pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Najnowsze

  • 9 października 2019
  • wyświetleń: 1438

Ważność kursu KPP - kiedy potrzebna jest recertyfikacja?

Materiał partnera:

Osoby, które mają status "Ratownika" zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, nie mogą się nim tytułować dożywotnio. Tytuł ratownika, ze względu na odpowiedzialność związaną z ratowaniem zdrowia i życia, jest udzielany na określony czas. Po jakim okresie od uzyskania tytułu "Ratownika" należy odnowić swoje uprawnienia? Jak wygląda recertyfikacja KPP?

Ważność kursu KPP


Recertyfikacja - co to znaczy?Pojęcie "recertyfikacji" najczęściej stosowane jest w odniesieniu do różnego rodzaju sprzętu elektronicznego, ale znajduje swoje zastosowanie także w przypadku szkoleń KPP. Oznacza bowiem przedłużenie ważności danego certyfikatu na kolejny okres. Recertyfikacja KPP, którą przeprowadza Centrum Ratownictwa, to zatem nic innego jak ponowne otrzymanie tytułu "Ratownika" na kolejny okres ustalony przez polskie prawo. Kurs KPP - co ile lat konieczna jest jego recertyfikacja?

Recertyfikacja - po jakim czasie?Zgodnie z polskim prawem zaświadczenie o uzyskaniu tytułu "Ratownika" jest ważne przez okres 3 lat od momentu jego wydania. Określa to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku. Po tym okresie każdy ratownik chcący przedłużyć swoje uprawnienia powinien ponownie przystąpić do egzaminu recertyfikacyjnego w celu otrzymania nowego zaświadczenia.

Recertyfikacja KPP, czyli dlaczego warto do niej przystąpićDlaczego zaświadczenie na tytuł ratownika wydawane jest na okres 3 lat? Mogłoby się wydawać, że to dość restrykcyjny zapis i pewnie część osób byłaby za wydłużeniem ważności tego zaświadczenia. Warto jednak nieco zagłębić się w motywy tego zapisu prawnego. Rzeczywistość pokazuje, że tytuł "Ratownika" niesie ze sobą ogromną odpowiedzialność. Ratownik przede wszystkim musi mieć odpowiednie umiejętności oraz wiedzę potrzebną do ratowania zdrowia i życia. Zdobyta wiedza oraz zasady przeprowadzania akcji ratunkowych muszą być regularnie odświeżane. Tylko w ten sposób można każdą kolejną akcję przeprowadzać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

Skrócony kurs KPPPierwszym etapem w procesie recertyfikacji KPP jest ponowne przystąpienie do kursu. Oczywiście szkolenie KPP jest prowadzone w ramach powtórzenia wcześniej przyswojonych zagadnień i umiejętności. Dzięki temu znacznie skraca się czas trwania szkolenia. Harmonogram kursu powtórkowego realizowany jest w ciągu jednego dnia. Poszczególne elementy harmonogramu obejmują zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.
Recertyfikacja to sam egzamin. My zapraszamy na zajęcia powtórkowe, ale udział w zajęciach jest dobrowolny.

Egzamin recertyfikacyjnyKażde skrócone szkolenie KPP jest zakończone egzaminem recertyfikacyjnym. Ten dzieli się na dwie części: egzamin teoretyczny oraz praktyczny.

Na część teoretyczną składa się test, w którym zawartych jest 30 pytań. Dobór pytań egzaminacyjnych nie jest przypadkowy. Każde z nich zostało wybrane spośród zadań opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych.

Kolejnym etapem recertyfikacji KPP jest przystąpienie do egzaminu praktycznego, który ma sprawdzić umiejętności potrzebne do ratowania zdrowia i życia. Każda egzaminowana osoba musi wykonać dwa losowo wybrane zadania, które skupiają się na udzieleniu pierwszej pomocy oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Każda osoba, która pozytywnie zdała obydwie części egzaminu recertyfikacyjnego, otrzymuje zaświadczenie nadające tytuł "Ratownika". Tytuł jest nadawany na kolejne 3 lata od momentu otrzymania certyfikatu i po tym okresie proces recertyfikacji KPP będzie musiał być powtórzony na nowo. Konieczność regularnego odnawiania tytułu "Ratownika" pozwala w najwyższym stopniu przyswoić sobie wiedzę związaną z ratowaniem ludzkiego zdrowia i życia.