pless.pl

Reklama

Gorące tematy

  • 1 grudnia 2022
  • 6 grudnia 2022
  • wyświetleń: 9069

Opóźnienie w budowie ścieżki. Będzie kara? Firma chce waloryzacji

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Ścieżki rowerowe" podaj

Podczas wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej poruszono temat budowy ścieżek rowerowych na trasie Pszczyna - Wisła Wielka. Minął już termin zakończenia robót. Firma poprosiła o waloryzację kosztów. Kwota roszczenia wynosi blisko 9 milionów złotych. Radni podczas spotkania dopytywali o kwestię kar umownych. Pytali też, czy w perspektywie jest możliwość zerwania umowy i wybór nowej firmy oraz jakie są nowe realne terminy oddania ciągu do użytku.

Reklama

Ścieżka rowerowa w ciągu DW 939 (ul. Cieszyńska) w Pszczynie w budowie - 11.2022
Ścieżka rowerowa w ciągu DW 939 (ul. Cieszyńska) w Pszczynie w budowie - 11.2022 · fot. pless.pl


Posiedzenie komisji Budżetu, Gospodarki, Spraw Społecznych oraz Komisji Sportu i Kultury Fizycznej z udziałem zastępcy burmistrza Piotra Sidziny miało miejsce 17 listopada. Radny Arkadiusz Gardiasz rozpoczął dyskusję na temat terminu wykonania prac oraz kwestii poruszania się po niedokończonej ścieżce rowerowej pieszych i rowerzystów z braku bezpiecznej alternatywy.

- To jest droga wojewódzka o wysokim natężeniu ruchu, w tym samochodów ciężarowych. W jaki sposób wzdłuż tej drogi mają się poruszać mieszkańcy, zwłaszcza w okresie zimowym? Zatwierdzona czasowa organizacja ruchu nie została wdrożona. Nie ma czasowych przejść dla pieszych, nie ma w ogóle żadnej komunikacji, aby wzdłuż tej drogi się poruszać. Droga została rozkopana w październiku ubiegłego roku i od ponad roku jest to plac budowy i może się jeszcze okazać, że przez najbliższy rok będzie, a mieszkańcy zostali odcięci od bezpiecznej komunikacji. Czasowa organizacja ruchu przewidywała przede wszystkim etapowość: zostaje zakończony jeden etap, dopuszczony zostaje ruch i zaczyna się etap kolejny. W czasowych organizacjach ruchu na pomarańczowo czy na żółto są wyznaczane przejścia dla pieszych. W chwili obecnej tam nie ma nic - nawet oznaczenia, że jest to plac budowy. Gdzie i jak mają się poruszać piesi, jeśli jest tylko znak "zakaz przejścia dla pieszych?" - mówił Arkadiusz Gardiasz.

Ścieżka rowerowa w ciągu DW 939 (ul. Cieszyńska) w Pszczynie w budowie - 11.2022
Ścieżka rowerowa w ciągu DW 939 (ul. Cieszyńska) w Pszczynie w budowie - 11.2022 · fot. pless.pl


- Problem jest o tyle istotny, że niedługo będą opady śniegu, a cały ciąg od Ronda Miast Partnerskich do Wisły Wielkiej jest ciągle rozkopany. Co prawda na ul. Cieszyńskiej jeszcze prace nie są do końca wykonane, ale ich poziom jest znacznie zaawansowany i mieszkańcy poruszają się po chodniku, chociaż to cały czas plac budowy - wskazał radny.

- Gdyby to było skończone, to mamy podmiot odpowiedzialny - Miejski Zakład Zieleni, który zgodnie ze statutem ma utrzymywać w zimie ciągi pieszo rowerowe - dodał. Zapytał, kto będzie odpowiadał za odśnieżanie ścieżki w tym sezonie.

Zastępca burmistrza Piotr Sidzina odpowiedział, że jest to plac budowy, oddany wykonawcy do realizacji i dopóki nie nastąpią odbiory, znajduje się w jego dyspozycji, czyli w teorii ruch pieszy czy rowerowy nie powinien się tamtędy odbywać. Zgodnie z przepisami, tak traktowana jest każda budowa.

ścieżka rowerowa łąka
(Nie za duże) postępy na budowie ścieżki rowerowej - odcinek w Łące - 10.2022 · fot. pless.pl


Następnie powiedział, że realnie ten odcinek nadaje się do tego, żeby się po nim poruszać. - Zastanówmy się, czy będziemy na tym nowym odcinku pomiędzy rondami wyznaczać czasowe przejścia - wskazał.

Radny Arkadiusz Gardiasz wyjaśnił, że zależy mu na tym, by dojść z wykonawcą do porozumienia, żeby już teraz można było się poruszać po ścieżce. Zastępca burmistrza zapowiedział, że problem poruszy na radzie budowy. Przyznał radnemu rację co do zasadności wdrożenia czasowej organizacji ruchu.

Termin zakończenia robót minął. Firma wystąpiła o waloryzację kontraktuRadny Gardiasz zapytał też o termin zakończenia robót, który minął 14 listopada. Poprosił też o informację, czy od tej daty są naliczane kary lub czy umowa została wydłużona.

- Kwestie związane z firmą Opitek wyglądają na dzień dzisiejszy tak, że firma wystąpiła o waloryzację całego kontraktu. Kwota roszczenia wynosi blisko 9 milionów złotych. W tej chwili są weryfikowane wszystkie kosztorysy. Jesteśmy już po pierwszych spotkaniach, rozpoczęliśmy rozmowy, ale tak naprawdę bez kosztorysów porównawczych nie jesteśmy w stanie przystąpić do negocjacji i do wypracowania kompromisu. Naszym zdaniem nie może też tak być, że koszty inwestycji pozostają po stronie gminy, ale też pewne koszty musi wziąć na siebie firma. Będziemy musieli się spotkać w pół drogi - mówił Piotr Sidzina.

Ścieżka rowerowa w ciągu DW 939 (ul. Cieszyńska) w Pszczynie w budowie - 11.2022
Ścieżka rowerowa w ciągu DW 939 (ul. Cieszyńska) w Pszczynie w budowie - 11.2022 · fot. pless.pl


- Jeżeli te negocjacje przyniosą efekt, inwestycja na podstawie harmonogramu, który nam przedstawiono, powinna zostać zakończona koło czerwca przyszłego roku. Odcinek w Ćwiklicach powinien być zakończony do końca tego roku, a pozostała część do Wisły Wielkiej do końca czerwca 2023 roku. Taki jest plan na dziś, ale nie ukrywam, że jesteśmy przed rozmowami. Jeżeli oczywiście nie znajdziemy jakiejś wspólnej płaszczyzny do porozumienia, jakiejś kwoty, no to będzie problem, bo będzie się to wiązało z zerwaniem tego kontraktu i z koniecznością wyłonienia nowego wykonawcy - powiedział zastępca burmistrza.

Radny A. Gardiasz zauważył, że umowa jest wydłużona do czerwca przyszłego roku.

- Jesteśmy na etapie rozmowy z wykonawcą i jest to kwestia przygotowania kosztorysów i sprawdzenia. To nie będzie tydzień czy dwa. Jest to realizowane przez firmę, która zarządza budową z naszej strony od blisko trzech tygodni. Te wszystkie dokumenty zostały przedłożone przez firmę Opitek. Jeśli dostaniemy kosztorysy porównawcze cen, na które oni się powołują i zostanie to zweryfikowane, to wtedy będziemy mogli podjąć działania i podpisać kolejny aneks. To wymaga ustępstwa z jednej i z drugiej strony - wyjaśnił P. Sidzina.

Radny Rafał Wróbel zapytał następnie, czy jeżeli dojdzie do końcowych rozmów i coś zostanie ustalone, to który raz z kolei zostanie przedłużony termin?

Ścieżka rowerowa w ciągu DW 939 (ul. Cieszyńska) w Pszczynie w budowie - 11.2022
Ścieżka rowerowa w ciągu DW 939 (ul. Cieszyńska) w Pszczynie w budowie - 11.2022 · fot. pless.pl


Burmistrz Sidzina wskazał, że będzie to bodajże 9 aneks. Powiedział także, że prace budowlane mają zostać zakończone do końca czerwca 2023 roku, a rozliczenie dokumentów ma nastąpić do końca września 2023 r.

Radny Wróbel dopytywał, co będzie w sytuacji, kiedy gmina nie dogada się z wykonawcą. Czy oznacza to zerwanie umowy i wybór nowego wykonawcy?

- Musiałoby to nastąpić w najbliższym czasie. Póki co prowadzone są rozmowy z firmą Opitek. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, nastąpi zerwanie umowy, będzie konieczność inwentaryzacji całego terenu i wyłonienie nowego wykonawcy - odpowiedział P. Sidzina.

Ścieżka rowerowa w ciągu DW 939 (ul. Cieszyńska) w Pszczynie w budowie - 11.2022
Ścieżka rowerowa w ciągu DW 939 (ul. Cieszyńska) w Pszczynie w budowie - 11.2022 · fot. pless.pl


Temat waloryzacji kontaktu poruszył podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 1 grudnia burmistrz Pszczyny:

- O ostatecznych kwotach, które pojawią się w związku z budową ścieżek rowerowych i nowego Pszczyńskiego Centrum Kultury będziemy informować na posiedzeniu komisji, która powinna się odbyć na początku stycznia - powiedział Dariusz Skrobol.

ar / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Ścieżki rowerowe

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Ścieżki rowerowe" podaj