Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Gorące tematy

  • 20 marca 2020
  • wyświetleń: 13923

Kompostujesz bioodpady?Możesz być zwolniony z części opłaty za śmieci

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady w kompostowniku przydomowym, mogą być zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stosowną uchwałę w tej sprawie przyjęli wczoraj radni zgromadzeni na sesji. Deklaracje będzie można składać od 4 maja.

kompostownik
Kompostujesz bioodpady? Możesz być zwolniony z części opłaty za śmieci · fot. kompostowniki.eu


W czwartek, 19 marca podczas XVII Sesji Rady Miejskiej przyjęto uchwałę, w myśl której gmina zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

- Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości (jak wyżej - przyp. red.) w wysokości 3,00 zł od osoby w stosunku do stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny - czytamy w uchwale.

Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożenie przez właściciela nieruchomości pierwszej lub nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, w której zadeklarował kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć deklaracje w Urzędzie Miejskim w Pszczynie w terminie:
  • 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
  • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości osób zamieszkałych na terenie posesji.


Zwolnienie przysługuje od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości zadeklarował kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Uchwała wchodzi w życie 1 maja, a deklaracje będzie można składać od 4 maja.

BM / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.