powstanie droga S1 z obwodnicą Oświęcimia? GDDKiA uspokaja

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Droga S1" podaj

Naczelny Sąd Administracyjny uznał uwagi Towarzystwa na rzecz Ziemi w sprawie budowy drogi ekspresowej S1 Mysłowice - Bielsko-Biała, która ma przebiegać m.in. przez gminę Miedźna. Organizacja wskazała, że most w ramach obwodnicy Oświęcimia będzie stanowił zagrożenie znajdującego się pod nim ujęcia wody pitnej. GDDKiA uważa jednak, że obecnie możliwe jest dalsze procedowanie wniosków o wydanie decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wyrok NSA nakazuje bowiem ponowne rozpatrzenie sprawy przez GDOŚ. Mają zostać przeprowadzone nowe badania wpływu przedsięwzięcia na strefę ujęcia wody.

Schemat przebiegu węzła Oświęcim i drogi S1 przez Wolę
Schemat przebiegu obwodnicy Oświęcimia i drogi S1 przez gminę Miedźna - kliknij, w zdjęcie, aby powiększyć


Przypomnijmy: projektowana droga ekspresowa S1 na odcinku od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej przebiegać będzie po nowym śladzie. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany będzie w powiatach: bieruńsko-lędzińskim, pszczyńskim (gmina Miedźna), oświęcimskim oraz bielskim.Inwestycja miała objąć również budowę obwodnicy Oświęcimia. Skorzystaliby także mieszkańcy gminy Miedźna, bo powstałaby nowa przeprawa przez Wisłę między Wolą a Jedliną. To ważna inwestycja, ze względu na zły stan mostu Bronisław w ciągu ul. Oświęcimskiej w Woli.

Obwodnica Oświęcimia, łącząca gminę i miasto z trasą S1, ma biec po nowym śladzie o długości około 9 km. Odcinek ma prowadzić do istniejącej DK 44. W ramach inwestycji mają powstać także obiekty inżynierskie w ciągu obwodnicy i dróg krzyżujących się z nią. Wśród nich m.in. most w ciągu DK44 nad DW933, strefą ochrony bezpośredniej ujęcia wody "Zasole", nad rzeką Sołą.

Decyzja środowiskowa dla budowy drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku-Białej została jednak uchylona przez Naczelny Sąd Administracyjny. Konkretnie NSA uchylił zaskarżoną decyzję środowiskową Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz utrzymujący ją wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jak informowało pod koniec czerwca Towarzystwo na rzecz Ziemi z Oświęcimia:

- Oznacza to, że mieszkańcy Oświęcimia będą mogli nadal pić i używać do gotowania dobrej jakości wodę, bez obaw, że znajdą się w niej toksyczne chemikalia. Inwestor chciał na terenie strefy ochronnej ujęcia wody wybudować drogę technologiczną, tymczasowe rusztowania, usunąć drzewa, krzewy i karpiny znajdujące się w pasie drogowym, wyrównać teren strefy ochrony bezpośredniej. Natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie strefy zamierzał wybudować dwie podpory mostu i wykonać umocnienia brzegowe Soły (pomimo obowiązywania w tym miejscu zakazu regulacji rzeki).

Towarzystwo na rzecz ziemi , s1 , obwodnica Oświęcimia


GDDKiA: uchylenie decyzji GDOŚ nie zablokuje realizacji inwestycjiJak jednak twierdzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, uchylenie przez Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S1 Mysłowice - Bielsko-Biała nie zablokuje realizacji inwestycji, ani nie będzie miało wpływu na termin udostępnienia drogi kierowcom. W tej sprawie na stronie GDDKiA ukazał się stosowny komunikat:

"W naszej ocenie możliwe jest dalsze procedowanie wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przez organy administracji publicznej" - czytamy.

"Kluczową kwestią poruszaną w odwołaniu był zarzut poprowadzenia inwestycji przez strefę ochrony ujęcia wody pitnej Zasole, która została wyznaczona Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Krakowie już po wydaniu decyzji środowiskowej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Katowicach. Zatem nie można w żaden sposób stwierdzić, iż działania GDDKiA w kwestii procedowania decyzji środowiskowej były wadliwe lub błędne" - wskazuje GDDKiA.

Odwołania od decyzji środowiskowejInwestor drogi S1 wyjaśnia:

"11 czerwca 2015 r., po opracowaniu Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) przez biuro projektowe KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne, GDDKiA, złożyła do RDOŚ w Katowicach wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (wg wariantu E).

W toku trwania procedury środowiskowej, 30 maja 2016 r. odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa. Miesiąc później, bo 30 czerwca 2016 r. RDOŚ w Katowicach wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej. Decyzja ta 21 grudnia 2016 r. otrzymała rygor natychmiastowej wykonalności.

Od decyzji tej odwołały się organizacje ekologiczne (Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. A. Czudka z Katowic, Towarzystwo na rzecz Ziemi z Oświęcimia) oraz dwie osoby fizyczne: właścicielka nieruchomości położonej na przebiegu S1, oraz właściciel lasu prywatnego, przez który przebiegać ma S1. Skargi dotyczyły między innymi przebiegu trasy S1 przez strefy ochronne ujęć wód (w tym dla m. Oświęcimia), potencjalnego niszczenia zbiorników wodnych cennych przyrodniczo, terminów realizacji inwestycji w kontekście czynnej ochrony przyrody.

Odwołania trafiły do GDOŚ w Warszawie, która 10 kwietnia 2020 r. uchylił w części decyzję RDOŚ, w części doprecyzował zapisy, a w pozostałej utrzymał decyzję w mocy. Zmiany te nie wpływały jednak na możliwość dalszego procedowania dla uzyskania ZRID i pozwoleń wodnych.

20 maja 2020 r. Stowarzyszenie Towarzystwo na rzecz Ziemi wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie skargę na decyzję organu II instancji (GDOŚ). 18 stycznia 2021 r. WSA wydał wyrok, oddalając skargę. Od tej decyzji, 6 kwietnia 2021 stowarzyszenie Towarzystwo na rzecz ziemi z Oświęcimia wniosło odwołanie".


Wyrok NSA nakazuje ponowne rozpatrzenie sprawy przez GDOŚ14 czerwca 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny na posiedzeniu niejawnym dotyczącym skargi kasacyjnej (złożonej przez stowarzyszenie Towarzystwo na rzecz Ziemi) od wyroku WSA w Warszawie wydanego w związku z decyzją GDOŚ z dnia 10 kwietnia 2020 r. w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, uchylił zaskarżony wyrok i zaskarżoną decyzję.

Jak podkreśla GDDKiA, jednocześnie zobowiązał GDOŚ do ponownego rozpoznania sprawy z jednoczesnym dokonaniem kompleksowej oceny wpływu przedsięwzięcia na strefę ujęcia wody, uwzględniając zarówno zarzuty stowarzyszenia, jak i bieżący stan prawny - ustanowienie strefy ochrony ujęcia wody pitnej Zasole na mocy rozporządzenia Dyrektora RZGW w Krakowie z 22 lipca 2016 r.

Wszystkie informacje na temat budowy odcinka S1 na stronie: s1-myslowice-bielsko.pl/
Informacje na temat obwodnicy Oświęcimia: obwodnicaoswiecimia.pl/
Zakres robót: s1-myslowice-bielsko.pl/zakres-robot-o2.html
www.gov.pl/web/gddkia/s1-wezel-oswiecim---dankowice

ar / pless.pl
źródło: GDDKiA

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Droga S1

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Droga S1" podaj