pless.pl

Reklama

Najnowsze

  • 24 marca 2022
  • 19 maja 2022
  • wyświetleń: 15389

Czy "TIR-y" zostaną wyeliminowane z ul. Bielskiej?

Radny Marek Szklorz w połowie marca złożył na biurko burmistrza Pszczyny interpelację w sprawie zmiany organizacji ruchu dla dużych samochodów ciężarowych typu "tir", przejeżdżających przez ul. Bielską w Pszczynie. Chodzi głównie o problem korkującej się drogi i zanieczyszczenie powietrza. Czy Zarząd Dróg Wojewódzkich przychyla się do tej propozycji?

tunel, bielska, tir, pociąg, pkp
Tunel na Bielskiej · fot. pless.pl


Radny uzasadniał:

- Problem korkującej się ulicy Bielskiej jest nierozwiązany od wielu lat. Mieszkańcy zwracają uwagę na coraz większą uciążliwość dla mieszkańców oraz kierowców. Budowa prawoskrętu w kierunku Bielska mimo apeli radnych, mieszkańców nie przynosi pożądanych efektów. Rejon ulicy Bielskiej, to obszar, na którym zlokalizowane są duże osiedla. Blisko 14 tysięcy osób zamieszkałych w tym rejonie miasta, narażonych jest nie tylko na uciążliwości związane z paraliżem komunikacyjnym dla uczestników ruchu, udających się w kierunku Bielska i Katowic drogą krajową nr 1, ale także na znaczne zanieczyszczenie powietrza przez spaliny przejeżdżających samochodów, w tym samochodów ciężkiego transportu. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż Pszczyna należy do miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w kraju - pisał Marek Szkolrz.

Samorządowiec zauważa też, że w ostatnim okresie powstało kilka supermarketów w sąsiedztwie tej ulicy, a w pobliżu ulicy Bielskiej, przy zjeździe z drogi krajowej nr 1, powstaje park handlowy. Rejon ulicy Bielskiej to również rozpoczęta budowa Pszczyńskiego Centrum Kultury co także wpłynie znacząco na zwiększenie ruchu samochodowego. Do tego dochodzi ruch tranzytowy z różnych miast, który w części przechodzi przez Pszczynę ulicą Bielską. Ma on ogromny wpływ na zwiększenie ruchu lokalnego, powodując korki w centrum miasta.

- Ulica Bielska to droga dwukierunkowa jednojezdniowa, a sam rozjazd jest dopiero przed wlotem na drogę DK1 co przy braku dodatkowego pasa do skrętu w kierunku Bielska, o który wielokrotnie wnosili mieszkańcy i radni, dodatkowo utrudnia przejazd na tym odcinku. Dlatego konieczne jest podjęcie działań, mających na celu zminimalizowanie paraliżu komunikacyjnego i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców oraz kierowców - zauważył radny.

Takim rozwiązaniem według niego jest zmiana organizacji ruchu dla tirów, które powinny zostać skierowane od Wisły, Pawłowic, Żor na obwodnicę Pszczyny. To odciążyłoby ruch tranzytowy przez miasto.

- Wnioskuję do pana burmistrza o zintensyfikowanie działań zmierzających do uregulowań, polegających na zmianie organizacji ruchu w tym rejonie dla ciężkiego transportu - tirów - pisał przedstawiciel mieszkańców.

Zarząd Dróg Wojewódzkich: drogi wojewódzkie powinny zapewniać możliwość korzystania z nich przez wszystkie rodzaje pojazdówZapytanie burmistrz Pszczyny przekazał do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Zastępca dyrektora do spraw zarządzania drogami i mostami, Jerzy Machowski wyjaśnia:

- Do dróg wojewódzkich zalicza się drogi stanowiące połączenie między miastami, mającymi znaczenie dla województwa. Dlatego drogi wojewódzkie powinny zapewniać możliwość korzystania z nich przez wszystkie rodzaje pojazdów, również ciężarowych, a ewentualne ograniczenia dla wybranych użytkowników dróg powinny wynikać ze stanu technicznego drogowych obiektów. Drogi wojewódzkie stanowią istotny element lokalnego układu drogowego. Przy ul. Bielskiej zlokalizowane są liczne obiekty, które są generatorem ruchu ciężarowego. Dlatego w omawianym przypadku możliwe jest jedynie podjęcie działań mających na celu skierowanie ruchu tranzytowego z ul. Bielskiej na obwodnicę Pszczyny - pisze.

- Tego typu oznakowanie jest zastosowane w ciągu DW 938, by skierować ruch ciężarowy na drogę krajową nr 81 (Wiślanka - przyp. red.). Nie jest ono skuteczne, gdyż nie zmusza w żaden sposób kierujących pojazdami ciężarowymi do omijania tej trasy - stanowi jedynie swego rodzaju zalecenie. W przypadku DW 938 kierowcy pojazdów ciężarowych świadomie wybierają krótszą dla siebie trasę. Wobec powyższych argumentów zarząd ZDW nie przychyla się do państwa wniosku dotyczącego ograniczeń w ruchu na ul. Bielskiej w Pszczynie - czytamy w odpowiedzi na pismo.

ar / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.