pless.pl

Reklama

Najnowsze

  • 19 maja 2022
  • 20 maja 2022
  • wyświetleń: 2601

Potrzebne miejsca w żłobku gminnym. Czy powstaną nowe?

W gminie Pszczyna funkcjonuje jeden żłobek publiczny - Żłobek Miejski przy ul. Kazimierza Wielkiego 5. W skali tak dużej gminy zapewnia niewystarczającą liczbę miejsc. Czy Urząd Miejski odpowie na zapotrzebowanie i stworzy kolejne?

żłobek
Potrzebne miejsca w żłobku gminnym. Czy powstaną nowe? · fot. pixabay.com


Na dziś Żłobek Miejski zlokalizowany na osiedlu Piastów ma pod opieką 81 dzieci. Ostatnia rekrutacja została przeprowadzona w kwietniu. Dostępne były 52 miejsca, a wpłynęło 139 zgłoszeń. Nie dostało się więc ponad 80 dzieci. Pozostałe zajęte miejsca to kontynuacja uczęszczania dzieci do placówki.

Wiadomo, że jeden żłobek w ponad 50-tysięcznej gminie nie pokrywa zapotrzebowania, a nie każdego stać na zapisanie dziecka do placówki prywatnej, choć tych na naszym obszarze jest kilka.

Czy planowane jest utworzenie kolejnych miejsc w ramach żłobka publicznego? Jeszcze w ubiegłym roku mówiło się o adaptacji pomieszczeń obiektu przy ul. Cieszyńskiej 21 w Wiśle Wielkiej. O przyszłej inwestycji pisaliśmy w artykułach: W Wiśle Wielkiej powstanie żłobek. Ma być gotowy przed końcem 2021 r. oraz [WIZUALIZACJE] W Wiśle Wielkiej powstanie nowoczesny żłobek.

Wizualizacja żłobka w Wiśle Wielkiej przy ul. Cieszyńskiej 21
Wizualizacja żłobka w Wiśle Wielkiej przy ul. Cieszyńskiej 21 · fot. materiały przetargowe


Gmina pozyskała 720 tys. zł dotacji na przebudowę placówki przy Cieszyńskiej z rządowego programu "Maluch +". Miały zostać utworzone 24 miejsca. Ogłoszony przetarg jednak unieważniono, gdyż zaproponowana cena znacząco przewyższała środki, które gmina wraz z ministerialną dotacją planowała przeznaczyć na inwestycję.

Wiadomo, że przedsięwzięcie nie zostanie na razie zrealizowane. W budynku gmina chce za to utworzyć przedszkole. Wiosną złożyła wniosek o dofinansowanie na ten cel z Polskiego Ładu. Pisaliśmy o tym tutaj. Ogłoszenie wyników wkrótce.

Jeśli dotacja zostanie przyznana, budynek wielofunkcyjny w Wiśle Wielkiej będzie przeznaczony na przedszkole czterooddziałowe wraz z oddz. integracyjnym (łącznie zostanie utworzonych około 100 miejsc przedszkolnych). Utrzymana zostanie także filia biblioteki publicznej, powstaną 2 lokale użytkowe: dla sołtysa, koła gospodyń wiejskich; powstanie plac zabaw dostępny dla społeczności lokalnej. Obiekt dostępny będzie dla osób niepełnosprawnych.

Co natomiast ze żłobkiem?

Jak się dowiedzieliśmy w Urzędzie Miejskim, w 2022 roku gmina Pszczyna nie planuje ogłoszenia osobnego postępowania przetargowego i rozpoczęcia budowy żłobka przy ulicy Cieszyńskiej 21 w Wiśle Wielkiej.

- Będą natomiast poszukiwane rozwiązania, które pozwolą w przyszłości wyodrębnić inne, dodatkowe pomieszczenia odpowiednie do opieki nad najmłodszymi mieszkańcami naszej gminy - powiedział nam Oskar Piecuch - rzecznik prasowy pszczyńskiego ratusza.

Nie jest wykluczone, że w kolejnych latach będzie to właśnie wspomniany obiekt w Wiśle Wielkiej.

Kryteria przyjęć do Żłobka Miejskiego w PszczynieDo Żłobka Miejskiego w Pszczynie może zostać przyjęte dziecko, które ukończyło 20 tydzień życia, zamieszkujące na terenie gminy Pszczyna, którego oboje rodzice lub rodzic - w przypadku samotnego wychowania dziecka - pracują, studiują lub uczą się w systemie dziennym.

Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają dzieci, które otrzymały najwyższą liczbę punktów w oparciu o poniższe kryterium punktowe:

  • 50 punktów otrzymują dzieci, których oboje rodzice (lub rodzic - w przypadku samotnego wychowywania dziecka) pracują, studiują lub uczą się w systemie dziennym;
  • 30 punktów otrzymują dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci);
  • 40 punktów otrzymują dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością;
  • 20 punktów otrzymują dzieci rodziców będących w trudnej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej lub innej sytuacji losowej.


Przyjęcia dzieci mogą odbywać się nie tylko podczas wiosennej rekrutacji (kwiecień/maj), ale również na bieżąco w trakcie roku szkolnego, w miarę posiadania przez placówkę wolnych miejsc. Pierwszeństwo mają wówczas dzieci z listy rezerwowej.

W przypadku tegorocznej rekrutacji, w połowie maja ogłoszone zostały listy dzieci przyjętych. Do 22 maja rodzice mogą zgłaszać odwołania od wyników naboru.

ar / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.