pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Najnowsze

 • 2 czerwca 2021
 • 30 lipca 2021
 • wyświetleń: 13679

Nabór do programu STOP Smog został wydłużony do końca lipca!

Za nami:

Nabór w ramach II etapu do programu STOP SMOG został wydłużony do dnia 30 lipca. Można składać wnioski o dofinansowanie wymiany kotłów i termomodernizacji budynków mieszkalnych. Pozyskać na ten cel można kwotę do 100% wartości inwestycji (do 53 tysięcy złotych).

Na pszczyńskim rynku stanął stary kocioł węglowy
Na pszczyńskim rynku stanął stary kocioł węglowy · fot. UM Pszczyna


Gmina Pszczyna planuje przeznaczyć na dofinansowanie zadań 5 300 000 złotych. Przewiduje jednak zwiększenie tej puli w przypadku dużego zainteresowania naborem.

- Zbliża się lato, jest cieplej, ale nie zapominajmy o tym, co bardzo ważne dla nas wszystkich i dla zdrowia mieszkańców - wymianie najstarszych kotłów na bardziej ekologiczne. Przypominam o tym, bo lada dzień pojawi się kolejna możliwość na pozyskanie poważnego finansowego wsparcia na wymianę pieców i termomodernizacje. W ramach programu STOP SMOG pozyskać można nawet 100% (do 53 tysięcy złotych) na takie działania! Nabór rozpocznie się 10 czerwca i potrwa do 30 lipca! Zachęcam do korzystania w myśl idei Gramy czysto! #smogover - mówi burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.

Realizacją programu na terenie gminy Pszczyna zajmuje się operator firma ATsys sp. z o.o. Wszystkie informacje znajdują się poniżej. Można je również uzyskać pod numerem telefonu 721 747 447 oraz mailowo pod adresem pszczyna@niskaemisja.pl i osobiście w Punkcie Obsługi Klienta (ul. Kopernika 3, boks nr 13), w godzinach otwarcia:

 • poniedziałki w godzinach 10.00 - 14.00,
 • czwartki w godzinach 13.00 - 17.00.


Dofinansowanie będzie można pozyskać na:

 • wymianę urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, na spełniające standardy niskoemisyjne,
 • zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na ciepło grzewcze poprzez docieplenie przegród budynków.


Umowy wstępne podpisywane będę we wrześniu 2021 roku. Będą obejmować wstępną deklarację chęci uczestnictwa w projekcie. Właściwa umowa zostanie podpisana z mieszkańcem po wykonaniu audytu (grudzień 2021 roku).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie? Jakie są zasady oceny wniosków? Szczegóły znajdą Państwo w regulaminie na stronie Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

Wniosek będzie można złożyć:
 • Elektronicznie, za pomocą formularza online znajdującego się pod adresem: niskaemisja.pl/wniosek/pszczynastopsmog. Formularz będzie dostępny do 30.07.2021 do godziny 23.59.

 • Papierowo, w Punkcie Obsługi Klienta (ul. Kopernika 3 boks nr 13), w godzinach otwarcia zgodnie z harmonogramem funkcjonowania POK


W związku z rozprzestrzenianiem się na terenie kraju koronawirusa SARS-CoV-2, Operator zwraca się z prośbą, aby wnioski składne były za pomocą formularza internetowego. Wnioski w formie papierowej w Punkcie Obsługi należy składać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Obsługa mieszkańców będzie się odbywała w formie:
 • telefonicznej - pod numerami telefonów: 721 747 447
 • mailowej: pszczyna@niskaemisja.pl.


Wnioski papierowe rejestrowane będą z zachowaniem należytej ostrożności, tzn. rejestrowane będą i weryfikowane po maksymalnie 3-dniowej kwarantannie. Operator zachowa osobną numerację dla wniosków składanych papierowo i wniosków składanych elektronicznie.

Sposób złożenia wnioskówWnioski składane elektronicznie powinny zostać potwierdzone złożeniem wersji papierowej za pomocą operatora pocztowego. Po złożeniu wniosku w wersji elektronicznej każdy mieszkaniec otrzyma powiadomienie na podany adres e-mail, ze wskazaniem adresu do wysyłki wersji papierowej wniosku. W powiadomieniu będzie znajdować się lista załączników jakie należy dołączyć do wersji papierowej wniosku.

Na wysłanie dokumentów Mieszkaniec ma 5 dni roboczych od złożenia wniosku, liczy się data nadania (stempla pocztowego). W przypadku złożenia dokumentów w Punkcie Obsługi dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem Nabór STOP SMOG ETAP II - Numer wniosku.

Link do wniosku w wersji online:
www.niskaemisja.pl/wniosek/pszczynastopsmog

Wnioski składane papierowo należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem Nabór STOP SMOG ETAP II. Wniosek powinien zawierać wszystkie wymagane załączniki do wniosku. Link do wniosku w wersji pdf (wraz z kompletem załączników) do złożenia w wersji papierowej: www.niskaemisja.pl/wniosekpdf/pszczynastopsmog

Ważne informacje dotyczące naboru: • Wprowadzono kryteria punktowe, które ograniczają istotność kolejności (terminu) złożenia wniosku.
 • Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek, dotyczący budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który faktycznie zamieszkuje;
 • Zalecane jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej, bez wychodzenia z domu. Złożenie wniosku w wersji elektronicznej pozwoli na złożenie części załączników elektronicznie (np. zdjęcia starego kotła).
 • Ostateczny zakres inwestycji zostanie ustalony indywidualnie z mieszkańcem po wykonaniu audytu w oparciu o analizę efektu ekologicznej i kosztów inwestycji.
 • Wniosek, który nie spełni kryterium formalnego nie zostanie dopuszczony do oceny merytorycznej i nie będzie podlegał ocenie.
 • Pytania dotyczące naboru można przesyłać na adres: pszczyna@niskaemisja.pl lub zadawać telefonicznie pod numerem telefonu: 721 747 447.
 • Przykład poprawnie wypełnionego wniosku został zamieszczony na stronie: www.niskaemisja.pl/pszczyna_-_stop_smog/

ar / pless.pl, źródło: UM Pszczyna

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.