Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Gorące tematy

  • 26 marca 2020
  • 18 kwietnia 2020
  • wyświetleń: 13321

Razem zadbajmy o nasz personel medyczny i pacjentów! Apel dyrekcji

Medycy, którzy każdego dnia walczą o życie i zdrowie pacjentów, są najbardziej narażeni na zakażenia. Osoby, które chcą im pomóc, mogą udzielić wsparcia przekazując darowiznę na rzecz zakupu środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnego sprzętu medycznego.

Szpital Powiatowy w Pszczynie
Szpital w Pszczynie potrzebuje pomocy! Apel dyrekcji · fot. BM / pless.pl


- Wszyscy jesteśmy teraz w trud­nej sytu­acji i się boimy. W o ile trud­niejszej sytu­acji są medycy - to oni muszą wal­czyć o życie i zdrowie pac­jen­tów bez względu na zagroże­nie. To oni są najbardziej narażeni na zakaże­nia. A jed­nocześnie, tylko oni są w stanie nam pomóc! Dlat­ego apelu­jemy do wszys­t­kich, którzy chcą udzielić nam wspar­cia o przekazanie darow­izny na rzecz zakupu środ­ków ochrony indy­wid­u­al­nej: maseczek, gogli, rękaw­iczek, kom­bine­zonów, a także niezbęd­nego sprzętu medycznego - informuje dyrekcja pszczyńskiego szpitala.

Darowizny można wpłacać na specjalnie do tego celu przeznaczone konto bankowe:
36 1020 2528 0000 0502 0505 0150
Szpital Powiatowy w Pszczynie, ul. dr. Witolda Antesa 11,
43 - 200 Pszczyna

- Dzięku­jemy za każdą pomoc! Razem zad­ba­jmy o nasz per­sonel medy­czny i pacjentów - dodaje dyrekcja.

Działajmy w myśl zasady #PszczynaSobiePomaga

BM / pless.pl, źródło: Szpital Powiatowy w Pszczynie

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.