Gorące tematy

  • 17 lipca 2023
  • 19 lipca 2023
  • wyświetleń: 9934

Restrukturyzacja szpitalnej spółki. Problemy finansowe

Szpital Joannitas w Pszczynie opublikował komunikat dotyczący funkcjonowania placówki w czasie trwającej restrukturyzacji spółki prowadzącej szpital. Z uwagi na pogarszającą się sytuację ekonomiczną szpitali powiatowych podjęto decyzję o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego. Lecznica działa bez zmian. Poniżej publikujemy treść komunikatu.

szpital Joannitas, szpital w Pszczynie
Szpital Joannitas · fot. Maria Janosz / pless.pl


Sytuacja finansowa szpitali w Polsce jest bardzo trudna, do czego przyczynia się także wprowadzona od 1 lipca br. podwyżka wynikająca z Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Szpitalom brakuje pieniędzy na ustawowe podwyżki wynagrodzeń, koszty mediów, a przekazywany przez Narodowy Fundusz Zdrowia ryczałt nie jest adekwatny do kosztów prowadzonej działalności medycznej, która musi być finansowana ze składek zdrowotnych.

Dlatego Szpital Joannitas w Pszczynie poinformował, że od 12 lipca wszedł w proces restrukturyzacyjny.

Komunikat szpitala

W dbałości o prawidłową i precyzyjną komunikację z pacjentami oraz podmiotami, z którymi mamy przyjemność współpracować, pragniemy poinformować, że nasza placówka od 12 lipca br. weszła w proces restrukturyzacyjny. Tego dnia sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego spółki prowadzącej szpital. W wyniku tego zmieniła się nazwa spółki na: Szpital Joannitas w Pszczynie samorządowa sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Naszym priorytetem jest bezpieczna działalność lecznicza. Główne zadania szpitala to pierwsza pomoc, szeroka diagnostyka i terapia pacjentów, a w razie konieczności przygotowanie pacjentów do leczenia w ośrodkach z wyższym stopniem referencyjności. Dla dużej grupy pacjentów, szczególnie dla społeczności lokalnej, rodzimy Szpital jest początkiem drogi terapeutycznej, a w przypadku gdy nie ma konieczności leczenia wysokospecjalistycznego - placówką, w której mogą liczyć na poprawę kondycji i komfortu życia. Nasza misja to: My dla Was: pomoc, diagnoza, leczenie.

Jeśli chcemy realizować tak postawione wobec pacjentów zadania, to musimy tworzyć bezpieczne warunki funkcjonowania także pod względem finansowym. Z uwagi na pogarszającą się sytuację ekonomiczną szpitali powiatowych finansowanych ze składek zdrowotnych podjęliśmy decyzję o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego, które pozwoli na właściwą do sytuacji restrukturyzację zobowiązań. Postępowanie to daje szansę poprawy kondycji finansowej i zabezpiecza kontynuację świadczenia usług medycznych dla mieszkańców. Czynności w postępowaniu sanacyjnym są prowadzone pod nadzorem i z udziałem zarządcy wyznaczonego przez sąd, którego funkcję pełni Bartosz Klepacz, a bieżące, zwykłe działanie szpitala pozostawione jest obecnemu zarządowi spółki.

Bardzo nam zależy, żeby pacjenci czuli się bezpiecznie. Dlatego też uważamy za istotne poinformować, że zadaniem postępowania sanacyjnego jest możliwość dalszego bezpiecznego funkcjonowania i rozwoju Szpitala. Nasza placówka prowadzi działalność leczniczą na dotychczasowych zasadach. Wszystkie oddziały i poradnie oraz inne komórki medyczne przyjmują pacjentów i udzielają pomocy medycznej bez zmian.

ar / pless.pl

źródło: Szpital Joannitas w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas" podaj