pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Najnowsze

  • 29 listopada 2021
  • 1 grudnia 2021
  • wyświetleń: 4589

W gminie Miedźna zrezygnowano z ujęć własnych wody

W całej gminie Miedźna z kranów płynie woda z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego S.A. Mieszkańcy do tej pory mieli dostarczaną wodę pochodzącą z ujęć własnych, znajdujących się w Gilowicach oraz Międzyrzeczu. Wcześniej, w trakcie procesu uzdatniania, konieczne było m. in. wykorzystywanie wody do celów płukania systemu, co wiązało się z większym jej poborem na cele technologiczne.

woda, ścieki, kran


System ujęć własnych dodatkowo wspomagany był zakupem wody od dostawcy zewnętrznego, tj. Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego S.A. w Katowicach. W kwietniu wójt Jan Słoninka wspólnie z zarządem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gilowicach zdecydowali o zaprzestaniu pozyskiwania wody ze studni głębinowych znajdujących się w Gilowicach, w skutek czego mieszkańcy miejscowości Góra, Grzawa, Miedźna, Frydek oraz Gilowice mają dostarczaną wodę pochodzącą tylko i wyłącznie od GPW S.A. Mieszkańcy miejscowości Wola w dalszym ciągu otrzymywali wodę stanowiącą mieszankę wody wydobywanej ze studni w Międzyrzeczu z wodą kupowaną od GPW S.A.

W celu ujednolicenia systemu dostarczania wody zdecydowano o zaprzestaniu pozyskiwania wody również ze studni głębinowych znajdujących się w Międzyrzeczu. W związku z powyższym, przez ostatnie miesiące spółka GZGK prowadził prace modernizacyjne, mające na celu dostosowanie infrastruktury wodociągowej do przejścia na zasilanie w wodę dostarczaną tylko przez GPW S.A.

Prace te polegały na wybudowaniu około 100 metrów nowego odcinka sieci magistrali wodociągowej o średnicy 225 mm PE oraz posadowieniu komory wodomierzowej. Wprowadzone rozwiązania techniczne pozwolą również na ograniczenie w znacznym stopniu ilości strat wody na sieci magistralnej. Do połowy grudnia przeprowadzone zostaną ostatnie próby techniczno-technologiczne, mające na celu sprawdzenie szczelności pozostałej części magistrali przesyłowej.

- Woda ujmowana ze studni głębinowych wymagała coraz większych nakładów pracy, a także finansowych aby dostosować jej parametry do wymagań stawianych dla wody pitnej. W trakcie procesu uzdatniania konieczne było m. in. wykorzystywanie wody do celów płukania systemu co wiązało się z większym jej poborem na cele technologiczne. Zakup wody z GPW S. A. ograniczy bezpowrotne zużycie wody do celów technologicznych oraz odciąży system kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków do której trafia woda zużyta z tego procesu - mówi Andrzej Mańka prezes GZGK.

ar / pless.pl
źródło: UG Miedźna

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.