pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Najnowsze

 • 24 listopada 2021
 • 25 listopada 2021
 • wyświetleń: 4829

Podwyżka wynagrodzenia starosty i diet radnych powiatowych

Radni powiatowi podczas sesji w dniu 24 listopada przyjęli uchwałę w sprawie podwyżki wynagrodzenia starosty pszczyńskiej Barbary Bandoły. Drogą głosowania przyjęli też dokument, który określa nowe stawki diet radnych. Podwyżka wynagrodzenia dla samorządowców wynika z ustawy z 17 września tego roku, przygotowanej przez klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości.

Rada Powiatu Pszczyńskiego Kadencji 2018-2023
Rada Powiatu Pszczyńskiego kadencji 2018-2023 · fot. powiat


1 listopada weszły w życie przepisy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Na ich mocy wzrastają diety radnych oraz wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru, w tym starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Granicę minimalną ustawodawca ustalił procentowo, wskazując, że zarobki nie mogą być niższe niż 80 proc. maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk.

Nowe wynagrodzenie miesięczne brutto starosty pszczyńskiej Barbary Bandoły wyniesie:

 • wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 9387,00 zł,
 • dodatek funkcyjny w kwocie 3105,00 zł,
 • dodatek specjalny w wysokości 30% liczony łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. w kwocie: 3747,60 zł.


To razem: 16 239,60 zł + dodatek za wieloletnią pracę 20% - 1 877,40 zł.

W przypadku starosty pszczyńskiego kwota ustalonego wynagrodzenia stanowi 90% maksymalnego wynagrodzenia. Maksymalne wynagrodzenie pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie wyboru, nie może przekroczyć kwoty 20 041,50 zł. W przypadku powiatów, w których liczba mieszkańców wynosi od 60 tys. do 120 tys. maksymalne wynagrodzenie nie może przekroczyć 18 044,00 zł.

Regulacje prawne mają zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzeń należnych od dnia 1 sierpnia 2021 roku.

Jakie diety będą teraz dostawać radni powiatowi?Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu w powiatach od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców, miesięczna wysokość diety radnego nie może przekroczyć 85% maksymalnej wysokości diety, tj. kwoty 3 650,42 zł.

Przegłosowano, że diety dla radnych powiatu pszczyńskiego w formie miesięcznego ryczałtu będą wynosiły:

 • dla Przewodniczącego Rady - 85% maksymalnej wysokości diety zgodnie, co stanowi kwotę 3103 zł,
 • dla Wiceprzewodniczącego Rady - 70% maksymalnej wysokości diety - 2555 zł,
 • dla nieetatowych członków Zarządu - 70% maksymalnej wysokości diety - 2555 zł,
 • dla Przewodniczących Stałych Komisji Rady - 55% maksymalnej wysokości diety - 2008 zł,
 • dla Sekretarza Komisji Rewizyjnej - 55% maksymalnej wysokości diety - 2008 zł,
 • dla radnych niepełniących żadnej funkcji - 50% maksymalnej wysokości diety - 1825 zł.


Zaproponowana wysokość diet przysługuje nie tylko z tytułu sprawowanych przez radnych funkcji, ale także z tytułu aktywności w pracach poza Radą - czytamy w uchwale.

Dieta radnego przysługuje:

 • za udział w prawomocnych sesjach Rady, począwszy od rozpoczęcia sesji do jej zakończenia
 • z tytułu członkostwa w Komisjach Stałych Rady,
 • za udział w posiedzeniach Zarządu Powiatu, począwszy od rozpoczęcia posiedzenia Zarządu do jego zakończenia,
 • radnemu pełniącemu różne funkcje przysługuje jedna, wyższa dieta w formie ryczałtu.


Dieta w danym miesiącu ulega potrąceniu za nieobecność na sesji Rady o kwotę 300 zł, na posiedzeniu Stałych Komisji Rady, których radny jest członkiem o kwotę 200 zł, a na posiedzeniu Zarządu Powiatu o kwotę 200 zł.

Dodatkowo radnemu, który wykonuje zadania zlecone przez Radę Powiatu, poza obszarem powiatu, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

ar / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.