Listy

WYŚLIJ LIST
  • 23 lutego 2024
  • 25 lutego 2024
  • wyświetleń: 10606

Kierowcy notorycznie przekraczają tam prędkość, a gminny autobus nie mieści się na drodze

Mieszkaniec apeluje w sprawie problemów w ruchu drogowym na ul. Słonecznej w Wiśle Wielkiej. Skarży się, że autobus nie mieści się na zakręcie i musi wjeżdżać na chodnik. Piesi i kierowcy są zmuszeni ustępować mu miejsca. Oprócz tego na tym odcinku kierowcy często przekraczają prędkość. Jest niebezpiecznie. Mieszkańcy już kilka lat temu skierowali w sprawie przejazdu autobusu ulicą Słoneczną pismo do Wydziału Gospodarki Komunalnej. Publikujemy list czytelnika oraz odpowiedź ratusza. Czy coś się zmieni?

autobus PKG, Pszczyńska Komunikacja Gminna
Autobus Pszczyńskiej Komunikacji Gminnej · fot. Maria Janosz / pless.pl


Autor listu do redakcji wskazuje, że w tej sprawie w styczniu 2020 roku odbyło się spotkanie w urzędzie, problem był przestawiany na spotkaniu sołeckim. Prośby były też kierowane do sołtysa. Miała ponadto miejsce interwencja policji w sprawie zablokowania ulicy Słonecznej przez autobus w październiku 2020 roku.

Mając na uwadze potrzeby transportowe mieszkańców gminy Pszczyna, należy dbać przede wszystkim o ich bezpieczeństwo. Ulica Słoneczna jest wąską drogą, z chodnikiem, choć z resztą nie na całej długości. Nie ma oznakowanych przejść dla pieszych. Nie ma przystanku. Autobusy kierowane na ul. Słoneczną, nie mieszczą się na swoim pasie ruchu, wymuszają na innych użytkownikach drogi poruszanie się poboczem, po chodniku lub fragmentach prywatnych posesji. Stwarzają zagrożenie dla innych kierowców, a przede wszystkim dla dzieci i matek z wózkami, uniemożliwiając wręcz poruszanie się pochodniku. Na wysokości cmentarza, na zakręcie chodnik traktowany jest jak jezdnia.

Cały chodnik, pobocza oraz rynek są niszczone przez niewłaściwe korzystanie z jezdni z powodu autobusu. Newralgicznym punktem jest centrum wsi: kościół, dwa sklepy na skrzyżowaniu ulicy Hodowców i Słonecznej. Brak oznaczonego przejścia dla pieszych, słaba widoczność. Autobus wpycha się, skręcając w ul. Hodowców na Słoneczną i odwrotnie, wymusza, aby inni użytkownicy cofali się. Jest zamieszanie, pojazdy jadące po ulicy Hodowców też muszą się zatrzymywać, a piesi nie mają gdzie "uciec". Zauważono również, że gdy jezdnia jest pusta, kierowcy często jadą szybciej niż nakazane 40 km/ h, które tam obowiązuje. Nie mamy pomiarów prędkości, ani zdjęć, ale to są fakty,

W październiku 2020 roku mieszkanka Brzeźc "nie ustąpiła" autobusowi i partol policji został wezwany do zablokowanej drogi przez pojazd komunikacji publicznej. Funkcjonariusze potwierdzili, że droga jest zbyt wąska dla regularnych kursów autobusów.

Może mały bus byłby rozwiązaniem? - proponuje mieszkaniec.


Urząd wyjaśnia:Ulica Słoneczna to jedno z głównych połączeń drogowych w sołectwie. Łączy drogę wojewódzką nr 939 z ulicą Hodowców. W sąsiedztwie ulicy Słonecznej znajdują się między innymi cmentarz oraz siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Wielkiej. Stanowi również dojazd do wielu posesji znajdujących się zarówno przy tej ulicy, jak i innych od niej odchodzących. To oczywiście sprawia, że jest to droga popularna i często uczęszczana.

Ulicą Słoneczną przebiega również trasa autobusów. Jest to jedyna droga, którą była możliwość poprowadzenia połączenia. Autobusy jadące przez Wisłę Wielką wjeżdżają ulicą Słoneczną, wyjeżdżają ulicą Hodowców i odwrotnie. W sołectwie nie ma miejsca, gdzie mogłyby nawrócić, dlatego likwidacja przejazdu ulicą Słoneczną byłaby jednoznaczna z likwidacją połączenia autobusowego w Wiśle Wielkie - połączenia, z którego korzysta wielu mieszkańców, w tym dzieci dojeżdżające do szkoły.

Należy też zwrócić uwagę, że to właśnie komunikacja zbiorowa pozwala ograniczyć ruch innych pojazdów. Zniesienie połączenia autobusowego z Wisłą Wielką najprawdopodobniej przyczyni się do tego, że część mieszkańców zostanie pozbawiona możliwości dojazdu do Pszczyny i innych miejscowości, a równocześnie ruch pojedynczych samochodów w sołectwie, między innymi na ulicy Słonecznej, będzie jeszcze bardziej intensywny.

Jak ważne dla mieszkańców sołectwa jest połączenie autobusowe może świadczyć fakt, że pod koniec ubiegłego roku do Urzędu Miejskiego w Pszczynie wpłynęła prośba o wyznaczenie dodatkowego przystanku autobusowego, zresztą właśnie przy ulicy Słonecznej.

Co się tyczy bezpieczeństwa, to oczywiście dla nas bardzo ważne. Już dziś niemal na całej długości, około kilometra, ulicy Słonecznej jest chodnik. Co więcej, na początku tego miesiąca ogłoszony został przetarg na wykonanie projektu dla brakującego około 80-metrowego odcinka. Na ulicy Słonecznej obowiązuje też ograniczenie prędkości i w tym miejscu apelujemy, aby łamanie przepisów zgłaszać odpowiednim służbom.

Oskar PiecuchRzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie


Chcesz podzielić się swoimi przemyśleniami? Napisz do nas! Wybrane, najciekawsze listy opublikujemy na łamach portalu. Można pisać anonimowo! Zapraszamy!

Listy można wysyłać za pomocą tego formularza

ar / pless.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.