pless.pl

Reklama

Najnowsze

  • 28 czerwca 2022
  • wyświetleń: 2331

Absolutorium i wotum zaufania dla wójt Goczałkowic

We wtorek, 28 czerwca Rada Gminy udzieliła wójt Goczałkowic wotum zaufania i absolutorium za 2021 r., zatwierdziła też sprawozdanie finansowe gminy za ubiegły rok.

Absolutorium i wotum zaufania dla wójt Goczałkowic c - 28.06.2022
Absolutorium i wotum zaufania dla wójt Goczałkowic c - 28.06.2022 · fot. UG Goczałkowice-Zdrój


Podczas sesji absolutoryjnej podsumowano działania podejmowane w Goczałkowicach-Zdroju w roku 2021.

- To nie był łatwy rok, ale udało się wspólnie zrobić wiele dobrego dla mieszkańców Goczałkowic - mówiła Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.

Sekretarz Maria Ożarowska zaprezentowała Raport o stanie gminy za rok 2021. Zawiera on najważniejsze informacje o działaniach lokalnego samorządu w ubiegłym roku. Dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Dochody za rok 2021 wykonano w kwocie 55 mln 486 tys. 323 zł, co stanowiło 100,42% planu, a wydatki - 55 mln 322 tys. 12 zł (89,03% planu). Wydatki majątkowe wynosiły 7 mln 762 tys. 896 zł, to aż 14% ogółu wykonanych wydatków.

Wśród najważniejszych zadań realizowanych w ubiegłym roku były: budowa nowego przedszkola, budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Zimowej, rozbudowa ul. Krzyżanowskiego, remont boiska przy szkole, realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

Rada Gminy jednogłośnie, 14 głosami "za" udzieliła wójtowi gminy wotum zaufania, absolutorium za rok 2021, zatwierdziła też sprawozdanie finansowe Gminy Goczałkowice-Zdrój za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy na 2021 r.

- Dziękuję radnym, pracownikom Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych, naszych placówek oświatowych za pracę na rzecz gminy. Tego wszystkiego nie byłoby także dzięki współpracy z mieszkańcami - przyznała Gabriela Placha.

ar / pless.pl
źródło: UG Goczałkowice-Zdrój

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.